Tủ siêu thị Sumikura

(20)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKSLZ-1500C

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKSLZ-1500CThương hiệu: SumikuraKích thước: 1520x1200x1250mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKSLZ-2000C

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKSLZ-2000CThương hiệu: SumikuraKích thước: 2100x1200x1250mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKSLZ-2500C

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKSLZ-2500CThương hiệu: SumikuraKích thước: 2520x1200x1250mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKSLZ-2000V

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKSLZ-2000VThương hiệu: SumikuraKích thước: 2035x1200x1250mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKZP-20

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKZP-20Thương hiệu: SumikuraKích thước: 2000x950x930mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKZP-25

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKZP-25Thương hiệu: SumikuraKích thước: 2550x950x930mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thị Sumikura SKZP-30

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKZP-30Thương hiệu: SumikuraKích thước: 3000x950x930mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt tươi siêu thị Sumikura SKZDC-115

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKZDC-115Thương hiệu: SumikuraKích thước: 1550x1200x930mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt tươi siêu thị Sumikura SKZDC-2000

Tủ trưng bày thịt nguội siêu thịModel: SKZDC-200Thương hiệu: SumikuraKích thước: 2000x1200x930mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thịt tươi siêu thị Sumikura SKZDC-2550

Tủ trưng bày thịt tươi siêu thịModel: SKZDC-2550Thương hiệu: SumikuraKích thước: 2550x1200x930mmNhiệt độ: 5~-5 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Pansonic – Gas R410aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốLòng chứa thép không rỉ - Chiếu sang bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản rau củ quả Sumikura SKACA-15Z

Tủ trưng bày và bảo quản rau củ quả Model: SKACA-15ZThương hiệu: SumikuraKích thước: 1520x1000x2050mmNhiệt độ: 2 ~ +8 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Embraco – Gas R404aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChiếu sáng bằng đèn Led từng kệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản rau củ quả Sumikura SKACA-20Z

Tủ trưng bày và bảo quản rau củ quả Model: SKACA-20ZThương hiệu: SumikuraKích thước: 2000x1000x2050mmNhiệt độ: 2~+8 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Embraco – Gas R404aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChiếu sáng bằng đèn Led từng kệ trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản rau củ quả Sumikura SKACA-25Z

Tủ trưng bày và bảo quản rau củ quả Model: SKACA-25ZThương hiệu: SumikuraKích thước: 2520x1000x2050mmNhiệt độ: 2~+8 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Embraco – Gas R404aĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChiếu sáng bằng đèn Led từng kệ trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-185SXD

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-185SXDThương hiệu: SumikuraKích thước: 1850x850x750mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-150SX

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-150SXThương hiệu: SumikuraKích thước: 1500x850x750mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả tuyết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-210SX

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-210SXThương hiệu: SumikuraKích thước: 2100x850x750mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả tuyết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-185TSD

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-185TSDThương hiệu: SumikuraKích thước: 1880x875x835mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-150TS

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-150TSThương hiệu: SumikuraKích thước: 1500x850x835mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả tuyết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-210TS

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-210TSThương hiệu: SumikuraKích thước: 2115x850x835mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả tuyết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông trưng bày siêu thị Sumikura SKIF-250TS

Tủ đông trưng bày siêu thịModel: SKIF-250TSThương hiệu: SumikuraKích thước: 2500x850x835mmNhiệt độ: -18~-25 độ CDan lạnh ống đồng 100%Máy nén: Secop – Gas R290aKính cưownfg lực-Low E 5mmĐiều chình và hiển thị nhiệt độ kỹ thuật sốChức năng tự xả tuyết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM