Phụ tùng máy kéo Kubota

(14)
Xem dạng lưới

Dàn xới RX85 (B2420)

Dùng trong việc chăm sóc cho cây mía (làm cỏ) ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới RX135B (B2420)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới KRL160VNB (L3408)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới KRL160VN (L3408)

Tự tùy chọn lưỡi xới để xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới KRL180VNB (L4508)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới KRL180VN (L4508)

Tự tùy chọn lưỡi xới để xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới RX220H (M6040, M6040SU)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn xới RX240 (M9540)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn chảo DP224E (L3408)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn chảo DP224F (L4508)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn chảo DH246F (L4508)

Dùng trong việc bừa đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn chảo DP243H (M6040, M6040SU)

Dùng trong việc cày đất trên ruộng lúa và ruộng khô ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn chảo DP264L (M9540)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Dàn chảo DP267L (M9540)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
HCM Q. Tân Phú
HCM Q. Bình Tân