Thang nhôm PAL Đài Loan

(7)
Xem dạng lưới

Thang nhôm Pal B2-125

THANG  NHÔM CHỮ A  MODEL:B2-125 CHIỀU CAO DUỖI THẲNG :3,75m CHIỀU CAO CHỮ A:1,85m KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG TRỌNG LƯỢNG THANG: 9,25kg CHẮC CHẮN - AN TOÀN -TIỆN DỤNG XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

2100000

Bảo hành : 6 tháng

Thang nhôm Pal B6-245

THANG NHÔM CHỮ M ( 4 ĐOẠN) MODEL:B6-245 CHIỀU CAO DUỖI THẲNG :7,32 m CHIỀU CAO CHỮ A:3,66m TRỌNG LƯỢNG:19,46kg KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG AN TOÀN - ĐA TÁC DỤNG XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

4950000

Bảo hành : 6 tháng

Thang nhôm Pal B6-205

THANG NHÔM CHỮ M ( 4 ĐOẠN) MODEL:B6-205 CHIỀU CAO DUỖI THẲNG :6,1m CHIỀU CAO CHỮ A:3,05m TRỌNG LƯỢNG:18,1kg KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG AN TOÀN - ĐA TÁC DỤNG XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

4000000

Bảo hành : 6 tháng

Thang nhôm Pal B6-165

THANG NHÔM CHỮ M (4 ĐOẠN) MODEL:B6-165 CHIỀU CAO DUỖI THẲNG:4,9m CHIỀU CAO CHỮ A:2,45m TRỌNG LƯỢNG :15,7kg KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG AN TOÀN - NHIỀU TÁC DỤNG XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

2950000

Bảo hành : 6 tháng

Thang nhôm Pal B2-165

THANG NHÔM CHỮ A MODEL:B2-165 CHIỀU CAO DUỖI THẲNG:4,95m CHIỀU CAO CHỮ A:2,5m TRỌNG LƯỢNG:12,5kg KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG AN TOÀN -CHẮC CHẮN -TIỆN DỤNG XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

2650000

Bảo hành : 6 tháng

Thang nhôm Pal B6-125

THANG NHÔM CHỮ M(4 ĐOẠN) MODEL:B6-125 CHIỀU CAO DUỐI THẲNG:3,7m CHIỀU CAO CHỮ A:1,85m KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG TRỌNG LƯỢNG THANG :13,4kg CHẮC CHẮN -NHIỀU TÁC DỤNG- AN TOÀN XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

2650000

Bảo hành : 6 tháng

Thang nhôm Pal B2-105

THANG NHÔM CHỮ A  MODEL:B2-105 KHOÁ THANG TỰ ĐỘNG CHIỀU CAO DUỖI THẲNG:3,2m CHIỀU CAO CHỮ A:1,6M TRỌNG LƯỢNG THANG: 8,2 kg KẾT CẤU CHẮC CHẮN -AN TOÀN. XUẤT XỨ ĐÀI LOAN BẢO HÀNH 6 THÁNG DO LỖI NHÀ SX ...

1850000

Bảo hành : 6 tháng