Máy dị dạng

(4)
Xem dạng lưới

Máy di dạng TF-1320A

TF-1320A dùng để xử lý, định hình ngoại vi tấm kính phẳng và cạnh huyền. Chân không được tạo ra nhờ cốc hút áp lên kính, với một bàn xoay vệ tinh độc lập, quay trên bánh xe chạy bằng môtơ hoặc trục đĩa riêng. Tốc độ quay của bàn xoay có thể thay đổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dị dạng TF-1320C/D

TF-1320C (TF - 1320D) là máy cắt kính định hình, có thể định vị chính xác thông qua chế độ: mài thô hoàn chỉnh, mài chính xác và đánh bóng, kẹp kính bằng khí nén, có thể xử lý cạnh thẳng, cạnh nhám và cạnh giống môi mỏ vịt của vòng tròn hay kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dị dạng TF-1321A

TF-1321A là máy cắt đặc biệt, có thể xử lý cả bên trong và bên ngoài cạnh tròn và cạnh giống mỏ vịt của tấm kính phẳng. Đường nét được xử lý của cả bên trong và bên ngoài của cạnh tròn và cạnh hình mỏ vịt của tấm kính phẳng. Có hai cách mài, gồm mài ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dị dạng TF-1320B

TF-1320B dùng để xử lý, định hình ngoại vi tấm kính phẳng và cạnh huyền. Chân không được tạo ra nhờ cốc hút áp lên kính, với một bàn xoay vệ tinh độc lập, quay trên bánh xe chạy bằng môtơ hoặc trục đĩa riêng. Tốc độ quay của bàn xoay có thể thay đổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng