• Tủ sấy chân không 876A-1

  • Mã hàng :876A-1
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 0 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng In báo giá
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh
TP. Đà Nẵng

Thông tin sản phẩm

- Nhiệt độ sấy: 250
- Công suất (W): 2000
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Kích thước (mm): 400x350
- Nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 2500C
Sản phẩm cùng loại

Tủ sấy chân không 876A-1

- Nhiệt độ sấy: 250 - Công suất (W): 2000 - Nguồn điện: 220V/50Hz - Kích thước (mm): 400x350 - Nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 2500C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED23

Tủ sấy đối lưu tự nhiên thích hợp với việc sấy khô và tiệt trùng các dụng cụ thủy tinh như đĩa Petri, ống nghiệm, dụng cụ phòng Lab,... Đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng cho tất cả các ứng dụng. Do tiêu thụ điện năng thấp, là giải pháp kinh tế, hiệu quả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN30

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert, UN55

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert, UN75

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert, UN110

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert, UN160

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN260

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN450

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN750

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF30

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF55

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF75

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF110

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF160

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 màn hình 256l UF260 Memmert

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF450

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF750

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UF1060

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN30plus

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN55plus, 53 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+  Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+  Sấy khô các bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN75plus, 74 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN110plus, 108 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+ Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+ Sấy khô các bộ phận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN160plus, 161 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+  Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+  Sấy khô các bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN260plus, 256 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+  Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+  Sấy khô các bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN450plus, 449 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+     Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+     Sấy khô các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Memmert UN750plus, 749 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Tủ sấy sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp:+     Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.+     Sấy khô các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30, 32 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 32 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 704 x sâu 434 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN55, 53 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-    Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 53 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN75, 74 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-    Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 74 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN110, 108 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-    Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 108 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN160, 161 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 161 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN260

CHI TIẾTỨng dụng:-    Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 256 lít-  Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm-  Kích thước ngoài: rộng 824 x cao 1183 x sâu 684 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN450, 449 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 449 lít-  Kích thước trong: rộng 1040 x cao 720 x sâu 600 mm-  Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1247 x sâu 784 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN750, 749 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-    Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 749 lít-  Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm-  Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1726 x sâu 784 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF30, 32 Lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 32 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 704 x sâu 434 mm-  Số khay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF55, 53 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 53 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm-  Số khay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF75, 74 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 74 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm-  Số khay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF110, 108 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 108 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF160, 161 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 161 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF260, 256 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuât:-  Thể tích: 256 lít-  Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm-  Kích thước ngoài: rộng 824 x cao 1183 x sâu 684 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF450, 449 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng tiệt trùng khô dụng cụ, mẫu phòng thí nghiệm Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 449 lít-  Kích thước trong: rộng 1040 x cao 720 x sâu 600 mm-  Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1247 x sâu 784 mm-  Số khay cung cấp: 2- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SF750, 749 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 749 lít-  Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm-  Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1726 x sâu 784 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Parafin Memmert, UN30pa, 32 lít

CHI TIẾTThông số kỹ thuật:-  Thể tích: 32 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 704 x sâu 434 mm-  Số khay cung cấp: 1-  Số khay để tối đa: 3-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Parafin Memmert, UN55pa, 53 lít

CHI TIẾTThông số kỹ thuật:-  Thể tích: 53 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm-  Số khay cung cấp: 1-  Số gờ để khay tối đa: 4-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Parafin Memmert, UN75pa, 74 lít

CHI TIẾTThông số kỹ thuật:-  Thể tích: 74 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm-  Số khay cung cấp: 2-  Số gờ để khay tối đa: 6-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Parafin Memmert, UN110pa, 108 lít

CHI TIẾTThông số kỹ thuật:-  Thể tích: 108 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm-  Số khay cung cấp: 2-  Số khay để tối đa: 5-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Parafin Memmert , UN160pa, 161 lít

CHI TIẾTThông số kỹ thuật:-  Thể tích: 161 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm-  Số khay cung cấp: 2-  Số khay để tối đa: 8-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Chân Không Memmert, VO29, 29 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Sự tiếp xúc trực tiếp giữa mẫu và khay nhiệt bên trong tủ sấy chân không VO, đảm bảo kiểm soát nhiệt nhanh chóng và đồng nhất cho các mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, đồng hồ, sách, linh kiện điện tử hoặc khuôn đúc mà không bị mất nhiệt Thông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Chân Không Memmert, VO49, 49 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Sự tiếp xúc trực tiếp giữa mẫu và khay nhiệt bên trong tủ sấy chân không VO, đảm bảo kiểm soát nhiệt nhanh chóng và đồng nhất cho các mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, đồng hồ, sách, linh kiện điện tử hoặc khuôn đúc mà không bị mất nhiệt Thông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Chân Không Memmert, VO101, 101 lít

CHI TIẾTỨng dụng: Sự tiếp xúc trực tiếp giữa mẫu và khay nhiệt bên trong tủ sấy chân không VO, đảm bảo kiểm soát nhiệt nhanh chóng và đồng nhất cho các mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, đồng hồ, sách, linh kiện điện tử hoặc khuôn đúc mà không bị mất nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Chân Không Lạnh Memmert, VO200cool, 29 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Với việc làm nóng trong thời gian ngắn, kiểm soát nhiệt độ với độ chính xác cao, tủ sấy chân không VO có thể xử lý các chất nhạy cảm với nhiệt, oxi và những vật liệu như mỹ phẩm, thực phẩm, đồng hồ, sách và linh kiện điện tử Tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Chân Không Lạnh Memmert , VO400cool, 49 lít

CHI TIẾTỨng dụng:Với việc làm nóng trong thời gian ngắn, kiểm soát nhiệt độ với độ chính xác cao, tủ sấy chân không VO có thể xử lý các chất nhạy cảm với nhiệt, oxi và những vật liệu như mỹ phẩm, thực phẩm, đồng hồ, sách và linh kiện điện tử Tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN30plus, 32 lít

CHI TIẾTỨng dụng:- Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 32 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 320 x sâu 250 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 704 x sâu 434 mm-  Số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert ,SN55plus, 53 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 53 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert , SN75plus, 74 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 74 lít-  Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm-  Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN110plus, 108 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 108 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN160plus, 161 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 161 lít-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN260plus, 256 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 256 lít-  Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm-  Kích thước ngoài: rộng 824 x cao 1183 x sâu 684 mm-  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN450plus, 449 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-     Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 449 lít-  Kích thước trong: rộng 1040 x cao 720 x sâu 600 mm-  Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1247 x sâu 784 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert, SN750plus, 749 lít

CHI TIẾTỨng dụng:-    Thích hợp ứng dụng khử trùng khô vật tư, dụng cụ y tế, dụng cụ phòng thí nghiệm. Tính năng kỹ thuật:-  Thể tích: 749 lít-  Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm-  Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1726 x sâu 784 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức Lenton WF120

CHI TIẾTỨng Dụng:- Là một dạng tủ sấy dùng quạt, thường dùng ở các phòng thí nghiệm, dụng để sấy dụng cụ, sấy mẫu.Thông số kỹ thuật:-  Tủ sấy hiện đại với nhiệt độ hoạt động tối đa là 300oC- Nhiệt độ cao nhất: 3000C- Kích thước buồng: cao 500 x rộng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức Lenton WF200

CHI TIẾTỨng Dụng:- Là một dạng tủ sấy dùng quạt thường dùng ở các phòng thí nghiệm, dùng để sấy dụng cụ, sấy mẫu.Thông số kỹ thuật:- Tủ sấy hiện đại với nhiệt độ hoạt động tối đa là 300oC- Nhiệt độ cao nhất: 3000C- Kích thước buồng: cao 750 x rộng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Công Nghiệp DK 1000

– Ambient: +5℃~210℃ (250℃) – Sai số về nhiệt: ±1℃ – Điều khiển nhiệt độ: PID – Cách hiển thị nhiệt độ: Màn hình LED kỹ thuật số – Loại cảm biến nhiệt: K-TYPE – Công suất điện trở sấy: 6000 W – Thể tích: 600 L – Cài đặt thời gian: 99 h / 59 min – ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÔNG NGHIỆP DK 1200

 Ambient: +5℃~210℃ (250℃) – Sai số về nhiệt: ±1℃ – Điều khiển nhiệt độ: PID – Cách hiển thị nhiệt độ: Màn hình LED kỹ thuật số – Loại cảm biến nhiệt: K-TYPE – Thể tích: 720 L – Cài đặt thời gian: 99 h / 59 min – Số lượng khay vỉ có sẵn: 4 – Điện thế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÔNG NGHIỆP DK 1800

1.Thông số kỹ thuậtModel     Thông số kỹ thuậtDK-601DDK-800DDK-1000DK-1200DK-1400DK-1800Đối lưuĐối lưu cưỡng bứcKhoảng nhiệt độMôi trường xung quanh +50C đến 2100CĐộ chính xác nhiệt độ±10CĐiều khiển nhiệt độPIDMàn hình nhiệt độKỹ thuật sốDung tích (l ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÔNG NGHIỆP DK 600

– Ambient: +5℃~210℃ (250℃) – Sai số về nhiệt: ±1℃ – Điều khiển nhiệt độ: PID – Cách hiển thị nhiệt độ: LED digital display – Loại cảm biến nhiệt: K-TYPE – Công suất điện trở sấy: 1600 W – Thể tích: 150 L – Kích thước trong lòng (WxDxH): 600 x 500 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỘ CAO 250 độ C DK 500

– Ambient: +5℃~210℃ (250℃) – Sai số về nhiệt: ±1℃ – Điều khiển nhiệt độ: PID – Cách hiển thị nhiệt độ: LED digital display – Loại cảm biến nhiệt: K-TYPE – Công suất điện trở sấy: 1200 W – Thể tích: 80 L – Kích thước trong lòng (WxDxH): 500 x 400 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỘ CAO DK800

Thông số kỹ thuật Tủ Sấy DK 800– Ambient: +5℃~210℃ (250℃) – Sai số về nhiệt: ±1℃ – Điều khiển nhiệt độ: PID – Cách hiển thị nhiệt độ: LED digital display – Loại cảm biến nhiệt: K-TYPE – Công suất điện trở sấy: 4000 W – Thể tích: 480 L – Cài đặt thời ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên STF – N 80 FALC

Dung tích: 80 lítNhiệt độ: +300oCĐộ chính xác tại+ 70oC là ±1,5oC+ 150oC là ±2.5oC+ 300oC là ±3.0oCĐộ phân giải: 0,1oCCông suất gia nhiệt: 1400 WSố lượng kệ: 02Số lượng kệ tối đa: 07Kích thước bên trong: L x W x H  450 x 400 x 450Kích thước bên ngoài ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Humanlab DI-56

ModelDI-56DI-81DI-150DI-250DI-432Thể tích (lít)5681150250432Kích thước buồng (W x B x H) mm350 x 350 x 450450 x 400 x 450500 x 500 x 600500 x 500 x 1000600 x 600 x 1200Nhiệt độPhạm viTừ nhiệt độ môi trường +5oC đến Max 70oC ± 0.2oC / độ đồng đều ± ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Humanlab DI-81

ModelDI-56DI-81DI-150DI-250DI-432Thể tích (lít)5681150250432Kích thước buồng (W x B x H) mm350 x 350 x 450450 x 400 x 450500 x 500 x 600500 x 500 x 1000600 x 600 x 1200Nhiệt độPhạm viTừ nhiệt độ môi trường +5oC đến Max 70oC ± 0.2oC / độ đồng đều ± ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Humanlab DI-150

ModelDI-56DI-81DI-150DI-250DI-432Thể tích (lít)5681150250432Kích thước buồng (W x B x H) mm350 x 350 x 450450 x 400 x 450500 x 500 x 600500 x 500 x 1000600 x 600 x 1200Nhiệt độPhạm viTừ nhiệt độ môi trường +5oC đến Max 70oC ± 0.2oC / độ đồng đều ± ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Humanlab DI-250

ModelDI-56DI-81DI-150DI-250DI-432Thể tích (lít)5681150250432Kích thước buồng (W x B x H) mm350 x 350 x 450450 x 400 x 450500 x 500 x 600500 x 500 x 1000600 x 600 x 1200Nhiệt độPhạm viTừ nhiệt độ môi trường +5oC đến Max 70oC ± 0.2oC / độ đồng đều ± ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Humanlab DI-432

ModelDI-56DI-81DI-150DI-250DI-432Thể tích (lít)5681150250432Kích thước buồng (W x B x H) mm350 x 350 x 450450 x 400 x 450500 x 500 x 600500 x 500 x 1000600 x 600 x 1200Nhiệt độPhạm viTừ nhiệt độ môi trường +5oC đến Max 70oC ± 0.2oC / độ đồng đều ± ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FALC STF – F 52

Technical dataSTF – F 52STF – F 80STF – F 120STF – F 240STF – F 400Dung tíchlít5280120240400Nhiệt độoC+300+300+300+300+300Độ chính xác70oC±1,0±1,0±1,0±1,5±1,5150oC±1,5±1,5±1,5±2,0±2,0300oC±2,0±2,0±2,5±2,5±3,0Độ phân giảioC0,10,10,10,10,1Công suất gia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FALC STF – F 80

Technical dataSTF – F 52STF – F 80STF – F 120STF – F 240STF – F 400Dung tíchlít5280120240400Nhiệt độoC+300+300+300+300+300Độ chính xác70oC±1,0±1,0±1,0±1,5±1,5150oC±1,5±1,5±1,5±2,0±2,0300oC±2,0±2,0±2,5±2,5±3,0Độ phân giảioC0,10,10,10,10,1Công suất gia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FALC STF – F 120

Technical dataSTF – F 52STF – F 80STF – F 120STF – F 240STF – F 400Dung tíchlít5280120240400Nhiệt độoC+300+300+300+300+300Độ chính xác70oC±1,0±1,0±1,0±1,5±1,5150oC±1,5±1,5±1,5±2,0±2,0300oC±2,0±2,0±2,5±2,5±3,0Độ phân giảioC0,10,10,10,10,1Công suất gia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FALC STF – F 240

Technical dataSTF – F 52STF – F 80STF – F 120STF – F 240STF – F 400Dung tíchlít5280120240400Nhiệt độoC+300+300+300+300+300Độ chính xác70oC±1,0±1,0±1,0±1,5±1,5150oC±1,5±1,5±1,5±2,0±2,0300oC±2,0±2,0±2,5±2,5±3,0Độ phân giảioC0,10,10,10,10,1Công suất gia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FALC STF – F 400

Technical dataSTF – F 52STF – F 80STF – F 120STF – F 240STF – F 400Dung tíchlít5280120240400Nhiệt độoC+300+300+300+300+300Độ chính xác70oC±1,0±1,0±1,0±1,5±1,5150oC±1,5±1,5±1,5±2,0±2,0300oC±2,0±2,0±2,5±2,5±3,0Độ phân giảioC0,10,10,10,10,1Công suất gia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY HIỆN SÔ - SERIES: 101-A

Model : 101-1AThể tích buồng : 70 lítKích thướt ngoài: 730 x 720 x 520 mmKích thướt trong: 450 x 450 x 350 mmKhoảng điều chỉnh nhiệt độ : 50 - 2500CĐộ chính xác: ±10CĐiều khiển nhiệt độ : phím vặn, chỉ thị hiện số.Vỏ và buồng đều làm bằng thép không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 101-1

TỦ SẤYXuất xứ: Trung QuốcModel: 101-1*      Nhiệt độ tối đa: 3000C*      Điều khiển được nhiệt độ làm việc*      Dung tích buồng: 70 lít*      Thang nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường đến 3000C*      Điều khiển và hiển thị nhiệt độ qua đồng hồ chia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY HIỆN KIM - 202 - 1/ 202-0

Model: 202-0Điện áp :220V, 2kwNhiệt độ: 50-3000C/ độ chính xác ±10CKhối lượng: 70kgKích thước trong: 350x350x350mm (43L)(Có cài đặt chương trình nhiệt độ.)Model: 202-1Điện áp :220V, 3kwNhiệt độ: 50-3000C/ độ chính xác ±10CKhối lượng: 90kgKích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG - DZF 6020

       Thể tích : 25 lít·       Kích thước ngoài: 605 x 490 x 450mm·       Kích thước trong: 300 x 300 x 275 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 1 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 50C đến 2000C·       Hiển thị chỉ số áp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG ( HIỆN THỊ LCD) - BPZ 6063(125L)

Thể tích : 125 lítKích thước ngoài: 610 x 680 x 1460 mmKích thước trong: 500 x 500 x 500 mmSố khay nhiệt cung cấp: 4 khayKhoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 50C đến 2000CHiển thị chỉ số áp suất và nhiệt độ bằng đồng hồ hiện số LCDĐộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN - DHG 9035A (30L)

·       Thể tích : 30 lít·       Kích thước ngoài: 620 x 530 x 490mm·       Kích thước trong: 340 x 320 x 320 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 2 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 100C đến 3000C·       Độ phân giải: 0.10C· ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy DHG-9230 (225 Lít)

Các tính năng:Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.                                              Với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy (129 Lít) DHG-9130

Các tính năng :                                         Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.          ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy (67 Lít) DHG-9070

Thông số kỹ thuật:                                       Kích thước buồng sấy:  420x450x350 mm, làm bằng THÉP KHÔNG GỈ                                     Kích thước ngoài:  630x740x550 mm (cao x ngang x sâu)                                           ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy (136 Lít) KH-55AS

Các tính năng :Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.                                              Với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy ( 225 Lít) KH-75A

Các tính năng :Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.                                              Với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy (136 Lít) KH-55A

Các tính năng :Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.                                              Với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy (71 Lít) KH-45A

Các tính năng: Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.                                              Với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy( 43 Lít) KH-35A

Các tính năng:Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao với xử lý phun tĩnh điện.                                           Thiết kế màu sắc tổng thể đẹp phù hợp cho tất cả các phòng thí nghiệm.                                              Với ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN - DHG 9075A(80L)

THÔNG TIN CHI TIẾT : ·       Thể tích : 80 lít·       Kích thước ngoài: 740 x 618 x 630mm·       Kích thước trong: 450 x 400 x 450 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 2 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 100C đến 3000C·       ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN - DHG 9055A(50L)

·       Thể tích : 50 lít·       Kích thước ngoài: 720 x 590 x 520mm·       Kích thước trong: 420 x 395 x 350 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 2 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 100C đến 3000C·       Độ phân giải: 0.10C· ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN - DHG9245A(220L)

THÔNG TIN CHI TIẾT : ·       Thể tích : 220 lít·       Kích thước ngoài: 880 x 720 x 930mm·       Kích thước trong: 600 x 500 x 750 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 2 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 100C đến 3000C·      ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG ( HIỆN THỊ LCD ) - BPZ 6033

Thể tích : 33  lítKích thước ngoài: 550 x 490 x 1240mmKích thước trong: 320 x 320 x 320 mmSố khay nhiệt cung cấp: 2 khayKhoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 50C đến 2000CHiển thị chỉ số áp suất và nhiệt độ bằng đồng hồ hiện số LCDĐộ phân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN - DHG 9145A(136L)

·       Thể tích : 136 lít·       Kích thước ngoài: 840 x 670 x 730mm·       Kích thước trong: 550 x 450 x 550 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 2 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 100C đến 3000C·       Độ phân giải: 0.10C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CÓ CÀI ĐẶT THỜI GIAN - DHG 9625A(620L)

·       Thể tích : 620 lít·       Kích thước ngoài: 980 x 800 x 1880 mm·       Kích thước trong: 840 x 600 x 1355 mm·       Số khay nhiệt cung cấp: 4 khay·       Khoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 100C đến 3000C·       Độ phân giải: 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy UF

Các  tính năng kỹ thuật:Bên ngoài tủ được làm bằng thép không gỉ, với lớp cách nhiệt tốt, đảm bảo bề mặt tủ không vượt quá 40oCCửa được làm bằng thép không gỉ với 2 điểm khóa, dễ dàng đóng mở bằng cách đẩy nhẹ thanh nắm cửa.Bên trong tủ được làm bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy UN

Các tính năng :Bên ngoài tủ được làm bằng thép không gỉ, với lớp cách nhiệt tốt, đảm bảo bề mặt tủ không vượt quá 40oCCửa được làm bằng thép không gỉ với 2 điểm khóa, dễ dàng đóng mở bằng cách đẩy nhẹ thanh nắm cửa.Bên trong tủ được làm bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHỈ KIM - SERIES: 101

Model: 101- 1Điện áp : 220V/50HzCông suất: 3kwNhiệt độ: 50-3000C/ độ chính xác ±10CKhối lượng: 90kgKích thước trong: 450x450x350mm (71L)(Có cài đặt chương trình nhiệt độ.)Model: 101- 2Điện áp : 220V/50HzCông suất: 3kwNhiệt độ: 50-3000C/ độ chính xác  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG - DZF 6050

Thể tích : 53 lítKích thước ngoài: 720 x 560 x 550mmKích thước trong: 415 x 370 x 345 mmPhụ kiện đi kèm:BƠM CHÂN KHÔNGModel: 2XZ- 2Tốc độ hút: 2 lít/giâyĐộ chân không: 6.7 x10-2 PaTốc độ của motơ: 1400v/phĐường kính đầu hút: 25mmNguồn điện: 220V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG - DZF 6210 (431L)

 Hãng sản xuất: HINOTEKCode: DZF 6210·       Thể tích : 431 lítKích thước ngoài: 790 x 1030 x 1855 mmKích thước trong: 630 x 810 x 845 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG -91 lít- DFZ-6090

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Thể tích : 91 lítKích thước ngoài: 6100 x 680 x 1460mmKích thước trong: 450 x 450 x 450 mmSố khay nhiệt cung cấp: 2 khayKhoảng nhiệt độ hoạt động : nhiệt độ môi trường + 50C đến 2000CHiển thị chỉ số áp suất bằng đồng hồ hiện kimĐộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DH.WOV03070 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân khôngDH.WOV03070 DaihanModel:DH.WOV03070Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Phù hợp để sấy dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm, dược liệu, nguyên liệu,...Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 70 Lít- Bơm chân không:+ Phạm vi: 10 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DH.WOV03030 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân khôngDH.WOV03030 DaihanModel:DH.WOV03030Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Phù hợp để sấy dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm, dược liệu, nguyên liệu,...Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 30 Lít- Bơm chân không:+ Phạm vi: 10 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DH.WOV03020 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân khôngDH.WOV03020 DaihanModel:DH.WOV03020Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Phù hợp để sấy dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm, dược liệu, nguyên liệu,...Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 20 Lít- Bơm chân không:+ Phạm vi: 10 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy cho phòng sạch DH.WOC03800 DAIHAN

Tên sản phẩmTủ sấy cho phòng sạchDH.WOC03800 DaihanModelDH.WOC03800HãngDaihan-Hàn QuốcỨng dụngThích hợp cho các lĩnh vực quan trọng như điện tử, chất bán dẫn, dược phẩm và ứng dụng lâm sàng,…Thông số kỹ thuật - Sức chứa: 800 Lít- Lưu lượng khí: Cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy cho phòng sạch DH.WOC03560 DAIHAN

Tên sản phẩmTủ sấy cho phòng sạchDH.WOC03560 DaihanModelDH.WOC03560HãngDaihan- Hàn QuốcỨng dụngThích hợp cho các lĩnh vực quan trọng như điện tử, chất bán dẫn, dược phẩm và ứng dụng lâm sàng,…Thông số kỹ thuật - Sức chứa: 560 Lít- Cơ chế đối lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 màn hình 449l UF450 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 màn hình 449l UF450 MemmertModel:UF450Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1060l UF1060mplus Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1060l UF1060mplus MemmertModel:UF1060mplusHãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 449l UF450m Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy 449l UF450m MemmertModel:UF450mHãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu thí nghiệm, dụng cụ thí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy tiệt trùng 256l SF260plus Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy tiệt trùng 256l SF260plus MemmertModel:SF260plusHãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu thí nghiệm, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy tiệt trùng 161l SF160plus Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy tiệt trùng 161l SF160plus MemmertModel:SF160plusHãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu thí nghiệm, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy tiệt trùng 74l SF75plus Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy tiệt trùng 74l SF75plus MemmertModel:SF75plusHãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu thí nghiệm, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 161l UN160mplus Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy 161l UN160mplus MemmertModel:UN160mplusHãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:- Để kiểm soát nhiệt độ trong khoa học, nghiên cứu và thử nghiệm vật liệu trong công nghiệp.- Dùng để sấy làm cứng vật liệu, các mẫu thí nghiệm, dụng cụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 250 độ, 80 lit DHG-9070A

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 250 độ, 80 lit DHG-9070AModel:DHG-9070AHãng - Xuất xứ:Trung QuốcỨng dụng:Cung cấp cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng, phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu khoa học để sấy khô, tiệt trùng.Thông số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 250 độ, 50 lit DHG-9053A

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 250 độ, 50 lit DHG-9053AModel:DHG-9053AHãng - Xuất xứ:Trung QuốcỨng dụng:Cung cấp cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng, phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu khoa học để sấy khô, tiệt trùng.Thông số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy công nghiệp DH.WOFL0800 DAIHAN

ên sản phẩmTủ sấy công nghiệpDH.WOFL0800 DaihanModelDH.WOFL0800HãngDaihan-Hàn QuốcỨng dụngTủ sấy công nghiệp, hệ thống gia nhiệt đối lưu cưỡng bức, lưu thông không khí tuần hoàn với hệ thống quạt mạnh mẽ, đáng tin cậy. Phù hợp với mục đích nung khô ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy cho phòng sạch DH.WOC00560 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy cho phòng sạchDH.WOC00560 DaihanModel:DH.WOC00560Hãng - xuất xứ:Daihan- Hàn QuốcỨng dụng:Thích hợp cho các lĩnh vực quan trọng như điện tử, chất bán dẫn, dược phẩm và ứng dụng lâm sàng,…Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 560 Lít- Cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF07155 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF07155 DaihanModel:DH.WOF07155Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 155 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF07105 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF07105 DaihanModel:DH.WOF07105Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 105 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy công nghiệp DH.WOFL0400 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy công nghiệpDH.WOFL0400 DAIHANModel:DH.WOFL0400Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sấy công nghiệp, hệ thống gia nhiệt đối lưu cưỡng bức, lưu thông không khí tuần hoàn với hệ thống quạt mạnh mẽ, đáng tin cậy. Phù hợp với mục đích nung ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF07305 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF07305 DaihanModel:DH.WOF07305Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 305 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy cho phòng sạch DH.WOC00800 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy cho phòng sạchDH.WOC00800 DaihanModel:DH.WOC00800Hãng:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Thích hợp cho các lĩnh vực quan trọng như điện tử, chất bán dẫn, dược phẩm và ứng dụng lâm sàng,…Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 800 Lít- Lưu lượng khí ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF05305 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF05305 DaihanModel:DH.SWOF05305Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 305 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF05155 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF05155 DaihanModel:DH.SWOF05155Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 155 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF05105 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF05105 DaihanModel:DH.SWOF05105Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 105 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF05050 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF05050 DaihanModel:DH.SWOF05050Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 50 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF07105 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF07105 DaihanModel:DH.SWOF07105Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 105 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DH.SWOV03070 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân khôngDH.SWOV03070 DaihanModel:DH.SWOV03070Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Phù hợp để sấy dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm, dược liệu, nguyên liệu,...Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 70 Lít- Bơm chân không:+ Phạm vi: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DH.SWOV03030 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân khôngDH.SWOV03030 DaihanModel:DH.SWOV03030Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Phù hợp để sấy dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm, dược liệu, nguyên liệu,...Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 30 Lít- Bơm chân không:+ Phạm vi: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DH.SWOV03020 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân khôngDH.SWOV03020 DaihanModel:DH.SWOV03020Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Phù hợp để sấy dụng cụ y tế, dụng cụ thí nghiệm, dược liệu, nguyên liệu,...Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 20 Lít- Bơm chân không:+ Phạm vi: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên DH.WON05050 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiênDH.WON05050 DaihanModel:DH.WON05050Hãng:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 50 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên DH.WON05032 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiênDH.WON05032 DaihanModel:DH.WON05032Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 32 Lít- Đối lưu: đối lưu tự nhiên.- Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWON07105 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWON07105 DaihanModel:DH.SWON07105Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 155 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWON07155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWON07155 DaihanModel:DH.SWON07155Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 105 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF07305 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF07305 DaihanModel:DH.SWOF07305Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 305 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWOF07155 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWOF07155 DaihanModel:DH.SWOF07155Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Dung tích: 155 Lít- 1 lỗ thông gió có nắp bằng thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWON05155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWON05155 DaihanModel:DH.SWON05155Hãng - Xuất xứDaihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 155 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWON05105 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWON05105 DaihanModel:DH.SWON05105Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 105 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thông minh DH.SWON05032 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy thông minhDH.SWON05032 DaihanModel:DH.SWON05032Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 32 Lít- Đối lưu: đối lưu tự nhiên. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF05305 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF05305 DaihanModel:DH.WOF05305Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 305 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF05155 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF05155 DaihanModel:DH.WOF05155Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 155 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF05105 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF05105 DaihanModel:DH.WOF05105Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 105 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức DH.WOF05050 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bứcDH.WOF05050 DaihanModel:DH.WOF05050Hãng:Daihan-Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng mẫu.Thông số kỹ thuật:- Dung tích: 50 Lít- Đối lưu: Đối lưu cưỡng bức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy công nghiệp DH.WOFL1002 DAIHAN

Tên sản phẩmTủ sấy công nghiệpDH.WOFL1002 DaihanModelDH.WOFL1002HãngDaihan-Hàn QuốcỨng dụngTủ sấy công nghiệp, hệ thống gia nhiệt đối lưu cưỡng bức, lưu thông không khí tuần hoàn với hệ thống quạt mạnh mẽ, đáng tin cậy. Phù hợp với mục đích nung khô ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 270 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 3 kệ DFO-270 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 270 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 3 kệ Hãng: MRC Model: DFO-270 Xuất xứ: IsraelMô tả: - Lý tưởng cho các bộ phận điện tử khối lượng lớn, sấy khô, điều hòa và khử trùng - Vật liệu bên trong là SUS 430 và bên ngoài cơ thể là sơn bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 240 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 3 kệ DFO-240 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 240 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 3 kệ Hãng: MRC Model: DFO-240  Mô tả: - Được sử dụng trong các ứng dụng cần làm khô nhanh và khử trùng. - Phân phối nhiệt độ hoàn toàn đồng nhất và / hoặc phản ứng động nhanh chóng. - Series DFO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 240 lít 260 °C DFO-240N MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 240 lít 260 °C Hãng: MRC Model: DFO-240NỨng dụng: - Áp dụng cho sấy khô, đốt, khử trùng và lão hóa trong các lĩnh vực y tế & dược phẩm, khoa học đời sống, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và điện, điện tửMô tả: - Bộ điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 300 lít, 200°C DNO-300 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 300 lít, 200°C DNO-300Model:DNO-300Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Nhiệt độ môi trường: Môi trường xung quanh +5°C ~ 200°C- Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 80 lít, 200°C DNO-80 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 80 lít, 200°C DNO-80Model:DNO-80Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Nhiệt độ môi trường: Môi trường xung quanh + 5 °C ~ 200 °C- Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 50 lít, 200°C DNO-50 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 50 lít, 200°C DNO-50Model:DNO-50Hãng - Xuất xứ:MRC -israelỨng dụng:Sử dụng trong các phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Nhiệt độ môi trường: Môi trường xung quanh + 5°C ~ 200°C- Thể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 30 lít, 200°C DNO-30 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 30 lít, 200°C DNO-30Model:DNO-30Hãng - Xuất xứ:MRC - IsraelỨng dụng:Sử dụng trong các phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Nhiệt độ môi trường: Môi trường xung quanh + 5°C ~ 200°C- Thể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 20 lít, 200°C DNO-20 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 20 lít, 200°C DNO-20Model:DNO-20Hãng - Xuất xứ:MRC -IsraelỨng dụng:Sử dụng trong các phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Nhiệt độ môi trường: Môi trường xung quanh + 5°C ~ 200°C- Thể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 57 lít, 300°C PN60 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 57 lít, 300°C PN60Model:PN60Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Nhiệt độ tối đa (°C): 300- Thời gian tăng nhiệt lên tối đa (phút): 52- Độ ổn định nhiệt độ PID °C: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 27 lít, 300°C PN30 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 27 lít, 300°C PN30Model:PN30Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Nhiệt độ tối đa (°C): 300- Thời gian tăng nhiệt lên tối đa (phút): 52- Độ ổn định nhiệt độ PID °C: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức 720 lít DFO-720 MRC

Tên sản phẩm:Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức 720 lít DFO-720 MRCModel:DFO-720Hãng sản xuất:MRCXuất xứ:IsraelỨng dụng:- Được cung cấp tính đồng nhất và ổn định tuyệt vời và được sử dụng cho nhiều ứng dụng như sấy thủy tinh, làm ấm, khử trùng, lão hóa, đóng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên DH.WON07155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiênDH.WON07155 DaihanModel:DH.WON07155Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 155 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên DH.WON07105 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiênDH.WON07105 DaihanModel:DH.WON07105Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 105 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên DH.WON05155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiênDH.WON05155 DaihanModel:DH.WON05155Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 155 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên DH.WON05105 DAIHAN

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiênDH.WON05105 DaihanModel:DH.WON05105Hãng:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Sử dụng để sấy khô, nung sấy, điều hòa, bảo quản, làm nóng trước và làm cứng.Thông số kỹ thuật: - Sức chứa: 105 Lít- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 50 lít LDO-B10 LABTRON

Tủ sấy 50 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LDO-B10Giới thiệu chung: - Tủ sấy LDO-B10 được làm bằng buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng và vòng cung bán nguyệt để dễ dàng vệ sinh được trang bị bộ điều khiển PID dựa trên bộ vi xử lý và màn hình LCD ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 50 lít LDO-A11 LABTRON

Tủ sấy 50 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LDO-A11Giới thiệu chung: - Tủ sấy LDO-A11 có thiết kế buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng để dễ dàng vệ sinh với cửa sổ quan sát hai lớp giúp kiểm tra mẫu được giữ bên trong lò trong quá trình và chức năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 40 lít LDO-C10 LABTRON

Tủ sấy 40 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LDO-C10Giới thiệu chung: - Tủ sấy LDO-C10 được làm bằng buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng và vòng cung hình bán nguyệt để dễ dàng vệ sinh, được trang bị bộ vi xử lý PID dựa trên bộ vi xử lý với chức năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 30 lít LDO-A10 LABTRON

Tủ sấy 30 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LDO-A10Giới thiệu chung: - Tủ sấy LDO-A10 có thiết kế buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng để dễ dàng vệ sinh với cửa sổ quan sát hai lớp giúp kiểm tra mẫu được giữ bên trong lò trong quá trình và chức năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 150 lít + cửa sổ + hẹn giờ + hai kệ DFO-150 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 150 lít + cửa sổ + hẹn giờ + hai kệ Hãng: MRC Model: DFO-150 Xuất xứ: IsraelMô tả: - Được sử dụng trong các ứng dụng cần làm khô nhanh và khử trùng. - Phân phối nhiệt độ hoàn toàn đồng nhất và / hoặc phản ứng động nhanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 1008 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 4 kệ DFO-1008 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 1008 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 4 kệ Hãng: MRC Model: DFO-1008 Xuất xứ: IsraelMô tả: - Tủ sấy này được sử dụng cho nhiều ứng dụng như nướng, sấy, điều hòa, khử trùng, mạ điện, nhựa, công nghiệp hóa chất, in ấn, đồ cứng, dược ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 80 lít + cửa sổ + hẹn giờ + hai kệ DFO-80 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 80 lít + cửa sổ + hẹn giờ + hai kệ Hãng: MRC Model: DFO-80Mô tả: - Được sử dụng trong các ứng dụng cần làm khô nhanh và khử trùng. - Phân phối nhiệt độ hoàn toàn đồng nhất và / hoặc phản ứng động nhanh chóng. - Series DFO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 600 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 3 kệ DFO-600 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 600 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 3 kệ Hãng: MRC Model: DFO-600  Mô tả: - Tủ sấy này được sử dụng cho nhiều ứng dụng như nướng, sấy, điều hòa, khử trùng, mạ điện, nhựa, công nghiệp hóa chất, in ấn, đồ cứng, dược phẩm, trà nung, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 480 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 4 kệ DFO-480 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 480 lít + cửa sổ + hẹn giờ + 4 kệ Hãng: MRC Model: DFO-480 Xuất xứ: IsraelMô tả: - Lý tưởng cho các bộ phận điện tử khối lượng lớn, sấy khô, điều hòa và khử trùng - Vật liệu bên trong là SUS 430 và bên ngoài cơ thể là sơn bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 36 lít + cửa sổ + hẹn giờ + hai kệ DFO-36 MRC

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức, 36 lít + cửa sổ + hẹn giờ + hai kệ Hãng: MRC Model: DFO-36  Mô tả: - Được sử dụng trong các ứng dụng cần làm khô nhanh và khử trùng. - Phân phối nhiệt độ hoàn toàn đồng nhất và / hoặc phản ứng động nhanh chóng. - Series DFO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên nhiệt độ 300 độ C PN60 MRC

Tủ sấy đối lưu tự nhiên nhiệt độ 300 độ C Hãng: MRC Model: PN60 Thông số kỹ thuật Nhiệt độ tối đa: 300 ° C Nhiệt độ. độ ổn định PID: ± 0,5 ° C Nhiệt độ. độ đồng đều: ± 7 ° C Thời gian khôi phục sau tối đa: 8,5 phút Kích thước bên trong: L 350x392x420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy nhiệt độ cao đến 500 độ C HTMA5-95 MRC

Tủ sấy nhiệt độ cao đến 500 độ C Hãng: MRC Model: HTMA5-95 Dòng ttủ sấy nàycó nhiệt độ hoạt động. 400 độ C, 500 độ C hoặc 600 độ C Có thể lựa chọn dung tích 28, 95 và 220 lít. Điều khiển nhiệt độ PID kỹ thuật số bằng bộ điều khiển 301 bao gồm bảo vệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 150 lít, 200°C DNO-150 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 150 lít, 200°C DNO-150Model:DNO-150Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Đối lưu: Đối lưu tự nhiên- Nhiệt độ môi trường: Môi trường xung quanh +5°C ~ 200°C- Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 215 lít, 300°C PN200 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 215 lít, 300°C PN200Model:PN200Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Nhiệt độ tối đa (°C): 300- Thời gian tăng nhiệt lên tối đa (phút): 58- Độ ổn định nhiệt độ PID °C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 115 lít, 300°C PN120 MRC

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 115 lít, 300°C PN120Model:PN120Hãng - Xuất xứ:MRC - IsaelỨng dụng:Sử dụng trong phòng thí nghiệmThông số kỹ thuật:- Nhiệt độ tối đa (°C): 300- Thời gian tăng nhiệt lên tối đa (phút): 52- Độ ổn định nhiệt độ PID °C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy nhiệt độ lên đến 225 ° C SMO3-2 MRC

Tủ sấy nhiệt độ lên đến 225 ° C Hãng: MRC Model: SMO3-2 Thông số kỹ thuật Dung tích (lít): 85 Kích thước bên trong(mm): W420xD495xH420 Kích thước bên ngoài(mm): W648xD680xH850 Độ đồng nhất nhiệt độ: +/- 1,75 ° C ở 150 ° C Thời gian khôi phụcnhiệt độ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không 90 lít LVO-B14 LABTRON

Tủ sấy chân không 90 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LVO-B14Giới thiệu chung: - Tủ sấy chân không LVO-B14 có cửa kính cường lực hai lớp để quan sát rõ ràng thích hợp để sấy vật liệu nhạy nhiệt, có thể sấy khô trong thời gian ngắn đối với các mẫu khó ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không 90 lít LVO-A11 LABTRON

Tủ sấy chân không 90 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LVO-A11Giới thiệu chung: - Tủ sấy chân không LVO-A11 đi kèm với cửa kính cường lực hai lớp để quan sát rõ ràng mẫu trong quá trình xử lý, chế tạo bên ngoài được làm bằng tấm thép không gỉ được tráng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không 30 lít LVO-B16 LABTRON

Tủ sấy chân không 30 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LVO-B16Giới thiệu chung: - Tủ sấy chân không LVO-B16 có cửa kính cường lực hai lớp để quan sát rõ ràng thích hợp để sấy vật liệu nhạy nhiệt, nó có thể sấy khô trong thời gian ngắn đối với các mẫu khó ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không 30 lít LVO-A17 LABTRON

Tủ sấy chân không 30 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LVO-A17Giới thiệu chung: - Tủ sấy chân không LVO-A17 đi kèm với cửa kính cường lực hai lớp để quan sát rõ ràng mẫu trong quá trình xử lý chế tạo bên ngoài được làm bằng tấm thép không gỉ được tráng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy APEX 66 lít AX60 MRC

Tủ sấy APEX 66 lít Hãng: MRC Model: AX60 Thông số kỹ thuật - Nhiệt độ tối đa: 250 ° C - Thời gian tăng nhiệt độ lên tối đa: 23 phút - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 5.0 ° C - Kích thước bên trong: 395x400x420 mm HxWxD - Kích thước bên ngoài "540x690x565 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 100 lít LDO-B11 LABTRON

Tủ sấy 100 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LDO-B11Giới thiệu chung: - Tủ sấy LDO-B11 được làm bằng buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng và vòng cung tròn để dễ dàng vệ sinh, được trang bị bộ điều khiển PID dựa trên bộ vi xử lý và màn hình LCD lớn để ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 80 lít LDO-C11 LABTRON

Tủ sấy 80 lít Hãng: LABTRON - UK Model: LDO-C11Giới thiệu chung: - Tủ sấy LDO-C11 được làm bằng buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng và vòng cung hình bán nguyệt để dễ dàng vệ sinh, ddược trang bị bộ vi xử lý PID dựa trên bộ vi xử lý với chức năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 101-3A 225 lít.

Tên sản phẩm:Tủ sấy 101-3A Trung QuốcHãng sản xuất:Trung QuốcModel:101-3AỨng dụng: Dùng để sấy khô thiết bị thí nghiệm, y tế, dược liệu, vật liệu..Thông số kỹ thuật:- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số.- Thể tích: 225 lít.- Nhiệt độ làm việc:50-3000C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 101-2A 136 lít

Tên sản phẩm:Tủ sấy 101-2A Trung QuốcModel:101-2AHãng sản xuất:Trung QuốcỨng dụng: Dùng để sấy khô thiết bị thí nghiệm, y tế, dược liệu, vật liệu..Thông số kỹ thuật:- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số.- Thể tích: 136 lít.- Nhiệt độ làm việc:50-3000C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 101-1A 70 lít

Tên sản phẩm:Tủ sấy 101-1A Trung QuốcModel:101-1AHãng sản xuất:Trung QuốcỨng dụng: Dùng để sấy khô thiết bị thí nghiệm, y tế, dược liệu, vật liệu..Thông số kỹ thuật:- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số.- Thể tích: 70 lít.- Rãnh lắp giá: 13 lớp- Nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 101-0A 43 lít

Tên sản phẩm:Tủ sấy 101-0A Trung QuốcModel:101-0AHãng sản xuất:Trung QuốcỨng dụng: Dùng để sấy khô thiết bị thí nghiệm, y tế, dược liệu, vật liệu..Thông số kỹ thuật:- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số.- Thể tích: 43 lít.- Nhiệt độ tối đa: 3000C.- Độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu không khí nhiệt độ tối đa 350 độ C LHT58-350 MRC

Tủ sấy đối lưu không khí nhiệt độ tối đa 350 độ C Hãng: MRC Model: LHT58-350 Lưu thông không khí cưỡng bức Buồng làm bằng thép tkhông gỉ, bên ngoài thép phủ sơn tĩnh điện (RAL 7035) Cửa kín Sử dụng điện năng thấp Thời gian gia nhiệt / làm mát ngắn Độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không kỹ thuật số nhiệt độ đến 220 °C SVAC1-2 MRC

Tủ sấy chân không kỹ thuật số nhiệt độ đến 220 °C Hãng: MRC Model: SVAC1-2 Thông số kỹ thuật Dung tích: 16 lít Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh: + 10ºC đến 220ºC Kích thước buồng: 229 * 229 sâu 305mm Kích thước bên ngoài: 584 * 483 * 432mm Gồm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy hiệu suất cao nhiệt độ tối đa 300 ° C SMO5HP-2 MRC

Tủ sấy hiệu suất cao nhiệt độ tối đa 300 ° C Hãng: MRC Model: SMO5HP-2 Thông số kỹ thuật Dung tích:133 lít Kích thước bên trong (cm) W52xD50.8xH51 Kích thướcbên ngoài(cm) W89xD73.7xH96.5 Khoảng nhiệt độ: 15 ° C đến 300 ° C Nhiệt độ đồng nhất: +/- 1,0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy phòng sạch nhiệt độ tối đa 500 độ C HTCR5-28 MRC

Tủ sấy phòng sạch nhiệt độ tối đa 500 độ C Hãng: MRC Model: HTCR5-28 Thông số kỹ thuật - Nhiệt độ tối đa(° C): 500 - Thời gian gia nhiệt (phút): 75 - Độ ổn định nhiệt độ ° C: ±0.5 - Độ đồng đều nhiệt độ 250 ° C (± ° C): ±5.0 - Thời gian khôi phục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy phòng sạch nhiệt độ tối đa 400 độ C HTCR6-28 MRC

Tủ sấy phòng sạch nhiệt độ tối đa 400 độ C Hãng: MRC Model: HTCR4-28 Thông số kỹ thuật - Nhiệt độ tối đa(° C): 400 - Thời gian gia nhiệt (phút): 50 - Độ ổn định nhiệt độ ° C: ±0.5 - Độ đồng đều nhiệt độ 250 ° C (± ° C): ±5.0 - Thời gian khôi phục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu nhiệt độ lên đến 600 độ C NOL-73-600 MRC

Tủ sấy đối lưu nhiệt độ lên đến 600 độ C Hãng: MRC  Model: NOL-73-600 Buồng làm bằng thép không gỉ, vỏ ngoài được sơn bằng sơn bột (RAL 7035), màu đen Cửa được làm kín được mở ở bên phải Bộ điều khiển bộ vi xử lý nhiệt, có hệ thống bảo vệ chống quá ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không nhiệt độ tối đa 220 độ C SVAC2-2 MRC

Tủ sấy chân không nhiệt độ tối đa 220 độ C Hãng: MRC Model: SVAC2-2 Thông số kỹ thuật Dung tích:47 liter Phạm vi nhiệt độ xung quanh + 10ºC đến 220ºC Kích thước buống sấy: w305 * h305 * d508mm Kích thước bên ngoài w660 * h505 * 686mm Cung cấp gồm 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu nhiệt độ lên đến 400 độ C LHT4/60 MRC

Tủ sấy đối lưu nhiệt độ lên đến 400 độ C Hãng: MRC  Model: LHT4/60 Dòng tủ sấy này có dung tích và nhiệt độ hoạt động tùy model với tối đa là400 độ C, 500 độ C hoặc 600 độ C. Dung tích 30, 60 và 120 lít. Quạt đối lưu hạng nặng có độ đồng đều tốt. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu nhiệt độ lên đến 400 độ C HT4/95 MRC

Tủ sấy đối lưu nhiệt độ lên đến 400 độ C Hãng: MRC Model: HT4/95 Dòng HT này có các model nhiệt độ hoạt động tối đa 400 ° C, 500 ° C hoặc 600 ° C.với dung tích 28, 95 hoặc 220 hoặc 350 lít. Hiệu suất và độ tin cậy tuyệt vời. Khóa cửa dễ dàng hoạt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy phòng sạch - chỉ duy nhất 240 V SMO5CR-2 MRC

Tủ sấy phòng sạch - chỉ duy nhất 240 V Hãng: MRC Model: SMO5CR-2 Thông số kỹ thuật Dung tích: 110liter Nhiệt độ tối đa: 200 độ C Nhiệt độ đồng nhất: + -1 độ C ở 110 độ C Gia nhiệt(tối thiểu): 10 phút đến 110 ° C (35 phút đến 180 ° C) Dòng khí ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không DZ-2AII FAITHFUL Trung Quốc

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân không DZ- 2AII FAITHFUL Trung QuốcModel:DZ- 2AIIHãng-Xuất xứ:Trung QuốcỨng dụng:Được dùng để sấy khô các sản phẩm, khuôn mẫu, sấy khô và làm nóng các nguyên liệu, chế phẩm,… ở độ chân không thấp giúp bảo vệ mẫu tránh bị phân ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 pha 288 Selecta 2002972

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 pha 288 lít Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2002972Mô tả sản phẩm:-Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình kĩ thuật số, hiển thị nhiệt độ, thời gian, thời gian cài đặt trước và thời gian thực tế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy DHG-9240B Fengling Trung Quốc

Tên sản phẩm:Tủ sấy DHG-9240B Fengling Trung QuốcModel: DHG-9240BHãng-Xuất xứ:Trung QuốcỨng dụng:Được dùng để sấy khô các sản phẩm, khuôn mẫu, sấy khô và làm nóng các nguyên liệu, chế phẩm hoặc các dụng cụ thí nghiệm… ở độ phù hợp giúp bảo vệ mẫu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy DHG-9146A Jinghong Trung Quốc

Tên sản phẩm:Tủ sấy DHG-9146A Jinghong Trung QuốcModel:DHG-9146AHãng-Xuất xứ:Trung QuốcỨng dụng:Được dùng để sấy khô các sản phẩm, khuôn mẫu, sấy khô và làm nóng các nguyên liệu, chế phẩm hoặc các dụng cụ thí nghiệm… ở độ phù hợp giúp bảo vệ mẫu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy DHG-9140B Fengling Trung Quốc

Tên sản phẩm:Tủ sấy DHG -9140B Fengling -Trung QuốcModel:DHG -9140BHãng-Xuất xứ:Trung QuốcỨng dụng:Được dùng để sấy khô các sản phẩm, khuôn mẫu, sấy khô và làm nóng các nguyên liệu, chế phẩm hoặc các dụng cụ thí nghiệm… ở độ phù hợp giúp bảo vệ mẫu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy DHG-9070B Trung Quốc

Tên sản phẩm:Tủ sấy DHG-9070B Trung QuốcModel:DHG-9070BHãng-Xuất xứ:Trung Quốc.Ứng dụng:Được dùng để sấy khô các sản phẩm, khuôn mẫu, sấy khô và làm nóng các nguyên liệu, chế phẩm hoặc các dụng cụ thí nghiệm… ở độ phù hợp giúp bảo vệ mẫu tránh bị ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức cửa kính 47 lít Selecta 2005166

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kính 47 lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005166Mô tả sản phẩm:- Điểu chỉnh nhiệt độ từ 5 đến 250oC-Độ ổn định: ±0.3oC đến 100oC - Sai số cài đặt: ±2% so với nhiệt độ làm việc- Đồ đồng đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức cửa kính 33 lít Selecta 2005164

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kính 33 lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005164Ứng dụng:Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt có ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 3 pha 216 lít Selecta 2002961

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 3 pha 216 lít Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2002961Ứng dụng:Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt có kiểm soát và phân bố nhiệt độ không khí đồng đều.Thông số kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 145 lít Selecta 2005169

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 145lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005169Ứng dụng:Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 76 lít Selecta 2005167

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 76 lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005167Ứng dụng:Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 47 lít Selecta 2005165

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 47 lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005165Ứng dụng:Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 33 lít Selecta 2005163

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kim loại 33 lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005163Ứng dụng:Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cửa kính 145 lít Selecta 2005170

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kính 145lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005170Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt có kiểm soát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 101-4A Trung Quốc

Tên sản phẩm:Tủ sấy 101-4A Trung QuốcModel:101-4AHãng sản xuất:Trung QuốcỨng dụng: Dùng để sấy khô thiết bị thí nghiệm, y tế, dược liệu, vật liệu..Thông số kỹ thuật:- Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số.- Thể tích: 640 lít.- Nhiệt độ làm việc:50-3000C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 53 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 53 Binder-ĐứcModel:ED 53Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ sinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED 400 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED 400 Binder-ĐứcModel:FED 400Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED 115 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED 115 Binder-ĐứcModel:FED 115Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 240 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 240 Binder-ĐứcModel:FD 240Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 53 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 53 Binder-ĐứcModel:FD 53Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ sinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 23 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FD 23 Binder-ĐứcModel:FD 23Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ sinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001255 Selecta-Tây Ban Nha

Tên sản phẩm:Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001255 Selecta-Tây Ban NhaCode:2001255Hãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaỨng dụngSử dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học,...Mô tả sản phẩm:- Tủ sấy đối lưu tự nhiên- Bộ điều khiển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001254 Selecta-Tây Ban Nha

Tên sản phẩm:Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001254 Selecta-Tây Ban NhaCode:2001254Hãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaỨng dụngSử dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học,...Mô tả sản phẩm:- Tủ sấy đối lưu tự nhiên- Bộ điều khiển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001253 Selecta-Tây Ban Nha

Tên sản phẩm:Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001253 Selecta-Tây Ban NhaCode:2001253Hãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaỨng dụngSử dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học,...Mô tả sản phẩm:- Tủ sấy đối lưu tự nhiên- Bộ điều khiển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001252 Selecta-Tây Ban Nha

Tên sản phẩm:Tủ sấy thường Digitheat-TFT 2001252 Selecta-Tây Ban NhaCode:2001252Hãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaỨng dụngSử dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường học,...Mô tả sản phẩm:- Tủ sấy đối lưu tự nhiên- Bộ điều khiển ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 cửa 3 pha 720 lít Selecta 2003741

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 cửa 3 pha 720 lít Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2003741Mô tả sản phẩm:-Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình kĩ thuật số, hiển thị nhiệt độ, thời gian, thời gian cài đặt trước và thời gian ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 cửa 3 pha 400 lít Selecta 2003721

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 cửa 3 pha 400 lít Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2003721Mô tả sản phẩm:-Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình kĩ thuật số, hiển thị nhiệt độ, thời gian, thời gian cài đặt trước và thời gian ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 3 pha 288 lít Selecta 2002971

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 3 pha 288 lít Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2002971Mô tả sản phẩm:-Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình kĩ thuật số, hiển thị nhiệt độ, thời gian, thời gian cài đặt trước và thời gian thực tế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 pha 216 lít Selecta 2002962

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 1 pha 216 lít Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2002962Mô tả sản phẩm:-Bộ điều khiển vi xử lý với màn hình kĩ thuật số, hiển thị nhiệt độ, thời gian, thời gian cài đặt trước và thời gian thực tế ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không VD 53 Binder- Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân không VD 53 Binder- ĐứcModel:VD 53Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:Dùng để sấy khô các mẫu không mà làm ảnh hưởng đến đặc tính, chất lượng của mẫu, do trong quá trình sấy có rất ít oxy trong tủ, lên hạn chế được các phản ứng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không VD 23 Binder- Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân không VD 23 Binder- ĐứcModel:VD 23Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:Sấy khô các mẫu không mà làm ảnh hưởng đến đặc tính, chất lượng của mẫu, do trong quá trình sấy có rất ít oxy trong tủ, lên hạn chế được các phản ứng oxy hóa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED 720 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FED 720 Binder-ĐứcModel:FED 720Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 720 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 720 Binder-ĐứcModel:FP 720Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu, sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 400 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 400 Binder-ĐứcModel:FP 400Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu, sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 240 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 240 Binder-ĐứcModel:FP 240Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu, sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 115 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 115 Binder-ĐứcModel:FP 115Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu, sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 53 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cưỡng bức FP 53 Binder-ĐứcModel:FP 53Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu, sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công nghiệp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy điện tử hiện số LDO-060E Labtech

Tên sản phẩm:Tủ sấy điện tử hiện số LDO-060E Labtech-Hàn QuốcModel:LDO-060EHãng - Xuất xứ:Labtech-Hàn QuốcỨng dụng:Được dùng để sấy mẫu,khử trùng dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy điện tử hiện số LDO-100E Labtech

Tên sản phẩm:Tủ sấy điện tử hiện số LDO-100E LabtechModel:LDO-100EHãng - Xuất xứ:Labtech-Hàn QuốcỨng dụng:Được dùng để sấy mẫu, dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các phòng thí nghiệm, trường học, trung tâm nghiên cứu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 720 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 720 Binder-ĐứcModel:ED 720Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ sinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 400 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 400 Binder-ĐứcModel:ED 400Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ sinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 240 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 240 Binder-ĐứcModel:ED 240Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu,sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu,công nghệ sinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 115 Binder-Đức

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên ED 115 Binder-ĐứcModel:ED 115Hãng - Xuất xứ:Binder-ĐứcỨng dụng:– Được dùng để sấy mẫu, sấy khô dụng cụ thí nghiệm,... ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, các trường học, trung tâm nghiên cứu, công nghệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió UFE600 256 lít Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió UFE600 MemmertMã sản phẩm:UFE600Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UFE600 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió 108 lít UFE500 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió 108 lít UFE500 MemmertMã sản phẩm:UFE500Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UFE500 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió 53 lít UFE400 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió 53 lít UFE400 MemmertModel:UFE400Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UFE400 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió 53 lít UFB400 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu bằng quạt thổi gió 53 lít UFB400 MemmertModel:UFB400Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UFB400 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 256 lít UNE600 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên UNE600 MemmertModel:UNE600Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UNE600 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. Chuẩn bị mẫu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 108 lít UNE500 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 108 lít UNE500 MemmertModel:UNE500Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UNE500 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. Chuẩn bị ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 108 lít UNB500 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 108 lít UNB500 MemmertModel:UNB500Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UNB500 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. Chuẩn bị ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 53 lít UNE400 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 53 lít UNE400 MemmertModel:UNE400Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UNE400 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. Chuẩn bị ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 53 lít UNB400 Memmert

ên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 53 lít UNB400 MemmertModel:UNB400Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UNB400 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy. Chuẩn bị ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 32 lit UNB200 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu tự nhiên 32 lit UNB200 MemmertModel:UNB200Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Tủ sấy UNB200 dùng trong công tác nghiên cứu thí nghiệm, phòng lab, công nghiệp như sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không 49 lít VO400 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân không 49 lít VO400 MemmertMã sản phẩm:VO400Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Với việc làm nóng trong thời gian ngắn, kiểm soát nhiệt độ với độ chính xác cao, tủ sấy chân không VO400 có thể xử lý các chất nhạy cảm với nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy chân không 29 lít VO200 Memmert

Tên sản phẩm:Tủ sấy chân không 29 lít VO200 MemmertMã sản phẩm:VO200Hãng - Xuất xứ:Memmert - ĐứcỨng dụng:Với việc làm nóng trong thời gian ngắn, kiểm soát nhiệt độ với độ chính xác cao, tủ sấy chân không VO200 có thể xử lý các chất nhạy cảm với nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy SNOL 120/300 LSN11

Tên sản phẩm:Tủ sấySNOL 120/300 LSN11Mode:SNOL 120/300 LSN11Hãng sản xuất:SNOLỨng dụng:Dùng để sấy khô các vật dụng , dụng cụ thí nghiệm với nhiệt độ đồng đều thời gian sấy nhanh, là thiết bị tối ưu cho các phòng lab...Thông số kĩ thuật:- Dung tích: ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tủ sấy 30lit DHG-9030A

Tên sản phẩm:Tủ sấy 30litDHG-9030AModel:DHG-9030AXuất xứ:Fengling - Shanghai - Trung QuốcỨng dụng- Sử dụng trong các ngành: Dược, thực phẩm, xi măng, nhà máy hoá chất, điện, điện tử, môi trường, thuỷ sản, trường học, viện nghiên cứu, y tế...Mô tả sản ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy 420L DHG-9240A

Tên gọi:Tủ sấy 420L DHG-9240AModel:DHG-9240AXuất xứ:Thượng Hải Trung QuốcỨng dụng:Sử dụng trong các ngành: Dược, thực phẩm, xi măng, nhà máy hoá chất, điện, điện tử, môi trường, thuỷ sản, trường học, viện nghiên cứu, y tế...Đặc điểm:- Tủ được làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức cửa kính 76 lít Selecta 2005168

Tên sản phẩm:Tủ sấy đối lưu cửa kính 76 lít Selecta Tây Ban NhaHãng sản xuất:Selecta-Tây Ban NhaModel:2005168Ứng dụng:Tủ sấy được sử dụng nhiều trong nghiên cứu và công nghiệp. Tủ được sử dụng cho quá trình khử trùng bằng các ứng dụng gia nhiệt có ...

0

Bảo hành : 12 tháng