• Tủ trưng bày siêu thị Southwind GWF-SXJMB

  • Mã hàng :GWF-SXJMB
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 0 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind F1M1-06P

MODELLength×Depth×HeightFront HeightF1M1-06P1875×1050×1110(900)265HF1M1-08P2500×1050×1110(900)F1M1-10P3125×1050×1110(900)F1M1-12P3750×1050×1110(900) Xuất Xứ : Hàn Quốc F1M1-06P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-06CF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea  D1M1-06CF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-08NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-10NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM3V2-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMMU3V2-06SL1875×940×2000365HSMMU3V2-08SL2500×940×2000SMMU3V2-10SL3125×940×2000SMMU3V2-12SL3750×940×2000SMMU3V2-06NS1875×1050×2000450HSMMU3V2-08NS2500×1050×2000SMMU3V2-10NS3125×1050×2000SMMU3V2-12NS3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-08NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-10NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMU3V2-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM3V2-06SL1875×940×2000365HSMM3V2-08SL2500×940×2000SMM3V2-10SL3125×940×2000SMM3V2-12SL3750×940×2000SMM3V2-06NS1875×1050×2000450HSMM3V2-08NS2500×1050×2000SMM3V2-10NS3125×1050×2000SMM3V2-12NS3750×1050×2000  Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thịSouthwind M4V1-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-08NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-10NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4V1-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4V1-06SL1875×940×2000365HM4V1-08SL2500×940×2000M4V1-10SL3125×940×2000M4V1-12SL3750×940×2000M4V1-06NS1875×1050×2000450HM4V1-08NS2500×1050×2000M4V1-10NS3125×1050×2000M4V1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea  OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-06SSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Xuất Xứ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-08SSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-10SSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-12SSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-06NSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-08NSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-10NSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D-12NSD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D-06SSD1875×940×2000365HSMM4D-08SSD2500×940×2000SMM4D-10SSD3125×940×2000SMM4D-12SSD3750×940×2000SMM4D-06NSD1875×1050×2000450HSMM4D-08NSD2500×1050×2000SMM4D-10NSD3125×1050×2000SMM4D-12NSD3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-06SOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-08SOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-10SOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-12SOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-06NOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-08NOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-10NOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-12NOD

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SOD1875×940×2000365HSMM4D2-08SOD2500×940×2000SMM4D2-10SOD3125×940×2000SMM4D2-12SOD3750×940×2000SMM4D2-06NOD1875×1050×2000450HSMM4D2-08NOD2500×1050×2000SMM4D2-10NOD3125×1050×2000SMM4D2-12NOD3750×1050×2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-08NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-10NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Made in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMS1R2-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMS1R2-06SL1875×940×2000365HSMS1R2-08SL2500×940×2000SMS1R2-10SL3125×940×2000SMS1R2-12SL3750×940×2000SMS1R2-06NS1875×1050×2000450HSMS1R2-08NS2500×1050×2000SMS1R2-10NS3125×1050×2000SMS1R2-12NS3750×1050×2000 Xuất Xứ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000  Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000  Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000  Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000 Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000 Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-08NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000  Xuất Xứ: Hàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-10NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000 Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4M-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4M-06SL1875×940×2000365HSMM4M-08SL2500×940×2000SMM4M-10SL3125×940×2000SMM4M-12SL3750×940×2000SMM4M-06NS1875×1050×2000450HSMM4M-08NS2500×1050×2000SMM4M-10NS3125×1050×2000SMM4M-12NS3750×1050×2000 Made in Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-12SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-06NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in Korea OPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-08NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-10NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind M4M1-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightM4M1-06SL1875×940×2000365HM4M1-08SL2500×940×2000M4M1-10SL3125×940×2000M4M1-12SL3750×940×2000M4M1-06NS1875×1050×2000450HM4M1-08NS2500×1050×2000M4M1-10NS3125×1050×2000M4M1-12NS3750×1050×2000 Made in KoreaOPEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000    Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-08SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000    Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-10SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000    Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMM4D2-12NS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMM4D2-06SL1875×940×2000365HSMM4D2-08SL2500×940×2000SMM4D2-10SL3125×940×2000SMM4D2-12SL3750×940×2000SMM4D2-06NS1875×1050×2000450HSMM4D2-08NS2500×1050×2000SMM4D2-10NS3125×1050×2000SMM4D2-12NS3750×1050×2000    Made ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-02D

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-03D

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-04D

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-05D

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-02DW

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-03DW

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-04DW

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-08D

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMR3G2-10D

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMR3G2-02D1875×820×1650265HSMR3G2-03D2045×820×1650SMR3G2-04D2719×820×1650SMR3G2-05D3391×820×1650SMR3G2-02DW1581×820×1650SMR3G2-03DW2356×820×1650SMR3G2-04DW3131×820×1650SMR3G2-08D2500×820×1650SMR3G2-10D3125×820×1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind SME0M2-10CS

Nhiệt độ: -2℃ ~ +2℃ / 0℃ ~ +5℃MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CS1875×1183×1255265HSME0M2-08CS2500×1183×1255SME0M2-10CS3125×1183×1255SME0M2-12CS3750×1183×1255 Made in KoreaEUROPEAN CURVED SLIDING DOOR SIDE DISH / MARINATED SEAFOOD ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-12CS

Nhiệt độ: -2℃ ~ +2℃ / 0℃ ~ +5℃MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CS1875×1183×1255265HSME0M2-08CS2500×1183×1255SME0M2-10CS3125×1183×1255SME0M2-12CS3750×1183×1255 Made in Korea EUROPEAN CURVED SLIDING DOOR SIDE DISH / MARINATED SEAFOOD ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind E0M1-06CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightE0M1-06CS1875×1183×1255265HE0M1-08CS2500×1183×1255E0M1-10CS3125×1183×1255E0M1-12CS3750×1183×1255 Made in Korea E0M1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind E0M1-08CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightE0M1-06CS1875×1183×1255265HE0M1-08CS2500×1183×1255E0M1-10CS3125×1183×1255E0M1-12CS3750×1183×1255 Made in KoreaE0M1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind E0M1-10CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightE0M1-06CS1875×1183×1255265HE0M1-08CS2500×1183×1255E0M1-10CS3125×1183×1255E0M1-12CS3750×1183×1255 Made in KoreaE0M1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind E0M1-12CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightE0M1-06CS1875×1183×1255265HE0M1-08CS2500×1183×1255E0M1-10CS3125×1183×1255E0M1-12CS3750×1183×1255 Made in Korea E0M1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-06CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CS1875×1183×1255265HSME0M2-08CS2500×1183×1255SME0M2-10CS3125×1183×1255SME0M2-12CS3750×1183×1255 Made in Korea  E0M1-06CL ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-08CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CS1875×1183×1255265HSME0M2-08CS2500×1183×1255SME0M2-10CS3125×1183×1255SME0M2-12CS3750×1183×1255 Made in Korea  E0M1-06CL ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-12CS

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CS1875×1183×1255265HSME0M2-08CS2500×1183×1255SME0M2-10CS3125×1183×1255SME0M2-12CS3750×1183×1255 Made in KoreaE0M1-06CL ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind F1M1-08P

MODELLength×Depth×HeightFront HeightF1M1-06P1875×1050×1110(900)265HF1M1-08P2500×1050×1110(900)F1M1-10P3125×1050×1110(900)F1M1-12P3750×1050×1110(900) Made in Korea F1M1-06P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind F1M1-10P

MODELLength×Depth×HeightFront HeightF1M1-06P1875×1050×1110(900)265HF1M1-08P2500×1050×1110(900)F1M1-10P3125×1050×1110(900)F1M1-12P3750×1050×1110(900) Made in KoreaF1M1-06P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind F1M1-12P

MODELLength×Depth×HeightFront HeightF1M1-06P1875×1050×1110(900)265HF1M1-08P2500×1050×1110(900)F1M1-10P3125×1050×1110(900)F1M1-12P3750×1050×1110(900) Made in KoreaF1M1-06P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-08CF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea  D1M1-06CF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-10CF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea  D1M1-06CF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-12CF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea  D1M1-06CFTủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-06SF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea  D1M1-06CFTủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-08SF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea   D1M1-06CF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-10SF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea   D1M1-06CF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày thực phẩm Southwind D1M1-12SF

MODELLength×DeCFth×HeightFront HeightD1M1-06CF1875×845×1175495HD1M1-08CF2500×845×1175D1M1-10CF3125×845×1175D1M1-12CF3750×845×1175D1M1-06SF1875×845×1175495HD1M1-08SF2500×845×1175D1M1-10SF3125×845×1175D1M1-12SF3750×845×1175   Made in Korea   D1M1-06CF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-06CD2

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CD21875×1065×1190(900)490HSME0M2-08CD22500×1065×1190(900)SME0M2-10CD23125×1065×1190(900)SME0M2-12CD23750×1065×1190(900)   Made in Korea  SME0M2-06CD2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-08CD2

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CD21875×1065×1190(900)490HSME0M2-08CD22500×1065×1190(900)SME0M2-10CD23125×1065×1190(900)SME0M2-12CD23750×1065×1190(900)   Made in Korea    SME0M2-06CD2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-10CD2

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CD21875×1065×1190(900)490HSME0M2-08CD22500×1065×1190(900)SME0M2-10CD23125×1065×1190(900)SME0M2-12CD23750×1065×1190(900)   Made in Korea  SME0M2-06CD2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày thực phẩm siêu thị Southwind SME0M2-12CD2

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSME0M2-06CD21875×1065×1190(900)490HSME0M2-08CD22500×1065×1190(900)SME0M2-10CD23125×1065×1190(900)SME0M2-12CD23750×1065×1190(900)   Made in Korea  SME0M2-06CD2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SDSM-T0101-08OP5

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SDSM-T0121-08SD5

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMSM-G909H-04OP8

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMSM-G111H-06CL7

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SDSM-G1101-06SD9

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SDSM-G1101-06OP9

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMSM-G109H-06OP9

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SSSM-T111H-08SD6

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMMUV2-06SL

MODELLength×Depth×HeightFront HeightSMMUV2-06SLSMMUV2-08SLSMMUV2-10SLSMMUV2-12SL1875×940×20002500×940×20003125×940×20003750×940×2000250HSMMUV2-06NLSMMUV2-08NLSMMUV2-10NLSMMUV2-12NL1875×1050×20002500×1050×20003125×1050×20003750×1050×2000300H ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMC6D2-03LR

TỦ MÁT NHIỀU TẦNGTủ mát được chia làm nhiều tầng dễ dàng sắp xếp 1 khối lượng lớn đồ uống – sữa lên bảo quản giữ lạnh 1 cách an toàn tiện lợi.Tủ mát siêu thị  SMC6D2 với máy nén làm lạnh bên ngoài làm lạnh mà không gây ồn, tiết kiệm điện năng đáng kể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMC6D2-04LR

TỦ MÁT NHIỀU TẦNGTủ mát được chia làm nhiều tầng dễ dàng sắp xếp 1 khối lượng lớn đồ uống – sữa lên bảo quản giữ lạnh 1 cách an toàn tiện lợi.Tủ mát siêu thị  SMC6D2 với máy nén làm lạnh bên ngoài làm lạnh mà không gây ồn, tiết kiệm điện năng đáng kể ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày siêu thị Southwind SMC6D2-06LR

TỦ MÁT NHIỀU TẦNGTủ mát được chia làm nhiều tầng dễ dàng sắp xếp 1 khối lượng lớn đồ uống – sữa lên bảo quản giữ lạnh 1 cách an toàn tiện lợi.Tủ mát siêu thị  SMC6D2 với máy nén làm lạnh bên ngoài làm lạnh mà không gây ồn, tiết kiệm điện năng đáng kể ...

0

Bảo hành : 12 tháng