Máy ép nhựa

(78)
Xem dạng lưới

Máy Ép Nhựa VicTor VS-250E

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-250E:ModelVS-250EĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570679872Trọng lượng phun thực tế-PSg534636817Trọng lượng phun thực tế-PSoz18.922.428.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s344357Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-250F

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-250F:ModelVS-250FĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332393475Trọng lượng phun thực tế-PSg312368445Trọng lượng phun thực tế-PSoz111315.7Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s374658Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-100H

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-100H:ModelVS-100HĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3104132163Trọng lượng phun thực tế-PSg98124153Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.54.45.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s111520Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-100K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-100K:ModelVS-100KĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36280102Trọng lượng phun thực tế-PSg587595Trọng lượng phun thực tế-PSoz22.73.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s121824Áp lực phun tối đakgf/cm2263420171594Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-100M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-100M:ModelVS-100MĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3116147182Trọng lượng phun thực tế-PSg109138171Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.94.96Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s111621Áp lực phun tối đakgf/cm2249019671594Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-130G

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-130G:ModelVS-130GĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3181201266Trọng lượng phun thực tế-PSg170188249Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.78.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s202333Áp lực phun tối đakgf/cm2217919671487Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-130M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-130M:ModelVS-130MĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3116147182Trọng lượng phun thực tế-PSg109138171Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.94.96Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s142026Áp lực phun tối đakgf/cm2249019671594Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80K:ModelVαII-80KĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2832Theoretical Displacementcm36180Trọng lượng phun thực tế-PSg5876oz22.6Max. Inj. Press.kgf/cm224041840Max. Pack Press.kgf/cm220431564Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80H

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80H:ModelVαII-80HĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm3236Theoretical Displacementcm3104132Trọng lượng phun thực tế-PSg99125oz3.44.4Max. Inj. Press.kgf/cm224661948Max. Pack Press.kgf/cm220971656Khả năng nhựa hóa theo tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50Y

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50Y:ModelVαII-50YĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm1619Theoretical Displacementcm31420Trọng lượng phun thực tế-PSg1116oz0.40.6Max. Inj. Press.kgf/cm224801758Max. Pack Press.kgf/cm221081494Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50X

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50X:ModelVαII-50XĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2226Theoretical Displacementcm33549Trọng lượng phun thực tế-PSg3143oz1.21.7Max. Inj. Press.kgf/cm227321956Max. Pack Press.kgf/cm223221663Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50K:ModelVαII-50KĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2832Theoretical Displacementcm36180Trọng lượng phun thực tế-PSg5876oz2.02.6Max. Inj. Press.kgf/cm224041840Max. Pack Press.kgf/cm224031564Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200G

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200G:ModelVαII-200GĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm384046Theoretical Displacementcm3180200265Trọng lượng phun thực tế-PSg171190250oz66.78.8Max. Inj. Press.kgf/cm2256423141750Max. Pack Press.kgf/cm2217919671488Khả năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200F

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200F:ModelVαII-200FĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm465055Theoretical Displacementcm3332392475Trọng lượng phun thực tế-PSg315372451oz11.11315.9Max. Inj. Press.kgf/cm2249021071741Max. Pack Press.kgf/cm2211717911480Khả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-150M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-150M:ModelVαII-150MĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm3236Theoretical Displacementcm3116147Trọng lượng phun thực tế-PSg110139oz3.84.9Max. Inj. Press.kgf/cm224661948Max. Pack Press.kgf/cm220971656Khả năng nhựa hóa theo tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100M:ModelVαII-100MĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm3236Theoretical Displacementcm3116147Trọng lượng phun thực tế-PSg110139oz3.84.9Max. Inj. Press.kgf/cm224661948Max. Pack Press.kgf/cm220971656Khả năng nhựa hóa theo tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100K:ModelVαII-100KĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2832Theoretical Displacementcm36180Trọng lượng phun thực tế-PSg5876oz22.6Max. Inj. Press.kgf/cm224041840Max. Pack Press.kgf/cm220431564Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-80S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-80S:ModelVS-80SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm33849Trọng lượng phun thực tế-PSg3646Trọng lượng phun thực tế-PSoz1.31.6Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s69Áp lực phun tối đakgf/cm230122332Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-80K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-80K:ModelVS-80KĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36280102Trọng lượng phun thực tế-PSg587595Trọng lượng phun thực tế-PSoz22.73.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s121824Áp lực phun tối đakgf/cm2263420171594Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-80H

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-80H:ModelVS-80HĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3104132163Trọng lượng phun thực tế-PSg98124153Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.54.45.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s111520Áp lực phun tối đakgf/cm2249019671594Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-50S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-50S:ModelVS-50SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm33849Trọng lượng phun thực tế-PSg3646Trọng lượng phun thực tế-PSoz1.31.6Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s69Áp lực phun tối đakgf/cm230122332Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-50K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-50K:ModelVS-50KĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36280102Trọng lượng phun thực tế-PSg587695Trọng lượng phun thực tế-PSoz22.73.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s121724Áp lực phun tối đakgf/cm2263420171594Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-180G

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-180G:ModelVS-180GĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3181121266Trọng lượng phun thực tế-PSg170188249Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.78.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s252943Áp lực phun tối đakgf/cm2217919671487Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-180F

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-180F:ModelVS-180FĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332393475Trọng lượng phun thực tế-PSg312368445Trọng lượng phun thực tế-PSoz111315.7Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s313847Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-850S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-850S:ModelVR-850SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3299036914466Trọng lượng phun thực tế-PSgrams280234594186Trọng lượng phun thực tế-PSoz98.9122147.6Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s98129165Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-850R

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-850R:ModelVR-850RĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3201025443141Trọng lượng phun thực tế-PSgrams188423852944Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.484.1103.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s107146200Áp lực phun tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-850P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-850P:ModelVR-850PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s90119162Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-80

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-80:ModelVr-80Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3104132163Trọng lượng phun thực tế-PSgrams99125155Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr506475Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2264820921694Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-700R

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700R:ModelVR-700RĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6992125Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-700P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700P:ModelVR-700PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6992125Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N:ModelVR-700NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6378103Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-550R

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-550R:ModelVR-550RĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3201025443141Trọng lượng phun thực tế-PSgrams188423852944Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.484.1103.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s82113154Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-550P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-550P:ModelVR-550PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6992125Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-550N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-550N:ModelVR-550NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6378103Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-50

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-50:ModelVr-50Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36080102Trọng lượng phun thực tế-PSgrams587697Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr405468Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2263520231594Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-450P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-450P:ModelVR-450PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.860Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s516791Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-450N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-450N:ModelVR-450NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s465775Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-450E

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-450E:ModelVR-450EĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams534636817Trọng lượng phun thực tế-PSoz18.922.428.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s526587Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-350S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-350S:ModelVR-350SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332392475Trọng lượng phun thực tế-PSgrams312368445Trọng lượng phun thực tế-PSoz111315.7Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s485974Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-350N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-350N:ModelVR-350NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s465775Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-350E

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-350E:ModelVR-350EĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams534636817Trọng lượng phun thực tế-PSoz18.922.428.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s526486Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250:ModelVr-250Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams541644827Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr166198252Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2206517351351Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-180

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-180:ModelVr-180Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332392475Trọng lượng phun thực tế-PSgrams315372451Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr111154191Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2225019041574Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300S:ModelVR-1300SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3299036914466Trọng lượng phun thực tế-PSgrams284035064243Trọng lượng phun thực tế-PSoz100124150Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s145191244Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300J

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300J:ModelVR-1300JĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3431952266220Trọng lượng phun thực tế-PSgrams410349645909Trọng lượng phun thực tế-PSoz144.7175.1208.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s132168232Áp lực phun tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300B

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300B:ModelVR-1300BĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570167857963Trọng lượng phun thực tế-PSgrams541664457564Trọng lượng phun thực tế-PSoz191227.3266.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s148183227Áp lực phun tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-130

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-130:ModelVr-130Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3180200265Trọng lượng phun thực tế-PSgrams171190250Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr7786115Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2218019671487Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1000S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1000S:ModelVR-1000SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3299036914466Trọng lượng phun thực tế-PSgrams284035064243Trọng lượng phun thực tế-PSoz100124150Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s122162206Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội