Xe đạp điện Dragon

(2)
Xem dạng lưới

Xe đạp điện YA18

Tính năng sản phẩm Bộ Bo Mạch DAAO 48V Bộ ÁcQuy Globe 12V-12A (4 Bình) Bộ Sạc Dragon 48V Khung Xe Hợp Kim Sắt Lốp và Sâm KenDa 18x2.125 Inch Căm Xe Không Căm Niềng Xe Mâm Trước + Sau 18 Động Cơ Môtơ Bánh Căm 48V TT Bảo hành 8 Tháng ...

0

Bảo hành : 8 tháng

Xe đạp điện SN18

Tính năng sản phẩm Bộ Bo Mạch DAAO 48V Bộ ÁcQuy Globe 12V-12A (4 Bình) Bộ Sạc Dragon 48V Khung Xe Hợp Kim Sắt Lốp và Sâm KenDa 18x2.125 Inch Căm Xe Không Niềng Xe Bánh Mâm 18 Hợp Kim Sắt Động Cơ Môtơ Bánh Căm 48 TT Bảo hành 8 Tháng Nguồn/Pin Ác Quy ...

0

Bảo hành : 8 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội