Amply T-KOKOPA (Germany)

(10)
Xem dạng lưới

AP-4000 Professional Power Amplifier

Model: AP-4000 - Characteristic explanation - 100V, the 70V constant pressure output and 4-16 OMEGA decide the anti- output; LED level instruction - The RCA receptacle and the XLR receptacle supplier then articulates - The output over-load protection ...

25090500

Bảo hành : 12 tháng

AP-3500 Professional Power Amplifier

Amply điện áp T-KOKOPA (1500W-2600W) Điện áp đầu ra 70V - 100V, trở kháng đầu ra 4Ohms - 16Ohms Cổng kết nối Pre-Amplifier Đèn LED hiển thị công suất ra ...

22575000

Bảo hành : 12 tháng

AP-3000 Professional Power Amplifier

Model: AP-3000 Characteristic explanation 100V, the 70V constant pressure output and 4-16 OMEGA decide the anti- output; LED level instruction The RCA receptacle and the XLR receptacle supplier then articulates The output over-load protection and the ...

20425000

Bảo hành : 12 tháng

AP-2500 Professional Power Amplifier

Model: AP-2500 Characteristic explanation 100V, the 70V constant pressure output and 4-16 OMEGA decide the anti- output; LED level instruction The RCA receptacle and the XLR receptacle supplier then articulates The output over-load protection and the ...

18275000

Bảo hành : 12 tháng

AP-2000 Professional Power Amplifier

Amply điện áp T-KOKOPA (460W-850W) Điện áp đầu ra 70V - 100V, trở kháng đầu ra 4Ohms - 16Ohms Cổng kết nối Pre-Amplifier Đèn LED hiển thị công suất ra ...

15372500

Bảo hành : 12 tháng

AP-1500 Professional Power Amplifier

Model: AP-1500 Characteristic explanation 100V, the 70V constant pressure output and 4-16 OMEGA decide the anti- output; LED level instruction The RCA receptacle and the XLR receptacle supplier then articulates The output over-load protection and the ...

12814000

Bảo hành : 12 tháng

AP-1000P Mic Power Amplifier

Amply điện áp T-KOKOPA (360W-700W) Điện áp đầu ra 70V - 100V, trở kháng đầu ra 4Ohms - 16Ohms 3 đầu vào cho mic, 2 đầu vào cho AUX Đèn LED hiển thị công suất ra 3 group microphone inputs, 2 group AUX inputs, 2 group AUX outputs 100V, the 70V constant ...

9137500

Bảo hành : 12 tháng

AP-600P Mic Power Amplifier

Amply điện áp T-KOKOPA (260W-500W) Điện áp đầu ra 70V - 100V, trở kháng đầu ra 4Ohms - 16Ohms 3 đầu vào cho mic, 2 đầu vào cho AUX Đèn LED hiển thị công suất ra ...

6987500

Bảo hành : 12 tháng

AP-300P Mic Power Amplifier

Amply điện áp T-KOKOPA (130W-240W) Điện áp đầu ra 70V - 100V, trở kháng đầu ra 4Ohms - 16Ohms 3 đầu vào cho mic, 2 đầu vào cho AUX Đèn LED hiển thị công suất ra ...

5912500

Bảo hành : 12 tháng

AP-200P Mic Power Amplifier

Amply điện áp T-KOKOPA (70W-120W) Điện áp đầu ra 70V - 100V, trở kháng đầu ra 4Ohms - 16Ohms 3 đầu vào cho mic, 2 đầu vào cho AUX Đèn LED hiển thị công suất ra ...

4730000

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân
Được quan tâm