Thiết bị Carrier

(393)
Xem dạng lưới

TỦ MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER GB0.3T

Chiều dài: 1465Chiều ngang: 1292Chiều cao: 1356Nhiệt độ: 5 - 15oCKhối lượng: 150 kg ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY THỊT NGUỘI CARRIER SN37572RG

Nhiệt độ hoạt động  -1 - 5oCChiều dài: 3750Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY THỊT NGUỘI CARRIER SN25072RG

Chiều dài: 2500Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY THỊT NGUỘI CARRIER SN18872RG

Nhiệt độ hoạt động  -1 - 5oCChiều dài: 1875Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY THỊT NGUỘI CARRIER SN12572RG

Nhiệt độ hoạt động  -1 - 5oCChiều dài: 1250Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TỦ ĐÔNG ĐỨNG TRƯNG BÀY SIÊU THỊ 1 CÁNH CARRIER CWC1

Nhiệt độ hoạt động:  -15 ℃ Chiều dài: 875Chiều rộng: 900Chiều cao: 2310 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 3 CÁNH CARRIER CWC3

Nhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 2275Chiều rộng: 1800Chiều cao: 2310 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT TRƯNG BÀY 4 CÁNH CARRIER CWC4

Nhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 3000Chiều rộng: 1800Chiều cao: 2310 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY ỐC ĐẢO CARRIER CCSP1410X

Nhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 1413Chiều rộng: 1067Chiều cao: 1472Khối lượng: 280kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY ỐC ĐẢO CARRIER CCSR0910

Khu vực trưng bày lớn để thu hút khách hàng Nhiệt độ bay hơi cao để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng Phạm vi nhiệt độ cân bằng để giữ cho hàng hóa tươi mới Giá trị hiệu suất tốt hơnThiết kế đèn LED đôiKhu vực hiển thị cực lớnKệ kính trong suốt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY ỐC ĐẢO CARRIER CCSR1410

Nhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 1383Chiều rộng: 1029Chiều cao: 1438Khối lượng: 220kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY ỐC ĐẢO CARRIER CCSP1410

Nhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 1413Chiều rộng: 1067Chiều cao: 1472Khối lượng: 280kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 3 CÁNH CARRIER DB-T80-19003DA4C

TỦ MÁT 3 CÁNH CARRIER DB-T80-19003DA4CDấu chân hẹp kết hợp với khu vực trưng bày hàng hóa lớn giúp tối ưu hóa việc sử dụng chân cửa hàng Tùy chọn Chiller và tủ đông Tùy chọn hiệu quả năng lượng có sẵn (đèn LED, động cơ quạt ECM, van mở rộng điện tử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 4 CÁNH CARRIER DB-T80-19004DA4C

TỦ MÁT 4 CÁNH CARRIER DB-T80-19004DA4CDấu chân hẹp kết hợp với khu vực trưng bày hàng hóa lớn giúp tối ưu hóa việc sử dụng chân cửa hàng Tùy chọn Chiller và tủ đông Tùy chọn hiệu quả năng lượng có sẵn (đèn LED, động cơ quạt ECM, van mở rộng điện tử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ MÁT 5 CÁNH CARRIER DB-T80-19005DA4C

TỦ MÁT 5 CÁNH CARRIER DB-T80-19005DA4CDấu chân hẹp kết hợp với khu vực trưng bày hàng hóa lớn giúp tối ưu hóa việc sử dụng chân cửa hàng Tùy chọn Chiller và tủ đông Tùy chọn hiệu quả năng lượng có sẵn (đèn LED, động cơ quạt ECM, van mở rộng điện tử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER AMNMCR155-SD

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER AMNMCR155-SDNgay cả nhiệt độ để đảm bảo an toàn thực phẩmCửa kính cong hai lớp lớn, đạo đức tốtMặt kính trong suốt, bán hàng tốt hơnChống ngưng tụ, không có nước ngưng tụ trên bề mặt kínhGiảm khoảng 50% tải làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCP855H

Khu vực hiển thị cực lớnTối ưu hóa thiết kế rèm khí cho hiệu quả năng lượngThiết bị ngưng tụ kéo ra để bảo trì dễ dàngChiều dài: 915Chiều rộng: 750Chiều cao: 1910Khối lượng: 220kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER AMNM25155-SD

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER AMNM25155-SDNgay cả nhiệt độ để đảm bảo an toàn thực phẩmCửa kính cong hai lớp lớn, đạo đức tốtMặt kính trong suốt, bán hàng tốt hơnChống ngưng tụ, không có nước ngưng tụ trên bề mặt kínhGiảm khoảng 50% tải làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCP1710

Khu vực hiển thị cực lớnTối ưu hóa thiết kế rèm khí cho hiệu quả năng lượngThiết bị ngưng tụ kéo ra để bảo trì dễ dàngNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 1770Chiều rộng: 750Chiều cao: 1910Khối lượng: 340kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER AMNM18155-SD

TỦ ĐÔNG MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER AMNM18155-SDNgay cả nhiệt độ để đảm bảo an toàn thực phẩmCửa kính cong hai lớp lớn, đạo đức tốtMặt kính trong suốt, bán hàng tốt hơnChống ngưng tụ, không có nước ngưng tụ trên bề mặt kínhGiảm khoảng 50% tải làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCP1219

Khu vực hiển thị cực lớnTối ưu hóa thiết kế rèm khí cho hiệu quả năng lượngThiết bị ngưng tụ kéo ra để bảo trì dễ dàngNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 1279Chiều rộng: 750Chiều cao: 1910Khối lượng: 250kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCP855

Khu vực hiển thị cực lớnTối ưu hóa thiết kế rèm khí cho hiệu quả năng lượngThiết bị ngưng tụ kéo ra để bảo trì dễ dàngNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: 915Chiều rộng: 750Chiều cao: 1910Khối lượng: 210kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCR855H

Thiết kế đèn LED hiệu quả để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Thiết kế thiết bị bay hơi được tối ưu hóa với hiệu suất cao hơn Thiết kế rèm không khí được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả nhiệt độ trong tủNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCR1710-S

Thiết kế đèn LED hiệu quả để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Thiết kế thiết bị bay hơi được tối ưu hóa với hiệu suất cao hơn Thiết kế rèm không khí được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả nhiệt độ trong tủNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCR1219-S

Thiết kế đèn LED hiệu quả để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Thiết kế thiết bị bay hơi được tối ưu hóa với hiệu suất cao hơn Thiết kế rèm không khí được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả nhiệt độ trong tủNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCR855-S

Thiết kế đèn LED hiệu quả để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Thiết kế thiết bị bay hơi được tối ưu hóa với hiệu suất cao hơn Thiết kế rèm không khí được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả nhiệt độ trong tủNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCR1710

Thiết kế đèn LED hiệu quả để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Thiết kế thiết bị bay hơi được tối ưu hóa với hiệu suất cao hơn Thiết kế rèm không khí được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả nhiệt độ trong tủNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER CLCR1219

Thiết kế đèn LED hiệu quả để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Thiết kế thiết bị bay hơi được tối ưu hóa với hiệu suất cao hơn Thiết kế rèm không khí được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu quả nhiệt độ trong tủNhiệt độ hoạt động: 1-10 ℃ Chiều dài: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

QUẦY MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CỬA LÙA CARRIER AMNDCR155-SD

TỦ MÁT TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CỬA LÙA CARRIER AMNDCR155-SDNgay cả nhiệt độ để đảm bảo an toàn thực phẩmCửa kính cong hai lớp lớn, đạo đức tốtMặt kính trong suốt, bán hàng tốt hơnChống ngưng tụ, không có nước ngưng tụ trên bề mặt kínhGiảm khoảng 50% tải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ NÓNG TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER SN25072RD

Nhiệt độ hoạt động  > 60oCChiều dài: 2500Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ NÓNG TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER SN18872RD

Nhiệt độ hoạt động  > 60oCChiều dài: 1875Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ NÓNG TRƯNG BÀY SIÊU THỊ CARRIER SN12572RD

Nhiệt độ hoạt động  > 60oCChiều dài: 1250Chiều rộng: 1020Chiều cao: 1165 ...

0

Bảo hành : 12 tháng