Máy cắt bàn (phẳng)

(3)
Xem dạng lưới

Máy cắt bàn Graphtec FC2250

 - Hỗ trợ cắt trực tiếp từ CorelDraw và Illustrator bởi phần mềm Cutting Master2. - D-Cut Master là phần mềm đa năng dùng để đọc các tập tin có dạng DXF AutoCAD, để tinh chỉnh và phân loại dữ liệu. - ARMS (Advanced Registration Mark Sensing system) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt bàn FC2250-120

- Hỗ trợ cắt trực tiếp từ CorelDraw và Illustrator bởi phần mềm Cutting Master2. - D-Cut Master là phần mềm đa năng dùng để đọc các tập tin có dạng DXF AutoCAD, để tinh chỉnh và phân loại dữ liệu. - ARMS (Advanced Registration Mark Sensing system) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt bàn Graphtec FC2250-180

- Hỗ trợ cắt trực tiếp từ CorelDraw và Illustrator bởi phần mềm Cutting Master2. - D-Cut Master là phần mềm đa năng dùng để đọc các tập tin có dạng DXF AutoCAD, để tinh chỉnh và phân loại dữ liệu. - ARMS (Advanced Registration Mark Sensing system) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM