Máy quét khổ lớn

(24)
Xem dạng lưới

Máy quét khổ A1 SmartLF SC 25 Xpress

Phân khúc: Máy quét khổ lớn Chế độ: Màu, thang xám, trắng đen Độ phân giải quang học: 1200 dpi Khổ giấy: 25" ngang (635mm) Kích thước: 868 x 152 x 381mm Kèm theo: SmartWorks EZ Touch - Touch Screen Tuỳ chọn (option):SmartWorks EZ Touch Plus ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét DocuMate 4830i

Các nút bấm được cài sẵn ở độ phân giải tối ưu, độ đậm màu, định dạng file và kích thước giấy cho các tác vụ quét thông thường, nhưng có thể dễ dàng thay đổi bất cứ lúc nào. Máy quét đa năng có thiết kế 2 chiều để tương thích với nhiều loại tài liệu ...

57500000

Bảo hành : 12 tháng

KIP Scanner 2300

THÔNG SỐ CƠ BẢN Bộ phận quét và đọc bản gốc. Công nghệ quét CCD. - Độ phân giải quang học 600x600dpi (max 600x2,400dpi) - 8 bit Greyscale, 24 bit Color. Bộ nhớ 256MB RAM - 2 đường nạp bản gốc. - Độ rộng Bản gốc 210 - 1,066mm (42""). - Độ dài Bản gốc ...

336000000

Bảo hành : 12 tháng

KIP Scanner 600A

THÔNG SỐ CƠ BẢN Bộ phận quét và đọc bản gốc. Công nghệ quét CIS. - Độ phân giải quang học 600x600dpi. - 8 bit Greyscale, 24 bit Color. - 1 đường nạp bản gốc. - Độ rộng Bản gốc 210 - 965mm (38""). - Độ dài Bản gốc 210 - 25,000mm. - Tốc độ quét: 65mm/s ...

189000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-3630 Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 36 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 914mm, ...

442000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-5450 Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 54 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 508 dpi. Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét ...

838500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex SD-4490

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 44 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 1200 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1118 ...

438100000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-5450 Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 54 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 508 dpi. Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét ...

763620000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-4230 Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 42 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1067mm ...

413400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-4250 Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 42 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1067 ...

646100000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex SD-4450

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 44 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 1200 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1118 ...

384800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-3650 Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 36 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 914mm, ...

569920000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-2530 Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 25 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 424 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 635mm ...

371800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-4250 Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 42 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1067 ...

563940000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-3630 Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 36 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 914mm, ...

364000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-4230i Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 42 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1067mm ...

538200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex Flex 50i

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Để bàn Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 18 x 24 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 400 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 457 ...

364000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-3650 Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 36 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 914mm, ...

494208000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex SD-4430

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 44 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 1200 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1118 ...

332800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-4230 Plus

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 42 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1067mm ...

491400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét đen trắng Contex SD-4410

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 44 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 1200 dpi Độ phân giải lớn nhất 9600 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1118 ...

305500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-4230I Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 42 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 600 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 1067mm ...

460200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét màu Contex HD-2530 Base

Kiểu máy quét khổ lớn Máy quét khổ lớn Chân đứng Hãng sản xuất máy quét khổ lớn CONTEX Khổ quét máy quét khổ lớn Máy quét khổ 25 inch Độ phân giải quang học Máy quét độ phân giải 424 dpi Độ phân giải lớn nhất 1200 dpi Độ rộng bản quét máy quét 635mm ...

293800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy quét khổ lớn HP DesignJet 4500 Scanner (Q1277A

Thông tin chi tiết Specifications Designjet model size (metric) 106.7 cm Functions Functions Copy, scan Memory Standard memory 1 GB RAM Hard disk capacity Standard, 40 GB Printing Line accuracy +/- 0.1% Standard connectivity Fast Ethernet 10/100Base ...

0

Bảo hành : 12 tháng