Tủ trưng bày bánh

(1848)
Xem dạng lưới

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B6H

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B6H- Model : SRH3-B6H- Thương hiệu : Sinmag- Kích thước : 1800X850X1300 mm- Điện áp : 220V-50HZ- Công suất : 2.33 KW- Nhiệt độ : 30∼50 ºC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B5H

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B5H- Model : SRH3-B5H- Thương hiệu : Sinmag- Kích thước : 1500X850X1300 mm- Điện áp : 220V-50HZ- Công suất : 2.14 KW- Nhiệt độ : 30∼50 ºC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B4H

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B4H- Model : SRH3-B4H- Thương hiệu : Sinmag- Kích thước : 1200X850X1300 mm -Điện áp  : 220V-50HZ- Công suất : 1.32 KW- Nhiệt độ : 30∼50 ºC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG RH3-F4/5/6/7/8

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG RH3-F4/5/6/7/8 - Kích thước: 1200/1500/1800/2100/2400×780×1300mm - Tổng công suất: 1/1.1/1.2/1.5/1.6KW - Chất liệu: Đá cẩm thạch đen Trung Quốc + Đá cẩm thạch màu be chỉ vàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRC3-B4/5/6/7/8

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRC3-B4/5/6/7/8 - Kích thước: 1200/1500/1800/2100/2400×820×1300mm - Tổng công suất: 0,9/1,1/1,25/1,55/1,65kw - Chất liệu: Đá cẩm thạch đen Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B4/5/6/7/8

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH SINMAG SRH3-B4/5/6/7/8 - Kích thước: 1200/1500/1800/2100/2400×850×1300mm - Tổng công suất: 1/1.1/1.2/1.5/1.6KW - Chất liệu: đá cẩm thạch màu be sợi vàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG SKIPIO SB1200-1D1R

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG SKIPIO SB1200-1D1R• Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG SKIPIO SB900-1D1R

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG SKIPIO SB900-1D1R• Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG EASYBEST EDEN 15

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG EASYBEST EDEN 15 • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG EASYBEST EDEN 12

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG EASYBEST EDEN 12• Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG EASYBEST EDEN 10

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG EASYBEST EDEN 10• Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG (ÂM QUẦY) MODEL GWGRGP12DF

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG (ÂM QUẦY) MODEL GWGRGP12DF • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG (ÂM QUẦY) GRAND MODEL GWGRGP09DF

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH CONG (ÂM QUẦY) GRAND MODEL GWGRGP09DF • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-72-R-B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-72-R-B • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-60-R-B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-60-R-B • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-48-R-B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-48-R-B • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-36-R-B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG GRAND MODEL GBR-36-R-B • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTR-36

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTR-36 • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTR-28

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KÍNH VUÔNG (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTR-28 • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTC-36

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTC-36 • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTC-28

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH (ĐẶT BÀN) GRAND MODEL GBCTC-28 • Đèn LED chiếu sáng: Tủ trưng bày bánh này có đèn LED sáng trắng, được thiết kế để trưng bày các món ăn lạnh của bạn! Với cách trưng bày phù hợp, các mặt hàng bánh của bạn có thể tự kinh doanh và tăng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM XIZHIYANG KT750AF

TỦ BÁNH KÍNH CONG Model : KT750AF- Kích thước : 1500 x 750 x 1300 mm- Nhiệt độ : 3°C ~ 10°C- Điện thế : 220V/50Hz/1P- Công suất : 968 W- Gas : R134A- Bao gồm 2 tầng kệ- Mặt trước có kiếng sưởi - Xuất xứ : Trung Quốc / Hiệu Xizhiyang (CỬA LÙA TRƯỚC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM XIZHIYANG QR530V

Model : QR530V-Kích thước : 900D x 535R x 880C mm- Nhiệt độ : 3°C ~ 10°C- Điện thế : 220V/50Hz/1P- Gas : R134A- Bao gồm 1 tầng kệ- Xuất xứ : Trung Quốc  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM XIZHIYANG QA750A

Model : QA750A-Kích thước : 1500D x 800R x 1300C mm- Nhiệt độ : 3°C ~ 10°C- Điện thế : 220V/50Hz/1P- Công suất : 848 W- Gas : R134A- Bao gồm 2 tầng kệ, kiếng hình Oval- Xuất xứ : Trung Quốc- Hiệu Xizhiyang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM XIZHIYANG MQ650A

Model : MQ650A-Kích thước : 1500D x 700R x 1210C mm- Nhiệt độ : 3°C ~ 10°C- Điện thế : 220V/50Hz/1P- Gas : R134A- Bao gồm 2 tầng kệ- Xuất xứ : Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bánh kính cong 1m2 Turbo Chef TCG12C-3

Tủ bánh kính cong 1m2 Turbo Chef TCG12C-3- Model: TCG12C-3 - Thương hiệu: Turbo Chef - Hàn Quốc- Kích thước: 1200x680x1170 mm- Kiểu tủ: kính vòm cong,phía sau 2 cửa lùa- Có hệ thống sấy kính chống đọng sương- Bánh xe: Có- Dung tích: 193 L- Nhiệt độ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bánh kính cong 1m5 Turbo Chef TCG15C-3

Tủ bánh kính cong 1m5 Turbo Chef TCG15C-3- Model: TCG15C-3 - Thương hiệu: Turbo Chef - Hàn Quốc- Kích thước: 1500x680x1170 mm- Kiểu tủ: kính vòm cong,phía sau 2 cửa lùa- Có hệ thống sấy kính chống đọng sương- Bánh xe: Có- Dung tích: 227 L- Nhiệt độ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh 1m2 Turbo Chef TCG12R-3

Tủ trưng bày bánh 1m2 Turbo Chef TCG12R-3 - Model: TCG12R-3 - Thương hiệu: Turbo Chef - Hàn Quốc - Kích thước: 1200x680x1170 mm - Kiểu tủ: kính vuông, phía sau 2 cửa lùa - Có hệ thống sấy kính chống đọng sương - Bánh xe: Có - Dung tích: 204 L - Nhiệt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH 1M5 TURBO CHEF TCG15R-3

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH 1M5 TURBO CHEF TCG15R-3 - Model: TCG15R-3  - Thương hiệu: Turbo Chef - Hàn Quốc - Kích thước: 1500x680x1170 mm - Kiểu tủ: kính vuông, phía sau 2 cửa lùa - Có hệ thống sấy kính chống đọng sương - Bánh xe: Có - Dung tích: 240 L - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM OKIWI GBR-36-R-B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM OKIWI 96 LÍT GBR-36-R-B (R134A)- Model: GBR-36-R-B- Kích thước: 900D x 650R x 1200C mm- Dung tích: 96 lít- Gas: R134a- Công suất tổng: 450W- Công suất: 1/3 HP- Điện thế: 230V/ 50Hz- Xuất xứ: Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM OKIWI GBR-48-R-B

TỦ  TRƯNG BÀY BÁNH KEM OKIWI 128 LÍT GBR-48-R-B (R134A)- Model: GBR-48-R-B- Kích thước: 1200D x 650R x1200C mm- Dung tích: 182 lít- Nhiệt độ : 2⁰C ~ 8⁰C- Gas: R134A- Công suất tổng: 540W- Công suất: 1/3 HP- Điện thế: 230V/ 50Hz- Trọng lượng : 150kg- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM OKIWI GBR-60-R-B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM OKIWI 168 LÍT GBR-60-R-B (R134A)- Model: GBR-60-R-B- Kích thước: 1500D x 650R x 1200C mm- Dung tích: 168 lít- Nhiệt độ : 2⁰C ~ 8⁰C- Gas: R404a- Công suất tổng: 750W- Công suất: 1/2 HP- Điện thế: 230V/ 50Hz- Xuất xứ: Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B018R

Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B018R Model: SKJRF-B018R Dung tích: 200L Công suất: 1000W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 1800x650x1200mm Trọng lượng: 200Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B015R

Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B015R Model: SKJRF-B015R Dung tích: 175L Công suất: 900W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 1500x650x1200mm Trọng lượng: 170Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B012R

Tủ trưng bày bánh cong Unique  SKJRF-B012R Model:  SKJRF-B012R Dung tích: 130L Công suất: 700W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 1200x650x1200mm Trọng lượng: 140Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B090R

 Tủ trưng bày bánh cong Unique SKJRF-B090R Model: SKJRF-B090R Dung tích: 100L Công suất: 500W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 900x650x1200mm Trọng lượng: 125Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B018B

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B018B Model:SKJRF-B018B Dung tích: 200L Công suất: 1000W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 1800x650x1200mm Trọng lượng:200Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B015B

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B015B Model:SKJRF-B015B Dung tích: 175L Công suất: 900W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước:1500x650x1200mm Trọng lượng:170Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B012B

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B012B Model:  SKJRF-B012B Dung tích: 130L Công suất: 700W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 1200x650x1200mm Trọng lượng:140Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốcTủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B090B ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B090B

Tủ trưng bày bánh vuông Unique SKJRF-B090B Model: SKJRF-B090B Dung tích: 100L Công suất: 500W Nhiệt độ: +5~+8℃   Điện áp:220V/ 60Hz Kích thước: 900x650x1200mm Trọng lượng:125Kg Xuất xứ: Unique- Hàn quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Unique hàn quốc SKJRR-B180B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH UNIQUE HÀN QUỐC SKJRR-B180BHÃNG SẢN XUẤT: UNIQUE - HÀN QUỐC - Tủ trưng bày bánh các loại cho nhà hàng khách sạn - Điều chỉnh hiện số khoảng nhiệt độ: 5 đến 15 oC - Bên ngoài bằng sắt sơn tĩnh điện, bên trong bằng thép không rỉModel: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Unique hàn quốc SKJRR-B150B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH UNIQUE HÀN QUỐC SKJRR-B150BHÃNG SẢN XUẤT: UNIQUE - HÀN QUỐC - Tủ trưng bày bánh các loại cho nhà hàng khách sạn - Điều chỉnh hiện số khoảng nhiệt độ: 5 đến 15 oC - Bên ngoài bằng sắt sơn tĩnh điện, bên trong bằng thép không rỉModel: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Unique hàn quốc SKJRR-B120B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH UNIQUE HÀN QUỐC SKJRR-B120BHÃNG SẢN XUẤT: UNIQUE - HÀN QUỐC - Tủ trưng bày bánh các loại cho nhà hàng khách sạn - Điều chỉnh hiện số khoảng nhiệt độ: 5 đến 15 oC - Bên ngoài bằng sắt sơn tĩnh điện, bên trong bằng thép không rỉModel: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh Unique hàn quốc SKJRR-B090B

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH UNIQUE HÀN QUỐC SKJRR-B090BHÃNG SẢN XUẤT: UNIQUE - HÀN QUỐC - Tủ trưng bày bánh các loại cho nhà hàng khách sạn - Điều chỉnh hiện số khoảng nhiệt độ: 5 đến 15 oC - Bên ngoài bằng sắt sơn tĩnh điện, bên trong bằng thép không rỉModel: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bánh 3 tầng thiết kế mặt kính cong KDP-BC12

Thông số kỹ thuậtModel: KDP – BC12 – Đặt bànĐiện áp: 220V/50HzNhiệt độ: 2~ 8 độ CSố tầng: 3 – Màu đen/trắngKích thước: 1200 x 520 x 780mmThương hiệu: KDP-MachineryBlock máy nén: Donper Liên Doanh giữa Ý và Trung QuốcMôi chất làm lạnh: R134AHệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bánh 3 tầng mặt kính thẳng KDP-BD12

Thông số kỹ thuậtModel: KDP-BD12Điện áp: 220V/50HzNhiệt độ: 2~ 8 độ CSố tầng: 3Kích thước: 1200 x 520 x 780mmThương hiệu: KDP-MachineryHệ thống làm lạnh: Quạt gióBlock máy nén: Donper Liên Doanh giữa Ý và Trung QuốcBảo hành: 1 nămƯu điểm nổi bậtBlock ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ BÁNH KEM 3 TẦNG KÍNH CONG KND-1200M

TỦ BÁNH KEM 3 TẦNG KÍNH CONG KND-1200M Model: KND-1200M Thương hiệu: Kolner  Kích thước: 1200 * 700 * 1200mm Dung tích: 251L Điện áp: 220V / 50Hz  Công suất: 560W Nhiệt độ: +2~+8℃   Độ ẩm: 70~80% Bảng điều khiển: Điện tử Hệ thống làm lạnh: Quạt gió ...

0

Bảo hành : 24 tháng

TỦ BÁNH KEM 3 TẦNG KÍNH CONG KND-900M

TỦ BÁNH KEM 3 TẦNG KÍNH CONG KND-900M Model: KND-900M Thương hiệu: Kolner  Kích thước: 900 * 700 * 1200mm Dung tích: 176L Điện áp: 220V / 50Hz  Công suất: 500W Nhiệt độ: +2~+8℃   Độ ẩm: 70~80% Bảng điều khiển: Điện tử Hệ thống làm lạnh: Quạt gió Kính ...

0

Bảo hành : 24 tháng