Máy ấp trứng FUZZY VN

(14)
Xem dạng lưới

Máy ấp trứng Fuzzy VN 50 trứng LIN-49F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-49F.Xuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng49 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu điện ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 200 trứng LIN-200F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-200F.Xuất xứ sản xuấtViệt Nam.Số lượng trứng200 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 300 trứng LIN-300F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-300F.Xuất xứ sản xuấtViệt Nam.Số lượng trứng300 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 400 trứng LIN-400F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-400FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng400 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu điện ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 500 trứng LIN-500F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-500FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng500 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu điện ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 600 trứng LIN-600F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-600FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng600 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu điện ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 1200 trứng LIN-1200F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-1200FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng1200 trứng.Công xuất chịu tải150W - 10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 800 trứng LIN-800F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-800FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng800 trứng.Công xuất chịu tải150W - 10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 1000 trứng LIN-1000F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-1000FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng1000 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu điện ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 2000 trứng LIN-2000F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-2000FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng2000 trứng.Công xuất chịu tải150W - 10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 100 trứng LIN-100F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-100F.Xuất xứ sản xuấtViệt Nam.Số lượng trứng100 trứng.Công xuất chịu tải10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và đầu ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 3200 trứng LIN-3200F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-3200FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng3200 trứng.Công xuất chịu tải150W - 10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 1600 trứng LIN-1600F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-1600FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng1600 trứng.Công xuất chịu tải150W - 10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy ấp trứng Fuzzy VN 1400 trứng LIN-1400F

THÔNG TIN SẢN PHẨMFirmwareFUZZY VN 2.5Công thức điều khiểnTemperrature Fuzy logicNguồn cung cấp220 VAC.Hãng sản xuấtCông ty L.INMã sản phẩmLIN-1400FXuất xứ sản xuấtViệt NamSố lượng trứng1400 trứng.Công xuất chịu tải150W - 10A.TIỆN ÍCH1. Thân máy và ...

0

Bảo hành : 18 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội