Tủ trưng bày Sushi

(19)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-83L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-83L● Đèn LED trên đỉnh tủ ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh loại làm lạnh trực tiếp ● Tự động làm mờ ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp nước có ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-63L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-63L● Đèn LED trên đỉnh tủ ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh loại làm lạnh trực tiếp ● Tự động làm mờ ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp nước có ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-62L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-62L● Đèn LED trên đỉnh hộp ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh trực tiếp kiểu làm lạnh ● Sương giá tự động  ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-52L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-52L ● Đèn LED trên đỉnh hộp ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh trực tiếp kiểu làm lạnh ● Sương giá tự động ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-42L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-42L● Đèn LED trên đỉnh hộp ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh trực tiếp kiểu làm lạnh ● Sương giá tự động ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-43L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-43L● Đèn LED trên đỉnh tủ ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh loại làm lạnh trực tiếp ● Tự động làm mờ ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp nước có ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-103L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-103L● Đèn LED trên đỉnh tủ ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh loại làm lạnh trực tiếp ● Tự động làm mờ ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp nước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-44

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-44● Đèn LED trên đỉnh tủ ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính phẳng phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh loại làm mát trực tiếp ● Có thể mua tấm tiêu chuẩn châu ÂuThông số kĩ thuật: Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-104

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-104● Đèn LED trên đỉnh tủ ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính phẳng phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh loại làm mát trực tiếp ● Có thể mua tấm tiêu chuẩn châu ÂuThông số kĩ thuật: Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-198L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-198L● Đèn LED trên đỉnh hộp ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh trực tiếp kiểu làm lạnh ● Sương giá tự động  ● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-132L

Mô tả: Tủ trưng bày Sushi Southwind RTS-132L● Đèn LED trên đỉnh hộp ● Bộ điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ điện tử ● Kính cong phía trước ● Cửa trượt phía sau ● Làm lạnh trực tiếp kiểu làm lạnh ● Sương giá tự động● Thiết bị bay hơi hàng đầu với hộp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM