Máy may Ziczac

(27)
Xem dạng lưới

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290ASR-7-WB

Đời mayLZ-2290ASR-7-WBTốc độ may tối đa5000mũi/phút, mũi hình chũ T: 4000mũi/phútĐộ rông zíc zắc tối đa10mmLượngđầy tối đa5mm ( bình thương/ đẩy ngược)Độ nâng chân vịtBằng tay: 5,5mm; bằng gạt gối: 10mmSốmẫu cho mũi tiêuchuẩn14 kiểu/20 mẫuSố lượng ...

0

Bảo hành : 18 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-391

Đời máyLZ-271LZ-391Tốc độ may tối đa 2000 mũi/phút ( khi độ rộng zíc zắc cài ở 10 mm) 1700 mũi/phút (khi độ rộng zíc zắc cài ở 12 mm)Hành trình trụ kim 33.4 mmĐộ rộng zíc zắc0 ~ 12 mmChiều dài mũi tối đa - 5 mmKim DBx1B (#11) #9 ~ #18 DBx1B (#14) #9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-271

Đời máyLZ-271LZ-391Tốc độ may tối đa 2000 mũi/phút ( khi độ rộng zíc zắc cài ở 10 mm) 1700 mũi/phút (khi độ rộng zíc zắc cài ở 12 mm)Hành trình trụ kim 33.4 mmĐộ rộng zíc zắc0 ~ 12 mmChiều dài mũi tối đa - 5 mmKim DBx1B (#11) #9 ~ #18 DBx1B (#14) #9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc đế trụ JUKI LZ-2284C-7

Đời máyLZ-2284C-7Dạng mũi Tiêuchuẩn/3 bước zíc zắcDạng mẫuTốc độ may tối đa 5000 mũi/phút Zíc zắc chuẩn:Độ rộng nhỏ hơn hoặc bằng 5 mm Zíc zắc 3 bước: Độ rộng nhỏ hơn hoặc bằng 8 mmĐộ zíc zắc tối đa Zíc zắc chuẩn: 8mm,Zíc zắc 3 bước: 10mmChiều dài ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2284N

Đời máyLZ 2284N-7, LZ 2284NDạng mũi Tiêu chuẩn/3 bước zíc zắcDạng mẫuTốc độ may tối đa 5000 mũi/phútĐộ zíc zắc tối đa 10 mmChiều dài mũi tối đa 2,5 mm ( tiêu chuẩn) 2,0 mm ( 3 bước)Kim 438 (#75), DPx5 (#10) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2284N-7

Đời máyLZ 2284N-7, LZ 2284NDạng mũi Tiêu chuẩn/3 bước zíc zắcDạng mẫuTốc độ may tối đa 5000 mũi/phútĐộ zíc zắc tối đa 10 mmChiều dài mũi tối đa 2,5 mm ( tiêu chuẩn) 2,0 mm ( 3 bước)Kim 438 (#75), DPx5 (#10) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2286N

Đời máyLZ-2285NLZ-2286NDạng mũi Tiêu chuẩn 3 bước zíc zắcDạng mẫuTốc độ may tối đa 4000 mũi/phút 5000 mũi/phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 8 mm 10 mmChiều dài mũi tối đa 2.2 mm 2 mmKim 438 (Nm80) 438 (Nm70), DP×5 (#10) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2285N

Đời máyLZ-2285NLZ-2286NDạng mũi Tiêu chuẩn 3 bước zíc zắcDạng mẫuTốc độ may tối đa 4000 mũi/phút 5000 mũi/phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 8 mm 10 mmChiều dài mũi tối đa 2.2 mm 2 mmKim 438 (Nm80) 438 (Nm70), DP×5 (#10) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2282N

Đời máyLZ-2282N-7, LZ-2282NDạng mũi Zíc zắc chuẩn( có dao xén)Dạng mẫuTốc độ may tối đa 5,000 mũi/phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 4.5mmChiều dài mũi tối đa 2.5mmKim 438 (Nm70), DP×5 (#10) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2282N-7

Đời máyLZ-2282N-7, LZ-2282NDạng mũi Zíc zắc chuẩn( có dao xén)Dạng mẫuTốc độ may tối đa 5,000 mũi/phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 4.5mmChiều dài mũi tối đa 2.5mmKim 438 (Nm70), DP×5 (#10) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2281N

Đời máyLZ-2280NLZ-2281NDạng mũi Zíc zắc chuẩn Zíc zắc chuẩn lớnDạng mẫuTốc độ may tối đa 5500 mũi/phút 5000 mũi/phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 5 mm 5 mm (loại A) 8 mm (loại B)Chiều dài mũi tối đa 2.5 mm 2,5 mm (loại A) 5 mm (loại B)Kim 438 (Nm70), DP×5 ( ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc JUKI LZ-2280N

Đời máyLZ-2280NLZ-2281NDạng mũi Zíc zắc chuẩn Zíc zắc chuẩn lớnDạng mẫuTốc độ may tối đa 5500 mũi/phút 5000 mũi/phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 5 mm 5 mm (loại A) 8 mm (loại B)Chiều dài mũi tối đa 2.5 mm 2,5 mm (loại A) 5 mm (loại B)Kim 438 (Nm70), DP×5 ( ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-SU-7

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-SS

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-SS-7

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-DU

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-DU-7

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-DS

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zic zắc điện tử JUKI LZ-2290A-DS-7

Đời máyLZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DSLZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DULZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SSLZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SULoại đầu máy Loại đầu khô Loại bôi trơn giảm thiểuỨng dụng Chuẩn Chống trượt vải Tiêu chuẩn Chống trượt vảiTốc đô may tối đa 4000 mũi/phút 5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may zíc zắc 1 kim JUKI LZ-2290A-SR-7

Đời máyLZ-2290A-SR-7Tốc độ may tối đa 5000 mũi/phút, mẫu dạng T: 4,000 mũi/ phútĐộ rộng zíc zắc tối đa 10 mmChiều dài mũi tối đa 5 mmSố mấu chuẩn trong máy 14 kiểu / 20 mẫuKhả năng lưu trữ Bộ nhớ trong: tối đa: 20 mẫu Bộ nhớ ngoài:tốiđa999 mẫuKim 438 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Zizac ZM-851A

3-step zigzagMax. sewing speed: 5,000rpmMax. zigzag width: 8mmMax. feed amount: 2.5 mmHeight of presser foot: 6-10mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Ziczac GEM475A-143M/L

Máy may Ziczac GEM475A-143M/L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Ziczac GEM2284N-7

Máy may Ziczac GEM2284N-7 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Ziczac 20U53/56/53A

Máy may Ziczac 20U53/56/53A ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Ziczac GEM20U53B

Máy may Ziczac GEM20U53B ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Ziczac GEM20U23D

Máy may Ziczac GEM20U23D ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy may Ziczac Gemy 20U93

Máy may Ziczac Gemy 20U93 ...

0

Bảo hành : 12 tháng