Máy lọc nước haohsing + safia

(12)
Xem dạng lưới

Máy lọc nước AQ 2003

Tên Sản Phẩm Máy lọc nước tinh khiết tự động, 03 vòi nóng, lạnh, ấm Seri 2003 Điện áp 220V 50Hz - 210v - 750W Công suất 40L/h Bình Chứa Nóng -20L; Lạnh-4L; Ấm-2L Kích Thước 1270x410x420(mm) ...

12500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy lọc nước tinh khiết tự động AQ 500-R/O

Tên Sản Phẩm Máy lọc nước tinh khiết tự động, 02 vòi nóng, ấm Seri HM 500-R/O Điện áp 220V 50Hz - 750W Công suất 10L/h Bình Chứa Nóng -6L; Ấm-10L Kích Thước 1050x420x300(mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi không vỏ tủ

Máy 10L/h R/O 05 lõi  không vỏ tủ ...

3300000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 05 lõi  vỏ tủ nhiễm từ ...

3980000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ không nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 05 lõi  vỏ tủ không nhiễm từ ...

4080000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10l/h R/O 06 lõi không vỏ tủ

Máy 10l/h R/O  06 lõi không vỏ tủ ...

3790000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 06 lõi vỏ tủ nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 06 lõi vỏ tủ nhiễm từ ...

4160000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 06 lõi vỏ tủ không nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 06 lõi  vỏ tủ không nhiễm từ ...

4260000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ nhập khẩu

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ nhập khẩu ...

4580000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 6 lõi vỏ tủ nhập khẩu

Máy 10L/h R/O 6 lõi  vỏ tủ nhập khẩu ...

4990000

Bảo hành : 24 tháng

Máy lọc nước tinh khiết tự động 2681-R/O

Máy lọc nước tinh khiết tự động, 03 vòi nóng - lạnh - ấm AQ 2681-R/O Tên Sản Phẩm Máy lọc nước tinh khiết tự động, 03 vòi nóng, lạnh, ấm Seri 2681-R/O Điện áp 220V 50Hz - 210v  - 750W Công suất 10L/h Bình Chứa Nóng -6L; Lạnh-4L; Ấm-10L Kích Thước ...

13900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy lọc nước tinh khiết tự động HM-689

Máy lọc nước tinh khiết tự động nóng, lạnh, ấm HM-689  Tên Sản Phẩm: Máy lọc nước tinh khiết tự động nóng, lạnh, ấm Seri HM 689 Điện áp:  220V 50Hz -210V -  650W Công suất: 10L/h Bình Chứa:  Nóng -3L; Lạnh-2L; Ấm-8L Kích Thước: 670x390x480(mm) ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội