Máy ấp trứng L.IN điều áp

(13)
Xem dạng lưới

Máy ấp trứng 800 L.IN điều áp LDI-800

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-800.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng800 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 1200 L.IN điều áp LDI-1200

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-1200.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng1200 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 600 L.IN điều áp LDI-600

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-600.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng600 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 300 L.IN điều áp LDI-300

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-300.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng300 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 100 L.IN điều áp LDI-100

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-100.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng100 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 200 L.IN điều áp LDI-200

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-200.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng200 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 400 L.IN điều áp LDI-400

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-400.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng400 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 500 L.IN điều áp LDI-500

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-500.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng500 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 1400 L.IN điều áp LDI-1400

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-1400.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng1400 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 1000 LIN điều áp LDI-1000

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-1000.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng1000 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 1600 LIN điều áp LDI-1600

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-1600.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng1600 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 3200 L.IN điều áp LDI-3200

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-3200.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng3200 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng 2000 L.IN điều áp LDI-2000

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareL.IN 2.5Công nghệ phát minhHàn quốc , máy có thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ngày vào trứng 1 lầnNguồn cung cấp220 VAC.Linh kiệnTiêu chuẩn châu âu EU.Mã sản phẩmLDI-2000.Xuất xứ sản xuấtLắp ráp tại VN.Số lượng trứng2000 trứng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội