Bộ thí nghiệm môn Hóa Học

(4)
Xem dạng lưới

LabQuest - Bộ Starter LQ-CH-ST

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest Bộ Starter LQ-CH-ST Vernier LabQuest ü 2 Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü ...

16800000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Deluxe LQ-CH-DX

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest Bộ Deluxe LQ-CH-DX Vernier LabQuest ü 2 Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counte ü ...

25550000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Starter CHEM-STR

Bộ thí nghiệm Hóa học LabPro Bộ Starter CHEM-STR LabPro Interface ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe (đã có sẵn ) ü ...

13000000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Deluxe CHEM-DX

Bộ thí nghiệm Hóa học LabPro Bộ Deluxe CHEM-DX LabPro Interface ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe (đã có sẵn ) ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counte ü ...

22500000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội