Thiết bị phòng tập GYM

(60)
Xem dạng lưới

Easy chin dip MCG-101

MCG-101-easy chin dip     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.     - Trọng lượng đĩa tạ: 123kg     - Trọng lượng máy: 237 kg     - Diện tích đặt máy: 1550×1130×2450 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Smith machine

MCG-104-smith machine     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.     - Trọng lượng máy: 148 kg     - Diện tích đặt máy: 2050×1300×2200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ bả vai MCG-105

Shoulder press     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.      - Trọng lượng đĩa tạ: 116kg     - Trọng lượng máy: 216 kg     - Diện tích đặt máy: 940×1650×1510 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ lưng MCG-108

Back extension machine     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.      - Trọng lượng đĩa tạ: 72 kg     - Trọng lượng máy: 188 kg     - Diện tích đặt máy: 1150×1050×1510 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập ép ngực, tay MCG-103

High pectoral     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.      - Trọng lượng đĩa tạ: 72kg     - Trọng lượng máy: 208 kg     - Diện tích đặt máy:  1250×980×2060 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép ngực MCG-106

Low pectoral fly     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.      - Trọng lượng đĩa tạ: 123kg     - Trọng lượng máy: 240 kg     - Diện tích đặt máy: 1410×960×1510 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đạp đùi MCG-109

Leg press     - Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.      - Trọng lượng đĩa tạ: 159 kg     - Trọng lượng máy: 321 kg     - Diện tích đặt máy: 1920×1190×1510 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập kéo sô MCG -110

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 3.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền.     - Trọng lượng đĩa tạ: 123 kg     - Trọng lượng máy: 196 kg     - Diện tích đặt máy: 1230×1100×2310 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép ngực 9004

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1440x1545x1553MM - GW/NW : 285/280 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập đùi trước 9008

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1850x885x1553MM - GW/NW : 223/218 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập tay trước 9001

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg     - Diện tích đặt máy: 1110x980x1553MM     - GW/NW : 210/205 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy kéo sô rộng 9005

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1443x1020x1810MM - GW/NW : 212/207 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ chân sau 9009

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1031x926x1553MM - GW/NW : 300/295 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập tay sau 9002

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 80kg - Diện tích đặt máy: 1222x961x1553MM - GW/NW : 261/256 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy kéo sô ngắn 9006

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1316x1410x1860MM - GW/NW : 300/295 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ lưng, bụng 9010

_ Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1150x985x1553MM - GW/NW : 295/285 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy banh ngực-đẩy ngực ngồi 9003

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1535x1498x1925MM - GW/NW : 295/290 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ hông

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 2060x1170x1553MM - GW/NW : 206/201 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ bụng 9011

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 80kg - Diện tích đặt máy: 1130x1150x1553MM - GW/NW : 305/295 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập bắp chân bàn chân 9012

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 80kg - Diện tích đặt máy: 1440x965x1553MM - GW/NW : 300/295 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xoay eo kiểu ngồi quỳ 9015

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 80kg - Diện tích đặt máy: 1090x1166x1810MM - GW/NW : 235/230 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Xà đơn, xà kép có tạ 9019

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1745x1265x2295MM - GW/NW : 305/290 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập vai đa năng 9013

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 2x101kg - Diện tích đặt máy: 2000x1140x2285MM - GW/NW : 500/485 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép đùi trong 9016

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 920x1685x1553MM - GW/NW : 255/250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập xô vai 9020

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1825x1035x1601MM - GW/NW: 210/205 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập vai đôi 9013B

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 2x67kg - Diện tích đặt máy: 3560x820x2310MM - GW/NW : 240/222 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép đùi ngoài 9017

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 920x1685x1553MM - GW/NW: 260/255 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập vai đôi 9013C

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 2x100kg - Diện tích đặt máy: 4272x716x2370MM - GW/NW : 280/275 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đẩy vai 9014

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1430x1538x1810MM - GW/NW : 245/240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng vai 9018

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1350x1265x1553MM - GW/NW: 291/280 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy kéo tập cơ tay/chân 9021

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 1620x1140x1810MM - GW/NW : 230/220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đánh hông 9023

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 2825x1035x1601MM - GW/NW : 202/197 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập cơ đùi sau 9027

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 100kg - Diện tích đặt máy: 1222X995X1560MM - GW/NW : 300/295 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Dàn tạ đa năng 12 khối 9028D

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 12x100kg - Diện tích đặt máy: 9500x4600x2400MM (I)     7100x6200x2400MM (V) - GW/NW : 2200/2150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy tập đạp đùi, bắp chân

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 101kg - Diện tích đặt máy: 2130x1150x1554MM - GW/NW : 231/200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Dàn tạ đa năng 4 khối 9028

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 4x100kg - Diện tích đặt máy: 3778x1585x2370MM - GW/NW : 770/741 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép ngực, tập lưng 9025

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 100kg - Diện tích đặt máy: 1410x1269x1973MM - GW/NW : 202/197 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Dàn tạ đa năng 5 khối 9028B

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Trọng lượng đĩa tạ: 5x100kg - Diện tích đặt máy: 3300x3400x2002MM - GW/NW : 920/900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đạp đùi 45 độ 9031

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 2825x1035x1600MM - GW/NW : 160/150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy gánh tạ 9032

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 2010x1750x1820MM - GW/NW : 150/145 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế đẩy tạ phẳng 9036

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1700x1700x1400MM - GW/NW : 60/56 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế tập cơ bụng 9040

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1275x630x410MM - GW/NW : 43/38kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Xà đơn/xà kép 9033

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1630x1230x2435MM - GW/NW : 165/155 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế đẩy ngực trên 9037

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1700x1700x1400MM - GW/NW : 85/80 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế tập phẳng 9041

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1275x630x410MM - GW/NW : 22/20 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế tập có điều chỉnh 9034

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1700x660x1430MM - GW/NW : 36/31 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế đẩy ngực dưới 9038

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 1700x1700x1400MM - GW/NW : 69/65 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Ghế tập bắp tay trước 9042

- Sản phẩm được làm bằng thép không gỉ dày 4.0mm, sơn tĩnh điện siêu bền. - Diện tích đặt máy: 985x710x930MM - GW/NW : 45/40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội