Bảng điện tử Genius

(9)
Xem dạng lưới

Bảng vẽ Genius G-Pen 560

Bảng vẽ cảm ứng và viết không dây, giao tiếp USB.            Kích thước giao diện làm việc: 4.5" x 6" tương đương 11.4cm x 15.2cm ...

950000

Bảo hành : 12 tháng

Sổ tay và bút kỹ thuật số Genius G-Note 7100

Sổ tay và bút kỹ thuật số, bộ nhớ 32MB lưu trữ khoảng 100 trang sữ liệu, cáp USB Kích thước giao diện làm việc: 8.5" x 11" tương đương khổ A4, kèm bao da ...

2600000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius G-Pen F610

Bảng vẽ cảm ứng và viết không dây, giao tiếp USB                                     Kích thước giao diện làm việc: 6" x 10" tương đương 15.27cm x 25.45cm Phím nóng: Office, Internet ...

1800000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius G-Pen M712X

Bảng vẽ cảm ứng, viết, ký và vẽ không dây, giao tiếp USB                        Kích thước giao diện làm việc: 12” x 7.25” (rộng) / 9.5” x 7.25” (chuẩn) Win Vista/XP/2000, Mac OS; phím nóng: 4D, Zoom, volume, brush-width và 34 phím tắt ...

2950000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius G-Pen 4500

Bảng vẽ cảm ứng, viết và mouse không dây, giao tiếp USB.     Kích thước giao diện làm việc: 4" x 5.5" tương đương 10.2cm x 14cm ...

975000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius Easy Pen i405

Bảng vẽ cảm ứng, viết không dây, giao tiếp USB. 28 phím tắt: Internet, Office..., bút cảm ứng nhận diện 1024 mức nhạy, cho phép kiểm soát độ dày cho từng "nét vẽ" khi nhấn vào đầu bút; kích thước giao diện làm việc: 4" x 5.5" tương đương 10.2cm x ...

800000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius EasyPen i405X

Bảng vẽ cảm ứng, viết không dây, giao tiếp USB. 28 phím tắt: Internet, Office..., bút cảm ứng nhận diện 1024 mức nhạy, cho phép kiểm soát độ dày cho từng "nét vẽ" khi nhấn vào đầu bút; kích thước giao diện làm việc: 4" x 5.5" tương đương 10.2cm x ...

1100000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius G-Pen i608

Bảng vẽ cảm ứng, viết và mouse không dây, giao tiếp USB Kích thước giao diện làm việc: 6" x 8" tương đương 15.2cm x 20.27cm     Phím nóng: 30 phím chương trình cài đặt bằng phần mềm ...

1100000

Bảo hành : 12 tháng

Bảng vẽ Genius G-Pen i608X

Bảng vẽ cảm ứng, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, phần mềm chỉnh sửa ảnh Kích thước giao diện làm việc: 6" x 8" tương đương 15.2cm x 20.27cm     Phím nóng: 30 phím chương trình cài đặt bằng phần mềm ...

1650000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
Được quan tâm