Máy đóng tài liệu Alfa

(16)
Xem dạng lưới

Máy đóng tài liệu Alfa 8808

Máy đóng sách kẽm & nhựaSử dụng lò xo kẽm ¼”đến 1”(6-25mm)Sử dụng lò xo nhựa (6-51mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : nhựa (14.3mm) 24 lỗ                             3:1 (8.47mm) 40 lỗCó thể điều canh lề : 2.5~6.5mmKích ...

19300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP0608B

Máy đóng sách kẽm HP0608BSử dụng lò xo ¼”đến 1”(6-25mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 2:1 (12.7mm) 27 lỗ                           3:1 (8.47mm) 40 lỗCó thể điều canh lề : 2.5—6.5mmKích thước lỗ : 2:1 (4.0x5.5mm) & 3:1 ...

15250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách nhựa Alfa HP3088B

Máy đóng sách nhựa bằng điê%3ḅn HP3088BSử dụng lò xo 6mm đến 51mmSố lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗCó thể điều chỉnh canh lề : 2.5-6.5mmKích thước lỗ : 3x8mmChức năng bỏ lỗAC: (220V 50HZ/110V 60HZ)Kích thước : ...

7850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP2088B

Máy đóng sách nhựa HP2088B Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ Có thể điều chỉnh canh lề : 3—6mm Kích thước lỗ : 3x8mm Chức năng bỏ lỗ AC: (220V 50HZ/110V 60HZ) Kích thước : ...

7850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP2006

Máy đóng sách kẽm HP2006 Sử dụng lò xo đến 1”(16-25mm) Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) Khoảng cách lỗ : 2:1 (12.7mm) 27 lỗ                             Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mm Kích thước lỗ : 2:1 (4.5x5.5mm) Chức năng bỏ lỗ Loại ...

6970000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa-2308

Máy đóng sách kẽm HP2308Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16”(6-14mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 34 lỗ                             Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mmKích thước lỗ : 3:1 (4.0x4.0mm)Chức năng bỏ lỗ Loại ...

6820000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP 2008

Máy đóng sách kẽm HP 2008Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16”(6-14mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 40 lỗ                             Có thể điều canh lề : 2.5—6.5mmChức năng bỏ lỗ Loại máy đóng bằng tayKích thước : ...

6180000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP0608R

Máy đóng sách kẽm lỗ tròn HP0608RSử dụng lò xo ¼”đến 1”(6-25mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 2:1 (12.7mm) 27 lỗ                          3:1 (8.47mm) 40 lỗCó thể điều canh lề : 3~6mmKích thước lỗ : Ф6mm(2 :1)   &   Ф4 ...

5920000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP2088C

Máy đóng sách nhựa HP2088CSử dụng lò xo 6mm đến 51mmSố lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗCó thể điều chỉnh canh lề : 2.5-6.5mmKích thước lỗ : 3x8mmChức năng bỏ lỗLoại máy đóng bằng tayKích thước : ...

4270000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP2388

Máy đóng sách nhựa HP2388 Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-6.5mm Kích thước lỗ : 3x8mm Chức năng bỏ lỗ Loại máy đóng bằng tay Kích thước : ...

3950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách nhựa Alfa HP5008A

Máy đóng sách kẽm HP5088ASử dụng lò xo ¼” đến 9/16 (6mm-14mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 18 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 34 lỗ                            Kích thước lỗ 3:1 (4.0x4.0mm)Chức năng bỏ lỗKích thước : 430x320x180 mmTrọng ...

3250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa 2188N

Máy đóng sách nhựa HP2188N Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ Có thể điều chỉnh canh lề : 3—6mm Chức năng bỏ lỗ :19,20,21 Kích thước lỗ : 3x8mm Loại máy đóng bằng tay Kích thước : ...

2460000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách kẽm ALFA HP2108

Máy đóng sách kẽm HP2108Sử dụng lò xo ¼” đến 9/16 (6mm-14mm)Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 34 lỗ                            Kích thước lỗ 3:1 (4.0x4.0mm)Chức năng không bỏ lỗKích thước : 370x250x150 mmTrọng ...

2270000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa HP5018

Máy đóng sách nhựa HP5018 Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 18 pages (80g) Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-5.5mm Kích thước lỗ : 3x8mm Chức năng bỏ lỗ Loại máy đóng bằng tay Kích thước : ...

2040000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu Alfa 2188H

Máy đóng sách nhựa HP2188H Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5—6mm Không có chức năng bỏ lỗ :  Kích thước lỗ : 3x8mm Loại máy đóng bằng tay Kích thước ...

1800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách nhựa ALFA HP5012

Máy đóng sách nhựa HP5012Sử dụng lò xo 6mm đến 51mmSố lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g)Khoảng cách lỗ : 14.3mmCó thể điều chỉnh canh lề : 2.5-5.5mmKích thước lỗ : 3x8mmChức năng không bỏ lỗLoại máy đóng bằng tayTrọng lượng :6.8kg ...

1600000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội