Điện thoại giả cổ

(43)
Xem dạng lưới

Điện thoại giả cổ 1884

- Điện thoại giả cổ sự lựa chọn cho phong cách của bạn - Sử dụng các phím bấm để gọi - Chế độ quay: Tone hoặc Pulse - Chế độ chuông: Tắt hoặc mở - Chế độ gọi lại số gần nhất ...

4900000

Bảo hành : 12 tháng

Điện thoại giả cổ 1892

- Điện thoại giả cổ sự lựa chọn cho phong cách của bạn - Sử dụng các phím bấm để gọi - Chế độ quay: Tone hoặc Pulse - Chế độ chuông: Tắt hoặc mở - Chế độ gọi lại số gần nhất. ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng

Điện thoại giả cổ 1896

- Điện thoại cổ sự lựa chọn cho phong cách của bạn - Sử dụng các phím bấm để gọi - Chế độ quay: Tone hoặc Pulse - Chế độ chuông: Tắt hoặc mở - Chế độ gọi lại số gần nhất. ...

1750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 1100D

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320DNguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOXRuột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600Các tính năng chính:Kiểu quay số: Bấm phím số thông thườngHiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ số) ...

2750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320E

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-320E Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2270000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319C

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-319C Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319B

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319B Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2365000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319A

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-319A Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318C

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318C Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2145000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318B

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318B Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2145000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319D

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 319D Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2335000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318A

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 318A Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 317C

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 317C Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 317B

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-317B Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 316B

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-316B Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2550000

Bảo hành : 36 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 316A

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-316A Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 315C

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY-315C Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320E

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 320E Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2450000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 314C

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 314C Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ ...

2800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 305

Các tính năng chính: Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ Panasonic KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ số) . ...

2545000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 201B

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 201B Các tính năng chính: Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ Panasonic KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường ...

2585000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 306

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 306 Thành phần 1 bộ bao gồm: 1 thân máy, 1 tay tổ hợp, 1 dây line, 1 dây Cord, 1 hộp nối, 1 sách hướng dẫn, 1 phiếu bảo hành. Các tính năng chính: Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY -320A

Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ số) . Hiển thị 09 số gọi đi ( 16 chữ số ). Kiểm tra, xóa, gọi lại số gọi đến và gọi đi. ( UP/ DOWN) Chức năng quay số Đa tần/ thập phân ( Tone/ Pulsse). Tự ...

2900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 522

Thành phần 1 bộ bao gồm: 1 thân máy, 1 tay tổ hợp, 1 dây line, 1 dây Cord, 1 hộp nối, 1 sách hướng dẫn, 1 phiếu bảo hành. Các tính năng chính: Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX ...

2850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 302A

Thành phần 1 bộ bao gồm: 1 thân máy, 1 tay tổ hợp, 1 dây line, 1 dây Cord, 1 hộp nối, 1 sách hướng dẫn, 1 phiếu bảo hành. Các tính năng chính: Tên sản phẩm: Điện thoại Giả Cổ Mã sản phẩm: GLT - CY302A Kích thước: 255 * 220 *260mm Nguyên liệu cơ bản: ...

2245000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 307

Thành phần 1 bộ bao gồm: 1 thân máy, 1 tay tổ hợp, 1 dây line, 1 dây Cord, 1 hộp nối, 1 sách hướng dẫn, 1 phiếu bảo hành. Các tính năng chính: Tên sản phẩm: Điện thoại Giả Cổ Mã sản phẩm: GLT - CY307 Kích thước: 255 * 220 *260mm Nguyên liệu cơ bản: ...

2145000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 605

Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 số gọi đến ( 14 chữ số) . Hiển thị 09 số gọi đi ( 16 chữ số ). Kiểm tra, xóa, gọi lại số gọi đến và gọi đi. ( UP/ DOWN) Chức năng quay số Đa tần/ thập phân ( Tone/ Pulsse). Tự ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 501

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY- 501 Các tính năng chính: Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển thị 99 ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 908

Tên sản phẩm: Điện thoại Giả Cổ Mã sản phẩm: GLT - CY-908 Xuất xứ: Made in Hongkong Kích thước: 255 x 205 x 285mm Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ Panasonic KX-TS600 Các ...

2860000

Bảo hành : 0 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 701

Thành phần 1 bộ bao gồm: 1 thân máy, 1 tay tổ hợp, 1 dây line, 1 dây Cord, 1 hộp nối, 1 sách hướng dẫn, 1 phiếu bảo hành. Các tính năng chính: Tên sản phẩm: Điện thoại Giả Cổ Mã sản phẩm: GLT - CY701 Made in Hongkong Kích thước: 255 * 220 *260mm ...

2385000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 505A

Máy điện thoại giả cổ ODEAN (CY - 505A) Made in Hongkong Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ Panasonic KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 509

Máy điện thoại giả cổ ODEAN CY - 509 Made in Hongkong Nguyên liệu cơ bản: Vỏ sản phẩm: Gỗ, Đồng, Nhựa mạ, Sứ, INOX Ruột sản phẩm: Máy điện thoại Panasonic KX-T37CID/ Panasonic KX-TS600 Các tính năng chính: Kiểu quay số: Bấm phím số thông thường Hiển ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

12