Bảng điện tử Shinon

(2)
Xem dạng lưới

Shinon SDS-9089HD

- Thông số sản phẩm: 1795x1315x26 - Bề mặt bảng viết: 89” (1635 x 1205) - Trọng lượng: 17 kg - Đóng gói: 1880 x 1480 x 130 ...

34500000

Bảo hành : 60 tháng

Shinon SDS-9082HD

- Thông số sản phẩm: 1955x1155x26 - Bề mặt bảng viết: 82” (1845 x 1015) - Trọng lượng: 15.8 kg - Đóng gói:2065 x 1209 x 130 ...

30200000

Bảo hành : 60 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội