Tủ trưng bày

(59)
Xem dạng lưới

Quầy lạnh SALAD hoặc Sandwich QLSW 11-75

MODEL: QLSW : 11-75 Việt Nam Kích thước (mm): 1190x750x1085 Dung tích: 290lit ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-H-CY2350FL4

Model: KS-H-CY250FL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 2350 x 1050 x 2500mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-P18502L8

Model: KS-E-P18502L8 Công suất: 620W Điện áp: 200/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1850 x 1850 x 1600mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-P18702L8

Model: KS-E-P1870L8 Công suất: 560W Điện áp: 200/50) Nhiệt độ: 0 ~ 10 Kích thước: 1870 x 1550 x 1600 (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1560Z4

Model: KS-M-P1560Z4 Công suất: 480W Điện áp: 200/50 Nhiệt độ: 0 ~ 10 Kích thước: 1560 x 780 x 1220mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1890ZL5

Model: KS-M-P1890ZL5 Công suất: 520W Điện áp: 200/50 Nhiệt độ: 0 ~ 10 Kích thước: 1890 x 780 x 1220mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1580FL4

Model: KS-M-H1580FL4 Công suất: 520W Điện áp: 200/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1580 x 800 x 1250mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1910FL5

Model: KS-M-P1910FL5 Công suất: 705W Điện áp: 200/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1910 x 800 x 1250mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1490ZL4

Model: KS-M-H1490ZL4 Công suất: 480 Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1450 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1820ZL5

Model: KS-M-H1820ZL5 Công suất: 560 Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1820 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H2150ZL6

Model: KS-M-H2150ZL6 Công suất: 640 Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 2150 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1590FL4

Model: KS-M-P1590FL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1590 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1920FL5

Model: KS-M-P1920FL5 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1920 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-2250FL6

Model: KS-M-2250FL6 Công suất: 980W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 2250 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1570FL4

Model: KS-M-P1570FL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1570 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1900FL5

Model: KS-M-P1900FL5 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1900 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1590ZL4

Model: KS-M-H1590ZL4 Công suất: 480W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1590 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1920ZL5

Model: KS-M-H1920ZL5 Công suất: 580W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1920 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H2250ZL6

Model: KS-M-H2250ZL6 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 2250 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1820FL4

Model: KS-E-H1820FL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1820 x 1050 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H2150FL5

Model: KS-M-H2150FL5 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 2150 x 1050 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1560ZL4

Model: KS-E-H1560ZL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1560 x 800 x 1450mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1890FL5

Model: KS-E-H1890FL5 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1890 x 800 x 1450mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1580ZL4

Model: KS-E-H1580ZL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1580 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1910ZL5

Model: KS-E-H1910ZL5 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1910 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad M-H1500ZL4

Model: KS-M-H1500ZL4 Công suất: 480W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1500 x 780 x 1400mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1830ZL5

Model: KS-E-H1830ZL5 Công suất: 705W Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1830 x 780 x 1400mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1580FL4

Model: KS-M-H1580FL4 Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1580 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1910FL5

Model: KS-E-H1910FL5 Công suất: 705W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1910 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E- P1800FL8

Model: KS-E-P1800FL8 Công suất: 705W Điện áp: 220 ~ 240/50 ~ 60 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1800 x 1800 x 1800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-P1600FL8

Model: KS-E-P1600FL8 Công suất: 705 W Điện áp: 220 ~ 240/50 ~ 60 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1600 x 1600 x 1800(mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy salad KS-M-H1570FL4T

Model: KS-M-H1570FL4T Công suất: 520W Điện áp: 220/50 Nhiệt độ: 2 ~ 10 Kích thước: 1570 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12