Máy sấy công nghiệp FAGOR

(24)
Xem dạng lưới

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60 kg Fagor SR-60 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60kg Fagor SR-60 MP PLUSModel: SR-60 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 60 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 55-67 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Đường kính lồng sấy: 1225 mm- Độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45 kg Fagor SR-45 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45kg Fagor SR-45 MP PLUSModel: SR-45 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 45 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 41-50 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Đường kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28 kg Fagor SR-28 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SR-28 MPModel: SR-28 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 28 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 25-31 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Đường kính lồng sấy: 947 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SR-23 MPModel: SR-23 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 23 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 21-25 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Đường kính lồng sấy: 855 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SC-28

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SC-28Model: SC-28Hãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 28 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 25-31 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Đường kính lồng sấy: 947 mm- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SC-23

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SC-23Model: SC-23Hãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha-Công suất sấy: 23 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 21-25 kg-Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy, lồng sấy được mạ thép- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SR-23 MP HE

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SR-23 MP HEModel: SR-23 MP HEHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 23 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 23-26 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Fagor SR-16 MP HE

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Fagor SR-16 MP HEModel: SR-16 MP HEHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 16 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 16-18 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Fagor SR-11 MP HE

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Fagor SR-11 MP HEModel: SR-11 MP HEHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 11 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 11-12 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp tích hợp 32kg Fagor SR-2-16 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 32kg Fagor SR-2-16 MPModel: SR-2-16 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Dải công suất đáp ứng: 30-36 Kg/ mẻ- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám với thép không gỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp tích hợp 22kg Fagor SR-2-11 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 22kg Fagor SR-2-11 MPModel: SR-2-11 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 22 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 20-24 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 80 kg Fagor SR-80 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 80kg Fagor SR-80 MP PLUSModel: SR-80 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 80 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 68-83 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 35 kg Fagor SR-35 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 35kg Fagor SR-35 MP PLUSModel: SR-35 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 35 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 30-37 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28 kg Fagor SR-28 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SR-28 MP PLUSModel: SR-28 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 28 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 25-31 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16 kg Fagor SR-16 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Fagor SR-16 MP PLUSModel: SR-16 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 16 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 15-18 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11 kg Fagor SR-11 MP PLUS

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Fagor SR-11 MP PLUSModel: SR-11 MP PLUSHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 11 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 10-12 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 80 kg Fagor SR-80 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 80kg Fagor SR-80 MPModel: SR-80 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 80 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 74-82 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60 kg Fagor SR-60 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60kg Fagor SR-60 MPModel: SR-60 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 60 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám với thép ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16 kg Fagor SR-16 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Fagor SR-16 MPModel: SR-16 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 16 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 15-18 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11 kg Fagor SR-11 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Fagor SR-11 MPModel: SR-11 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 11 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 10-12 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45 kg Fagor SR-45 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45kg Fagor SR-45 MPModel: SR-45 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 45 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 41-50 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 35 kg Fagor SR-35 MP

Máy sấy đồ vải công nghiệp 35kg Fagor SR-35 MPModel: SR-35 MPHãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 35 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 30-37 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy phủ sơn, màu xám ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16 kg Fagor SC-16

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Fagor SC-16Model: SC-16Hãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha-Công suất sấy: 16 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 15-18 kg-Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy, lồng sấy được mạ thép- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11 kg Fagor SC-11

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Fagor SC-11Model: SC-11Hãng sản xuất: Fagor/ Tây Ban NhaSản xuất tại Tây Ban Nha- Công suất sấy: 11 Kg/ mẻ- Dải công suất đáp ứng: 10-12 kg- Hệ thống gia nhiệt : Điện- Lồng sấy đảo chiều- Vỏ máy, lồng sấy được mạ thép- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
HCM Q. Tân Phú
HCM Q. Bình Tân