Tủ chống ẩm Fujie

(16)
Xem dạng lưới

Tủ chống ẩm Fujie AD030

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD030 ( 30 lít )Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu hao ...

2400000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD040

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD040 ( 40 lít )Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu hao ...

2600000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD060

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD060 ( 60 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

3700000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD080

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD080 ( 80 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

4300000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD080II

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD080II ( 80 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

4990000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD100

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD100 ( 100 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

5100000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD120

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD120 ( 120 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

7300000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD160

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD160 ( 160 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

9500000

Bảo hành : 2 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD200

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD200 ( 200 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

13400000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD250

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD250 ( 250 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

16250000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD300

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD300 ( 300 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

22350000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD350

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD350 ( 350 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

26300000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD400

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD400 ( 400 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

32400000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie AD500

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm chuyên dụng Fujie AD500 ( 500 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu ...

43400000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie DHC1200

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm Fujie DHC1200 ( 1200 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu hao điện ...

64900000

Bảo hành : 24 tháng

Tủ chống ẩm Fujie DHC800

Thông số kĩ thuật:Tủ chống ẩm Fujie DHC800 ( 800 lít ) Tủ chống ẩm chuyên dụng kỹ thuật số hiệu FUJIE được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế với cơ chế hút ẩm bằng IC gọn nhẹ, tốc độ hút ẩm nhanh gấp 10 lần và tiêu hao điện ...

51200000

Bảo hành : 24 tháng

TP. Hà Nội
Được quan tâm