Bộ thí nghiệm môn Sinh Vật Học

(15)
Xem dạng lưới

Bộ Colorimeter Deluxe LQ-ABIO-DX

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabQuest Mini Bộ Colorimeter Deluxe LQ-ABIO-DX LabQuest MINI ü Stainless Steel Temperature Probe ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas Sensor ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Dissolved Oxygen Sensor ü Hand-Grip ...

48015000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ SpectroVis Plus Deluxe LQ-AB-SV

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabQuest Mini Bộ SpectroVis Plus Deluxe LQ-AB-SV LabQuest MINI ü Stainless Steel Temperature Probe ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas Sensor ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Dissolved Oxygen Sensor ü Hand-Grip ...

58500000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ thí nghiệm cao cấp Sinh Học LabPro

LabPro Advanced Biology Packages Bộ thí nghiệm cao cấp môn Sinh vật học kết nối với Computer, máy tính Ti và handheld Bộ thí nghiệm cao cấp Sinh Học LabPro Bộ Deluxe ABIO-DX LabPro Interface ü Voltage Probe (đã có sẵn) ü Stainless Steel Temperature ...

41200000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest Mini - Bộ Starter LM-BIO-ST

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabQuest Mini Bộ Starter LM-BIO-ST LabQuest MINI ü Stainless Steel Temperature Probe ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü ...

20000000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest Mini - Bộ Deluxe LM-BIO-DX

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabQuest Mini Bộ Deluxe LM-BIO-DX LabQuest MINI ü Stainless Steel Temperature Probe ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas Sensor ü BioChamber 250 ü Conductivity Probe ü pH Sensor ü ...

48160000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Deluxe LQ-ABIO-DX

Bộ thí nghiệm cao cấp môn Sinh học kết nối với máy LabQuest. Bộ thí nghiệm Tiền Sinh Học LabQuest Bộ Deluxe LQ-ABIO-DX Vernier LabQuest ü Stainless Steel Temperature Probe ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas Sensor ü Conductivity Probe ü ...

44200000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Starter LQ-BIO-ST

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabQuest Bộ Starter LQ-BIO-ST Vernier LabQuest ü Stainless Steel Temperature Probe ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü ...

23650000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Deluxe LQ-BIO-DX

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabQuest Bộ Deluxe LQ-BIO-DX Vernier LabQuest ü Stainless Steel Temperature Probe ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas Sensor ü BioChamber 250 ü Conductivity Probe ü pH Sensor ü ...

49500000

Bảo hành : 0 tháng

CBL2 - Bộ Starter BIOL-C2-ST

Bộ thí nghiệm Sinh Học CBL2 Bộ Starter BIOL-C2-ST CBL2 System ü Voltage Probe ( đã có sẵn ) ü Ti Light Probe ( đã có sẵn ) ü Stainless Steel Temperature Probe ( đã có sẵn ) ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü ...

18050000

Bảo hành : 0 tháng

CBL2 - Bộ Deluxe BIOL-C2-DX

Bộ thí nghiệm Sinh Học CBL2 Bộ Deluxe BIOL-C2-DX CBL2 System ü Voltage Probe ( đã có sẵn ) ü Ti Light Probe ( đã có sẵn ) ü Stainless Steel Temperature Probe ( đã có sẵn ) ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas ...

42350000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Starter BIO-LP-STR

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabPro Bộ Starter BIO-LP-STR LabPro Interface ü Stainless Steel Temperature Probe ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü ...

20580000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Deluxe BIO-LP-DX

Bộ thí nghiệm Sinh Học LabPro Bộ Deluxe BIO-LP-DX LabPro Interface ü Stainless Steel Temperature Probe ü Hand-Grip Heart Rate Monitor ü Gas Pressure Sensor ü CO2 Gas Sensor ü O2 Gas Sensor ü CO2 to O2 Tee ü Conductivity Probe ü pH Sensor ü ...

46600000

Bảo hành : 0 tháng

Thấu kính cơ bản 50x BD-HRB

Kính hiển vi số sử dụng cho các thí nghiệm sinh học. Kết nối Computer ProScope HR là kính hiển vi số cầm tay USB sử dụng với Computer với một cảm biến CMOS có độ phân giải cao Kính hiển vi số Thấu kính cơ bản 50x BD-HRB ProScope HR Base ü ProScope HR ...

90000000

Bảo hành : 0 tháng

Thấu kính Sinh học BD-HRBIO

Kính hiển vi số Thấu kính Sinh học BD-HRBIO ProScope HR Base ü ProScope HR Software ü 50X Lens  ü 1-10X Lens ü 100X Lens   200X Lens   C-Mount Adapter ü Microscope Lens Tube Adapter ü Camera Stand ü Rugged Hard-side Case ü ...

19500000

Bảo hành : 0 tháng

Thấu kính Deluxe BD-DX

Kính hiển vi số Thấu kính Deluxe BD-DX ProScope HR Base ü ProScope HR Software ü 50X Lens  ü 1-10X Lens ü 100X Lens ü 200X Lens ü C-Mount Adapter ü Microscope Lens Tube Adapter ü Camera Stand ü Rugged Hard-side Case ü ...

29000000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội