Máy cắt phay hai đầu

(21)
Xem dạng lưới

Máy cắt phay hai đầu WM-626LA

Chiều dài làm việc        : 540 mm - Chiều rộng làm việc                          : 350-1800mm - Số thanh trượt                                  : 2 - Đường kính lưỡi cưa                        : 10’’-12’’ - Góc nghiêng lưỡi cưa và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cắt hai đầu WM-02SA

+ Chiều dài cắt lớn nhất                     : 300 – 1800 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                     : 300 mm + Chiều rộng cắt lớn nhất                   : 30 – 205 mm + Bề dày cắt lớn nhất                                     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu WM-426LA

- Chiều dài làm việc                             :540 mm - Chiều rộng làm việc                           : 280 – 1200mm - Số thanh trượt                                    :2 - Đường kính lưỡi cưa                          :10”-12” (Ф25.4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu TDS-4P

+ Chiều dài cắt lớn nhất                              : 1219 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                              : 305 mm + Chiều rộng cắt nhỏ nhất                           : 610 mm + Độ dầy kẹp phôi lớn nhất                 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu TDS-8SA

+ Số ray trượt                                                 : 02 cái + Chiều dài cắt lớn nhất                     : 2438 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                     : 305 mm + Chiều rộng cắt lớn nhất                   : 610 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu TDS-8P

+ Chiều dài cắt lớn nhất                              : 2438 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                              : 305 mm + Chiều rộng cắt lớn nhất                            : 610 mm + Độ dầy kẹp phôi lớn nhất                ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu TDS-6SAT

+ Số ray trượt                                              : 02 cái + Chiều dài cắt lớn nhất                              : 1829 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                              : 305mm + Chiều rộng cắt lớn nhất             ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phay cắt hai đầu TDS-6

+ Số ray trượt                                           : 02 cái + Chiều dài cắt lớn nhất                           : 1829 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                           : 305 mm + Chiều rộng cắt nhỏ nhất                     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu TDS-4

+ Số ray trượt                                              : 01 cái + Chiều dài cắt lớn nhất                              : 1219 mm + Chiều dài cắt nhỏ nhất                              : 305 mm + Chiều rộng cắt lớn ngất            ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu HS-86K

+ Kích thước làm việc lớn nhất                : 50 x610 x 2450 mm + Đường kính lưỡi cưa chính                   : Ø 305 mm + Đường kính trục chính                          : Ø 25.4mm + Đường kính lưỡi cưa mồi                      :Ø ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-424AR

+ Chiều dài làm việc                                    : 250 – 1220 mm + Chiều rộng làm việc                                  : 580 mm + Đường kính lưỡi cưa                                : 254 – 355.6 mm + Góc nghiêng của lưỡi cưa     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-86A

+ Chiều dài làm việc                        : 300 -2400 mm + Tốc đọ tải phôi                              : 1 -15 m/phút + Đường kính lưỡi cưa                    : 250 mm + Góc nghiêng lưỡi cưa                   : 450 + Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-46A

+ Chiều dài làm việc                     : 300 – 1200 mm + Tốc độ tải phôi                           : 1 – 15 m/ph + Đường Kính lưỡi cưa                : 250 mm + Góc nghiêng lưỡi cưa                : 450 + Tốc độ trục lưỡi cưa        ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-826ART

+ Chiều dài làm việc                        : 500 – 2440 mm + Chiều rộng làm việc                      : 580 mm + Đường kính lưỡi cưa                    : 254 – 355.6 mm + Goc2 nghiêng của lưỡi cưa           : 450 + Tốc độ quay của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-824ART

+ Chiều dai làm việc                                 : 500 – 2440 mm + Chiều rộng làm việc                               : 580 mm + Đường kính lưỡi cưa                             : 254 -355.6 mm + Góc nghiêng lưỡi cưa                     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-626ART

+ Chiều dài làm việc                        : 500 – 1830 mm + Chiều rộng làm việc                      : 580 mm + Đường kính lưỡi cưa                    : 254 – 355.6 mm + Góc nghiêng của lưỡi cưa             : 450 + Tốc độ quay của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH -624RT

+ Chiều dài làm việc                                    : 500 – 1850 mm + Chiều rộng làm việc                                  : 580 mm + Đường kính lưỡi cưa                                : 254 – 355.6 mm + Góc nghiêng lưỡi cưa          ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-622RT

+ Chiều dai làm việc                                 : 500 – 1850 mm + Chiều rộng Làm việc                             : 580mm + Đường kính lưỡi cưa                             : 254- 355.6 mm + Góc nghiêng của lưỡi cưa                   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu RH-422R

+ Chiều dài làm việc                                 : 250 – 1220 mm + Chiều rộng làm việc                               : 580 mm + Đường kình lưỡi cưa                             : 254 – 355.6 mm + Góc nghiêng của lưỡi cưa              ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu HS-66K

+ Kích thước làm việc lớn nhất                : 50 x 610 x 1850 mm + Đường kính lưỡi cưa chính                   : Ф 305  mm + Đường kính trục chính                          : Ф 25.4 mm + Đường kính lưỡi cưa mồi                      ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt phay hai đầu WM602SA2

+ Chiều dài làm việc lớn nhất             : 1800mm + Chiều dài làm việc nhỏ nhất            : 260mm + Góc cắt lớn nhất                              : 00~450 + Chiều dài làm việc lớn nhất             : 80mm + Chiếu rộng làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh