Tủ trưng bày bánh

(1933)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2400-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2400-27 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2400-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2000-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2000-27 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2000-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1800-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1800-27 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1800-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1500-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1500-27 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1500-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1200-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1200-27 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1200-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL900-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL900-27 - Kích thước (W x D x H): 900 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL900-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2400

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2400 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2400 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2000

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2000 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL2000 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1800

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1800 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1800 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1500

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1500 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1500 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1200

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1200 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL1200 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL900

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL900 - Kích thước (W x D x H): 900 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSFL900 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2400-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2400-27 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2400-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2000-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2000-27 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2000-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1800-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1800-27 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1800-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1500-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1500-27 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1500-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1200-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1200-27 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1200-27 - Máy lạnh R290  - Kính an ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF900-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF900-27 - Kích thước (W x D x H): 900 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF900-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2400

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2400 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2400 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2000

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2000 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF2000 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1800

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1800 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1800 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1500

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1500 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1500 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1200

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1200 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF1200 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF900

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF900 - Kích thước (W x D x H): 900 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính vuông Firscool DSF900 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1800-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1800-27 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1800-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2000-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2000-27 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2000-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2400-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2400-27 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2400-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1500-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1500-27 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1500-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1200-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1200-27 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1200-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL900-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL900-27 - Kích thước (W x D x H): 900 x 680 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL900-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2400

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2400 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2400 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2000

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2000 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL2000 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1800

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1800 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1800 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1500

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1500 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1500 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1200

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1200 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL1200 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL900

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL900 - Kích thước (W x D x H):  900 x 800 x 1200 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DSL900 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2400-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2400-27 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2400-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2000-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2000-27 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2000-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1800-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1800-27 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1800-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1500-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1500-27 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1500-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1200-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1200-27 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1200-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS900-27

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS900-27 - Kích thước (W x D x H): 900 x 680 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS900-27 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2400

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2400 - Kích thước (W x D x H): 2400 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2400 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2000

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2000 - Kích thước (W x D x H): 2000 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS2000 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1800

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1800 - Kích thước (W x D x H): 1800 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1800 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1500

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1500 - Kích thước (W x D x H): 1500 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1500 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1200

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1200 - Kích thước (W x D x H): 1200 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS1200 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS900

Thông số kỹ thuật Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS900 - Kích thước (W x D x H): 900 x 800 x 1360 mm - Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C - Nguồn điện: 230V/50HzĐặc trưng Tủ trưng bày bánh kính cong Firscool DS900 - Máy lạnh R290  - Kính an toàn cong 2 lớp ...

0

Bảo hành : 12 tháng