Máy ép nhựa

(80)
Xem dạng lưới

Máy Ép Khuôn Nhựa Tự Động HJF-360

Máy Ép Khuôn Nhựa Tự Động HJF-360 Được cung cấp năng lượng bằng nguồn điện cao áp, máy này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của ngay cả các dây chuyền sản xuất có khối lượng lớn nhất.Máy đúc phun tự động cũng có hệ thống làm mát hiệu quả cao, đảm bảo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Khuôn Nhựa Tự Động HJF-180

Máy Ép Khuôn Nhựa Tự Động HJF-180Động cơ phun 50-300 mm và động cơ kẹp 100-1000 mm làm cho nó lý tưởng cho một loạt các dự án đúc, bao gồm máy đúc phun cho nắp chai.với áp suất tiêm 150-3000 Bar, bạn có thể chắc chắn về độ chính xác và chính xác ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-250E

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-250E:ModelVS-250EĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570679872Trọng lượng phun thực tế-PSg534636817Trọng lượng phun thực tế-PSoz18.922.428.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s344357Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-250F

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-250F:ModelVS-250FĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332393475Trọng lượng phun thực tế-PSg312368445Trọng lượng phun thực tế-PSoz111315.7Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s374658Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-100H

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-100H:ModelVS-100HĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3104132163Trọng lượng phun thực tế-PSg98124153Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.54.45.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s111520Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-100K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-100K:ModelVS-100KĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36280102Trọng lượng phun thực tế-PSg587595Trọng lượng phun thực tế-PSoz22.73.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s121824Áp lực phun tối đakgf/cm2263420171594Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-100M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-100M:ModelVS-100MĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3116147182Trọng lượng phun thực tế-PSg109138171Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.94.96Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s111621Áp lực phun tối đakgf/cm2249019671594Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-130G

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-130G:ModelVS-130GĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3181201266Trọng lượng phun thực tế-PSg170188249Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.78.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s202333Áp lực phun tối đakgf/cm2217919671487Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-130M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-130M:ModelVS-130MĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3116147182Trọng lượng phun thực tế-PSg109138171Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.94.96Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s142026Áp lực phun tối đakgf/cm2249019671594Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80K:ModelVαII-80KĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2832Theoretical Displacementcm36180Trọng lượng phun thực tế-PSg5876oz22.6Max. Inj. Press.kgf/cm224041840Max. Pack Press.kgf/cm220431564Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80H

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-80H:ModelVαII-80HĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm3236Theoretical Displacementcm3104132Trọng lượng phun thực tế-PSg99125oz3.44.4Max. Inj. Press.kgf/cm224661948Max. Pack Press.kgf/cm220971656Khả năng nhựa hóa theo tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50Y

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50Y:ModelVαII-50YĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm1619Theoretical Displacementcm31420Trọng lượng phun thực tế-PSg1116oz0.40.6Max. Inj. Press.kgf/cm224801758Max. Pack Press.kgf/cm221081494Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50X

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50X:ModelVαII-50XĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2226Theoretical Displacementcm33549Trọng lượng phun thực tế-PSg3143oz1.21.7Max. Inj. Press.kgf/cm227321956Max. Pack Press.kgf/cm223221663Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-50K:ModelVαII-50KĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2832Theoretical Displacementcm36180Trọng lượng phun thực tế-PSg5876oz2.02.6Max. Inj. Press.kgf/cm224041840Max. Pack Press.kgf/cm224031564Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200G

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200G:ModelVαII-200GĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm384046Theoretical Displacementcm3180200265Trọng lượng phun thực tế-PSg171190250oz66.78.8Max. Inj. Press.kgf/cm2256423141750Max. Pack Press.kgf/cm2217919671488Khả năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200F

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-200F:ModelVαII-200FĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm465055Theoretical Displacementcm3332392475Trọng lượng phun thực tế-PSg315372451oz11.11315.9Max. Inj. Press.kgf/cm2249021071741Max. Pack Press.kgf/cm2211717911480Khả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-150M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-150M:ModelVαII-150MĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm3236Theoretical Displacementcm3116147Trọng lượng phun thực tế-PSg110139oz3.84.9Max. Inj. Press.kgf/cm224661948Max. Pack Press.kgf/cm220971656Khả năng nhựa hóa theo tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100M

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100M:ModelVαII-100MĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm3236Theoretical Displacementcm3116147Trọng lượng phun thực tế-PSg110139oz3.84.9Max. Inj. Press.kgf/cm224661948Max. Pack Press.kgf/cm220971656Khả năng nhựa hóa theo tính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vα-100K:ModelVαII-100KĐơn Vị PhunĐường kính trục vítmm2832Theoretical Displacementcm36180Trọng lượng phun thực tế-PSg5876oz22.6Max. Inj. Press.kgf/cm224041840Max. Pack Press.kgf/cm220431564Khả năng nhựa hóa theo tính toán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-80S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-80S:ModelVS-80SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm33849Trọng lượng phun thực tế-PSg3646Trọng lượng phun thực tế-PSoz1.31.6Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s69Áp lực phun tối đakgf/cm230122332Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-80K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-80K:ModelVS-80KĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36280102Trọng lượng phun thực tế-PSg587595Trọng lượng phun thực tế-PSoz22.73.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s121824Áp lực phun tối đakgf/cm2263420171594Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-80H

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-80H:ModelVS-80HĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3104132163Trọng lượng phun thực tế-PSg98124153Trọng lượng phun thực tế-PSoz3.54.45.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s111520Áp lực phun tối đakgf/cm2249019671594Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-50S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-50S:ModelVS-50SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm33849Trọng lượng phun thực tế-PSg3646Trọng lượng phun thực tế-PSoz1.31.6Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s69Áp lực phun tối đakgf/cm230122332Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-50K

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-50K:ModelVS-50KĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36280102Trọng lượng phun thực tế-PSg587695Trọng lượng phun thực tế-PSoz22.73.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s121724Áp lực phun tối đakgf/cm2263420171594Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-180G

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-180G:ModelVS-180GĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3181121266Trọng lượng phun thực tế-PSg170188249Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.78.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s252943Áp lực phun tối đakgf/cm2217919671487Tỉ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VS-180F

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VS-180F:ModelVS-180FĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332393475Trọng lượng phun thực tế-PSg312368445Trọng lượng phun thực tế-PSoz111315.7Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s313847Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-850S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-850S:ModelVR-850SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3299036914466Trọng lượng phun thực tế-PSgrams280234594186Trọng lượng phun thực tế-PSoz98.9122147.6Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s98129165Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-850R

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-850R:ModelVR-850RĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3201025443141Trọng lượng phun thực tế-PSgrams188423852944Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.484.1103.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s107146200Áp lực phun tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-850P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-850P:ModelVR-850PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s90119162Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-80

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-80:ModelVr-80Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3104132163Trọng lượng phun thực tế-PSgrams99125155Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr506475Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2264820921694Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-700R

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700R:ModelVR-700RĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6992125Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-700P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700P:ModelVR-700PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6992125Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-700N:ModelVR-700NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6378103Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-550R

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-550R:ModelVR-550RĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3201025443141Trọng lượng phun thực tế-PSgrams188423852944Trọng lượng phun thực tế-PSoz66.484.1103.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s82113154Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-550P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-550P:ModelVR-550PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.869.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6992125Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-550N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-550N:ModelVR-550NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s6378103Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-50

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-50:ModelVr-50Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm36080102Trọng lượng phun thực tế-PSgrams587697Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr405468Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2263520231594Tỉ lệ phuncm3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-450P

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-450P:ModelVR-450PĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3134316592099Trọng lượng phun thực tế-PSgrams125915541967Trọng lượng phun thực tế-PSoz44.454.860Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s516791Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-450N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-450N:ModelVR-450NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s465775Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-450E

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-450E:ModelVR-450EĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams534636817Trọng lượng phun thực tế-PSoz18.922.428.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s526587Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-350S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-350S:ModelVR-350SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332392475Trọng lượng phun thực tế-PSgrams312368445Trọng lượng phun thực tế-PSoz111315.7Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s485974Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-350N

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-350N:ModelVR-350NĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm394611601432Trọng lượng phun thực tế-PSgrams88610871342Trọng lượng phun thực tế-PSoz31.338.447.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s465775Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-350E

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-350E:ModelVR-350EĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams534636817Trọng lượng phun thực tế-PSoz18.922.428.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s526486Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-250:ModelVr-250Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570678871Trọng lượng phun thực tế-PSgrams541644827Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr166198252Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2206517351351Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor Vr-180

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor Vr-180:ModelVr-180Đơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3332392475Trọng lượng phun thực tế-PSgrams315372451Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)kg/hr111154191Khả năng phun nhựa theo tính toán (Max)kgf/cm2225019041574Tỉ lệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300S

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300S:ModelVR-1300SĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3299036914466Trọng lượng phun thực tế-PSgrams284035064243Trọng lượng phun thực tế-PSoz100124150Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s145191244Áp lực phun tối đakgf ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300J

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300J:ModelVR-1300JĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3431952266220Trọng lượng phun thực tế-PSgrams410349645909Trọng lượng phun thực tế-PSoz144.7175.1208.4Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s132168232Áp lực phun tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300B

Thông số Máy Ép Nhựa VicTor VR-1300B:ModelVR-1300BĐơn Vị PhunDung lượng nhựa phuncm3570167857963Trọng lượng phun thực tế-PSgrams541664457564Trọng lượng phun thực tế-PSoz191227.3266.8Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S)g/s148183227Áp lực phun tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội