Đèn chiếu sáng cho tầu đánh cá

(5)
Xem dạng lưới

Bóng đèn Halogen công suất cao GLT-1500

Bóng đèn Halogen công suất cao: hiệu suất phát sáng cao hơn so với đèn sợi đốt, hiệu quả phát sáng huỳnh quang cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng khác nhau, bất cứ trong môi trường nào. Ứng dụng: triển lãm, chiếu sáng bảng hiệu, khu công ...

18630000

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn Halogen công suất cao GLT-1000

Bóng đèn Halogen công suất cao: hiệu suất phát sáng cao hơn so với đèn sợi đốt, hiệu quả phát sáng huỳnh quang cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng khác nhau, bất cứ trong môi trường nào. Ứng dụng: triển lãm, chiếu sáng bảng hiệu, khu công ...

16560000

Bảo hành : 6 tháng

Bóng đèn Halogen công suất cao GLT-400

Bóng đèn Halogen công suất cao: hiệu suất phát sáng cao hơn so với đèn sợi đốt, hiệu quả phát sáng huỳnh quang cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng khác nhau, bất cứ trong môi trường nào. Bóng đèn Halogen công suất cao GLT-400(400W) Ứng dụng ...

14490000

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn Halogen công suất cao GLT-250

Bóng đèn Halogen công suất cao: hiệu suất phát sáng cao hơn so với đèn sợi đốt, hiệu quả phát sáng huỳnh quang cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng khác nhau, bất cứ trong môi trường nào. Ứng dụng: triển lãm, chiếu sáng bảng hiệu, khu công ...

12420000

Bảo hành : 6 tháng

Bóng đèn Halogen công suất cao GLT-175

Bóng đèn Halogen công suất cao: hiệu suất phát sáng cao hơn so với đèn sợi đốt, hiệu quả phát sáng huỳnh quang cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng khác nhau, bất cứ trong môi trường nào. Ứng dụng: triển lãm, chiếu sáng bảng hiệu, khu công ...

10350000

Bảo hành : 6 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội