Máy hút mùi Faber

(24)
Xem dạng lưới

Máy hút khử mùi FABER FB-905 (60cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 01 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 60 Công suất hút (m3/h): 450 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 95 ...

1530000

Bảo hành : 24 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB Millennio 1M (70cm)

Thân máy: InoxSố lượng môtơ: 01Số tốc độ: 3Số đèn báo: 2 x 40WMàng lọc: Than + NhômChiều dài máy (cm): 70Công suất hút (m3/h): 600Độ ồn tối đa(Db): 61Công suất động cơ (W): 125 ...

1870000

Bảo hành : 24 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB Millennio 1M (60cm)

Thân máy: InoxSố lượng môtơ: 01Số tốc độ: 3Số đèn báo: 2 x 40WMàng lọc: Than + NhômChiều dài máy (cm): 60Công suất hút (m3/h): 450Độ ồn tối đa(Db): 50Công suất động cơ (W): 125 ...

2450000

Bảo hành : 12 tháng

Hút khử mùi FABER FB Millennio 2M (60cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 02 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 60 Công suất hút (m3/h): 750 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 250 ...

4200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút mùi Faber Flexa HIP-70

Chủng loại Flexa Hip ● Thân máy : Men trắng ● Số lượng Motor : 1 ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 70 ● Công suất hút(m3/h) : 390 ● Độ ồn tối đa (Db) : 67 ● Công suất động cơ (W) : 130 ...

4200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút mùi FABER FLEXA HIP-60

Chủng loại Flexa Hip ● Thân máy : Men trắng ● Số lượng Motor : 1 ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 60 ● Công suất hút(m3/h) : 390 ● Độ ồn tối đa (Db) : 67 ● Công suất động cơ (W) : 130 ...

3899000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER FLEXA 70

Chủng loại Flexa ● Thân máy : Men trắng ● Số lượng Motor : 1 ● Số tốc độ : 2 ● Số đèn báo : 2 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 70 ● Công suất hút(m3/h) : 280 ● Độ ồn tối đa (Db) : 61 ● Công suất động cơ (W) : 115 ...

3430000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER FLEXA 60

Chủng loại Flexa ● Thân máy : Men trắng ● Số lượng Motor : 1 ● Số tốc độ : 2 ● Số đèn báo : 2 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 60 ● Công suất hút(m3/h) : 280 ● Độ ồn tối đa (Db) : 61 ● Công suất động cơ (W) : 115 ...

3090000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER Arco Isola

Chủng loại Arco plus Isola ● Thân máy : Inox ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2 x 20 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 90 ● Công suất hút(m3/h) : 660 ● Độ ồn tối đa (Db) : 68 ● Công suất động cơ (W) : 1 x 205 ...

32450000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB-2726 (90cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 02 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 90 Công suất hút (m3/h): 700 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 250 ...

4490000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút mùi FABER 905 (60cm)

Chủng loại 905 (60cm) ● Thân máy : Inox/ Men ● Số lượng Motor : 1 ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 1 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 60 ● Công suất hút(m3/h) : 350 ● Độ ồn tối đa (Db) : 59 ● Công suất động cơ (W) : 95 ...

2590000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER Synthesis 70

Chủng loại Synthesis ● Thân máy : Inox ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2x 40W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 70 ● Công suất hút(m3/h) : 850 ● Độ ồn tối đa (Db) : 61 ● Công suất động cơ (W) : 150 ...

6790000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER Arco Plus

Chủng loại Arco Isola ● Thân máy : Inox kính ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2 x 20 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 90 ● Công suất hút(m3/h) : 660 ● Độ ồn tối đa (Db) : 68 ● Công suất động cơ (W) : 205 ...

16600000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER Synthesis 60

Chủng loại Synthesis ● Thân máy : Inox ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2x 40W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 60 ● Công suất hút(m3/h) : 750 ● Độ ồn tối đa (Db) : 61 ● Công suất động cơ (W) : 150 ...

5750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút mùi FABER Magica Isola

Chủng loại Magica Isola ● Thân máy : Inox ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : 5 ● Số đèn báo : 4 x 20 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 90 ● Công suất hút(m3/h) : 820 ● Độ ồn tối đa (Db) : 66 ● Công suất động cơ (W) : 330 ...

46400000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER Magica

Chủng loại Magica ● Thân máy : Inox ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : 5 ● Số đèn báo : 3 x 20 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 90 ● Công suất hút(m3/h) : 820 ● Độ ồn tối đa (Db) : 66 ● Công suất động cơ (W) : 330 ...

30550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút mùi FABER Master

Chủng loại Master ● Thân máy : Inox ● Motor : Tuabin đôi ● Số tốc độ : Elextronic ● Số đèn báo : 4 x 20 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy : 90 ● Công suất hút(m3/h) : 930 ● Độ ồn tối đa (Db) : 68 ● Công suất động cơ (W) : 330 ...

57450000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER 726 (60cm)

Chủng loại 726 ● Thân máy : Inox/ Men ● Số lượng Motor : 1 ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 2 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 60 ● Công suất hút(m3/h) : 480 ● Độ ồn tối đa (Db) : 61 ● Công suất động cơ (W) : 125 ...

2850000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút mùi FABER 2905 (60cm)

Chủng loại 2905 ● Thân máy : Inox/ Men ● Số lượng Motor : 2 ● Số tốc độ : 3 ● Số đèn báo : 1 x 40 W ● Màng lọc : Than + nhôm ● Chiều dài máy (cm) : 60 ● Công suất hút(m3/h) : 650 ● Độ ồn tối đa (Db) : 64 ● Công suất động cơ (W) : 190 ...

3300000

Bảo hành : 0 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB-2726 (70cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 02 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 70 Công suất hút (m3/h): 700 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 250 ...

2950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB-905 (70cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 01 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 70 Công suất hút (m3/h): 600 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 95 ...

2500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB-726 (60cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 01 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 60 Công suất hút (m3/h): 600 Độ ồn tối đa(Db):50 Công suất động cơ (W): 125 ...

2200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hút khử mùi FABER FB Millennio2M (90cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 02 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 90 Công suất hút (m3/h): 750 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 250 ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Hút khử mùi FABER FB Millennio 2M (70cm)

Thân máy: Inox Số lượng môtơ: 02 Số tốc độ: 3 Số đèn báo: 2 x 40W Màng lọc: Than + Nhôm Chiều dài máy (cm): 70 Công suất hút (m3/h): 750 Độ ồn tối đa(Db): 50 Công suất động cơ (W): 250 ...

3200000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
Được quan tâm