Máy sấy khí fusheng

(11)
Xem dạng lưới

Máy sấy khí fusheng FR125AP

ModelFR125APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa18.6M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR100AP

ModelFR100APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa15M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR075AP

ModelFR075APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa11.1M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR060AP

ModelFR060APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa8.5M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR050AP

ModelFR050APChi tiếtThông sốĐơn vị50HZ Lưu lượng tối đa7.2M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR040AP

ModelFR040APChi tiếtThông sốĐơn vị50HZ Lưu lượng tối đa5.4M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR030AP

ModelFR030APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa3.7M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR020AP

ModelFR020APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa2.7M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR010AP

ModelFR010APChi tiếtThông sốĐơn vị50HZ Lưu lượng tối đa1.4M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR005AP

ModelFR005APChi tiếtThông sốĐơn vị50HZ Lưu lượng tối đa0.83M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí fusheng FR015AP

ModelFR015APChi tiếtThông sốĐơn vịLưu lượng tối đa1.7M3/minNhiệt độ khí vào50oC ( Max 80oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ môi trường32oC ( Max 40oC ) Lưu lượng thay đổi theo nhiệt độoCNhiệt độ điểm sương2oC- 10oC (Ở 7 kg/cm2)oCÁp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng