Đàn Guitar

(157)
Xem dạng lưới

Guitar Yamaha C80

Chi tiết sản phẩm Mặt đàn:                 Gỗ vân sam Lưng & hông đàn:   Gỗ Nato Cần đàn:                 Gỗ Nato Bàn phím:                Gỗ Rosewood Ngựa:                      Gỗ Rosewood Khóa lên dây đàn:   Vàng Gold Thang âm dây ...

5800000

Bảo hành : 0 tháng

Đàn Guitar Ekulele

Có 2 màu cho bạn lựa chọn ...

650000

Bảo hành : 12 tháng

Classical Guitar C238

Classical Guitar C238 ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Electric Guitar LP350

Keyboard: 88 notes (A0 ~ C8), RH3 (Real Weighted Hammer Action 3) keyboard Touch Control: Light, Normal, Heavy Sound Generation: Stereo Sampling System Polyphony: 60 notes (max) Programs: 30 sounds (5 Pianos, 7 Electric Pianos, Harpsichord, 2 Clavs, ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Electric Guitar ST100

Chi tiết sản phẩm Product Name:   ■Model:ST-100   ■BPM ■Body: Solid Wood ■Neck: Maple ■Fingerboard: Rose wood ■Scale:648mm,22Frets ■Control:1Volume 2Tone 5Way ■Finish: BLS/RD/BK/BL/MED/MBL ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Electric Bas Guitar JB100

Electric Bas Guitar JB100 ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Electric Bas Guitar JB200

Electric Bas Guitar JB200 ...

2700000

Bảo hành : 12 tháng

Electric Bas Guitar JB300

Electric Bas Guitar JB300 ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Classical Guitar BC082

■Model:BC-082   ■ DOVE ■Size: 39″ ■Top: Solid Red Cedar ■Back&sides: Rose wood ■Neck: Mahogany ■Fingerboard: Rose wood ■Finish: NA ...

5000000

Bảo hành : 12 tháng

Ibanez Black

Ibanez Black ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Ibanez White

Ibanez White ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Yamaha C40M

Technical Details Designed for Beginners, with an Eye and Ear Toward Quality and Affordability Spruce Top, Nato Neck Indonesian Mahogany Back and Sides Javanese Rosewood Fingerboard Melamine Gloss Finish ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Classical Guitar GC-350G

■Model: GC-350G   ■Size: 39″ ■Top: spruce ■Back&sides: Linden ■Fingerboard: Rose wood ■Finish: N ...

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Famosa Guitar FC20C/38

Chi tiết sản phẩm Specifications MODEL:FC20C/38 Size: 36″ Top: Solid Cedar Back&sides: Sapele Fingerboard: Rose wood Strings: SAVAREZ  Finish: NA ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Acoustic Guitar DG-341 CN

Chi tiết sản phẩm Size: 41" ...

1800000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Suzuki SST 5

Guitar Suzuki SST 5 ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Suzuki SGK 10

Guitar Suzuki SGK 10 Nhà sản xuất: Suzuki ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Suzuki SGK 20

Guitar Suzuki SGK 20 Nhà sản xuất: Suzuki ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Vintage Modified Tele® Custom II

Guitar Fender Vintage Modified Tele® Custom II Nhà sản xuất: Fender ...

6600000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Standard Telecaster®

Guitar Fender Standard Telecaster® Nhà sản xuất: Fender ...

6100000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Stratocaster®

Guitar Fender Stratocaster® Nhà sản xuất: Fender ...

16200000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Special Telecaster® FMT HH

Guitar Fender Special Edition Custom Telecaster® FMT HH Nhà sản xuất: Fender ...

17800000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Deluxe Stratocaster®

Guitar Fender Deluxe Stratocaster® Nhà sản xuất: Fender ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Deluxe Nashville Player Strat®

Guitar Fender Deluxe Nashville Player Strat® Nhà sản xuất: Fender ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Deluxe Nashville Tele®

Guitar Fender Deluxe Nashville Tele® Nhà sản xuất: Fender ...

14800000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Blacktop™ Telecaster® HH

Guitar Fender Blacktop™ Telecaster® HH Nhà sản xuất: Fender ...

12200000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender American Special Telecaster® HSS

Guitar Fender American Special Telecaster® HSS Nhà sản xuất: Fender ...

19900000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender American Special Stratocaster® HSS

Guitar Fender American Special Stratocaster® HSS Nhà sản xuất: Fender ...

19900000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender American Deluxe Stratocaster®

Guitar Fender American Deluxe Stratocaster® Nhà sản xuất: Fender ...

35600000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender American Deluxe Strat® HSS

Guitar Fender American Deluxe Strat® HSS Nhà sản xuất: Fender ...

36700000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ S770FM

IBANEZ S770FM Nhà sản xuất: Ibanez ...

15900000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ S420

IBANEZ S420 Nhà sản xuất: Ibanez ...

12300000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ RGD320

IBANEZ RGD320 Nhà sản xuất: Ibanez ...

12000000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ RG870QMZ

IBANEZ RG870QMZ Nhà sản xuất: Ibanez ...

19500000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ RG470AHZ

IBANEZ RG470AHZ Nhà sản xuất: Ibanez ...

12600000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ RG370DXZ

IBANEZ RG370DXZ Nhà sản xuất: Ibanez ...

11400000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ RG350MZ

IBANEZ RG350MZ Nhà sản xuất: Ibanez ...

10800000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ RG350-DXZ-WH

IBANEZ RG350-DXZ-WH Nhà sản xuất: Ibanez ...

11400000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ JEM-JR-BK

IBANEZ JEM-JR-BK Nhà sản xuất: Ibanez ...

12400000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ JEM555

IBANEZ JEM555 Nhà sản xuất: Ibanez ...

28800000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar IBANEZ GSA60

IBANEZ GSA60 Nhà sản xuất: Ibanez ...

4700000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender T-Bucket™ 300 CE

Guitar Fender T-Bucket™ 300 CE Nhà sản xuất: Fender ...

7800000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender T-Bucket 400CE

Guitar Fender T-Bucket 400CE Nhà sản xuất: Fender ...

9100000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender Standard Telecoustic

Guitar Fender Standard Telecoustic Nhà sản xuất: Fender ...

6500000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar fender-Standard-Stratacoustic

Guitar fender-Standard-Stratacoustic Nhà sản xuất: Fender ...

6500000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Fender CD-140SCE

Guitar Fender CD-140SCE Nhà sản xuất: Fender ...

7100000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Ibanez SRX 430-RD

Guitar Ibanez SRX 430-RD Nhà sản xuất: Ibanez ...

8600000

Bảo hành : 12 tháng

Guitar Ibanez G200 ENT

Guitar Ibanez G200 ENT Nhà sản xuất: Ibanez ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội