Màn chiếu 3D

(35)
Xem dạng lưới

Màn chiếu căn 3D FSW100-3D

Kích thước: 84"x49" (220x125) Đường chéo: 100" Tỉ lệ: 16:9 ...

5400000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện Sunbeam E120-3D

Kích thước 2m66 x 150 Đường chéo 120'' Tỷ lệ 16:9 3D Ready ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW360-3D

Kích thước: 315"x177" (800x450) Đường chéo: 360" Tỉ lệ: 16:9 ...

94510000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW300-3D

Kích thước: 262"x147" (665x375) Đường chéo: 300" Tỉ lệ: 16:9 ...

56160000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW280-3D

Kích thước: 236"x134" (600x340) Đường chéo: 280" Tỉ lệ: 16:9 ...

50830000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW250-3D

Kích thước: 216"x122" (550x310) Đường chéo: 250" Tỉ lệ: 16:9 ...

37960000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW200-3D

Kích thước: 173"x98" (440x250) Đường chéo: 200" Tỉ lệ: 16:9 ...

24700000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW180-3D

Kích thước: 160"x85" (400x225) Đường chéo: 180" Tỉ lệ: 16:9 ...

19968000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW160-3D

Kích thước: 140"x82" (360x210) Đường chéo: 160" Tỉ lệ: 16:9 ...

17134000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSW135-3D

Kích thước: 120"x67" (300x170) Đường chéo: 135" Tỉ lệ: 16:9 ...

11544000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV300-3D

Kích thước: 236"x177" (600x450) Đường chéo: 300" Tỉ lệ: 4:3 ...

66430000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV250-3D

Kích thước: 198"x150" (500x380) Đường chéo: 250" Tỉ lệ: 4:3 ...

44590000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV200-3D

Kích thước: 160"x120" (400x300) Đường chéo: 200" Tỉ lệ: 4:3 ...

28600000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV180-3D

Kích thước: 140"x102" (360x260) Đường chéo: 180" Tỉ lệ: 4:3 ...

20774000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV150-3D

Kích thước: 120"x90" (300x225) Đường chéo: 150" Tỉ lệ: 4:3 ...

15808000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV120-3D

Kích thước: 96"x72" (240x180) Đường chéo: 120" Tỉ lệ: 4:3 ...

8200000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu căn 3D FSV110-3D

Kích thước: 84"x63" (220x160) Đường chéo: 110" Tỉ lệ: 4:3 ...

6650000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELW280-3D

Kích thước: 236"x135" (600x340) Đường chéo: 280" Tỉ lệ: 16:09 ...

130130000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELW225-3D

Kích thước: 198"x110" (500x280) Đường chéo: 225" Tỉ lệ: 16:09 ...

84032000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELW180-3D

Kích thước: 160"x85" (400x225) Đường chéo: 180" Tỉ lệ: 16:09 ...

34970000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELW160-3D

Kích thước: 140"x82" (360x210) Đường chéo: 160" Tỉ lệ: 16:09 ...

27196000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELW135-3D

Kích thước: 120"x67" (300x170) Đường chéo: 135" Tỉ lệ: 16:09 ...

14300000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELW100-3D

Kích thước: 84"x49" (220x125) Đường chéo: 100" Tỉ lệ: 16:09 ...

7000000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV300-3D

Kích thước: 236"x177" (600x450) Đường chéo: 300" Tỉ lệ: 4:3 ...

138710000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV250-3D

Kích thước: 198"x150" (500x380) Đường chéo: 250" Tỉ lệ: 4:3 ...

93080000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV200-3D

Kích thước: 160"x120" (400x300) Đường chéo: 200" Tỉ lệ: 4:3 ...

41288000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV180-3D

Kích thước: 140"x102" (360x260) Đường chéo: 180" Tỉ lệ: 4:3 ...

32500000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV150-3D

Kích thước: 120"x90" (300x225) Đường chéo: 150" Tỉ lệ: 4:3 ...

25480000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV120-3D

Kích thước: 96"x72" (240x180) Đường chéo: 120" Tỉ lệ: 4:3 ...

12350000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu điện 3D ELV110-3D

Kích thước: 84"x63" (220x160) Đường chéo: 110" Tỉ lệ: 4:3 ...

8000000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu treo tường 3D DMW135-3D

Kích thước: 120"x67" (300x170) Đường chéo: 135" Tỉ lệ: 16:09 ...

13390000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu treo tường 3D DMW100-3D

Kích thước: 84"x49" (220x125) Đường chéo: 100" Tỉ lệ: 16:09 ...

5650000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu treo tường 3D DMV150-3D

Kích thước: 120"x90" (300x225) Đường chéo: 150" Tỉ lệ: 4:3 ...

16172000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu treo tường 3D DMV120-3D

Kích thước: 96"x72" (240x180cm) Đường chéo: 120" Tỉ lệ: 4:3 ...

10790000

Bảo hành : 12 tháng

Màn chiếu treo tường 3D DMV110-3D

Kích thước: 84"x63" (220x160cm) Đường chéo: 110" ...

6850000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội