Máy cắt tôn

(432)
Xem dạng lưới

Máy cắt tôn tấm P-8010

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-80102050mm 3.5mm (10GA)13 GA1° 40'245 HP600 mm 600 mm 1820kg 2660 x 900 x 1420mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-10014

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-100142540mm 2.0mm (14GA)18 GA2°225 HP600 mm 600 mm 1950kg 3150 x 900 x 1350mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-10010

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-100102540mm 3.5mm (10GA)13 GA2°227.5 HP600 mm 600 mm 2730kg 3200x1200 x1520 mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-12014

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-120143100mm 2.0mm (14GA)18 GA2°205 HP600 mm 600 mm 2360kg 3800 x 1010 x 1420mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-12010

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-120103100mm 3.5mm (10GA)13 GA2°207.5 HP600 mm 600 mm 3000kg 3650 x 1200 x 1520mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-8014

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-80142050mm 2.0mm (14GA)18 GA1° 40'263 HP600 mm 600 mm 1680kg 2650 x 900 x 1350mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-6014

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-60141550mm 2.0mm (14GA)18 GA1° 40'303 HP600 mm 600 mm 1450kg 2130 x 900 x 1350mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-5214

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcP-52141320mm 2.0mm (14GA)18 GA1° 40'353 HP600 mm 600 mm 860kg1850 x 900 x 1350mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm A-5216

MODELChiều dài cắtCắt thép đenCắt thép không rỉGóc cắtSố hành trình/phútĐộng cơTay đỡ trướcCữ sauTrọng lượngKích thướcA-52161320mm 1.6mm (16GA)20 GA1° 40'20AIR600 mm 600 mm 722kg1900 x 900 x 1350mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm P-5210

THÔNG SỐ KỸ THUẬTModelCắt thép thường mmCắt thép inox mmGóc cắtHành trình/pMotor HPCữ chặn sauKhối lượng kgKích thước mmA-52161.6x13200.9x13201° 40'20AIR6007221700x770x1350P-52142.0x13201.2x13201° 40'383 HP6007801920x900x1360P-52103.5x13202.3x13201° ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm H-1335

MODELH-0435H-0535H-0635H-0835H-1035H-1335Khả năng cắtThép đen (mm)3.5 x 13203.5 x 15803.5 x 20803.5 x 25403.5 x 31003.5 x 4080Thép không rỉ (mm)2.2 x 13202.2 x 15802.2 x 20802.2 x 25402.2 x 31002.2 x 4080Số hành trình/phút35-4732-4428-4026-3624-3416 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm H-0835

MODELH-0435H-0535H-0635H-0835H-1035H-1335Khả năng cắtThép đen (mm)3.5 x 13203.5 x 15803.5 x 20803.5 x 25403.5 x 31003.5 x 4080Thép không rỉ (mm)2.2 x 13202.2 x 15802.2 x 20802.2 x 25402.2 x 31002.2 x 4080Số hành trình/phút35-4732-4428-4026-3624-3416 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn thủy lực H-0635

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ModelH-0435H-0535H-0635H-0835H-1035H-1335Khả năng cắtThép thường3.5x13203.5x15803.5x20803.5x25403.5x31003.5x4080Thép inoxmm2.2x13202.2x15802.2x20802.2x25402.2x31002.2x4080Hành trình/phútSPM35-4732-4428-4026-3624-3416-24Kẹp giữSố ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm H-1035

MODELH-0435H-0535H-0635H-0835H-1035H-1335Khả năng cắtThép đen (mm)3.5 x 13203.5 x 15803.5 x 20803.5 x 25403.5 x 31003.5 x 4080Thép không rỉ (mm)2.2 x 13202.2 x 15802.2 x 20802.2 x 25402.2 x 31002.2 x 4080Số hành trình/phút35-4732-4428-4026-3624-3416 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn thủy lực Fintek H-1365

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ModelH-0465H-0565H-0665H-0865H-1065H-1365Khả năng cắtThép thường6.5x13206.5x15806.5x20806.5x25406.5x31006.5x4080Thép inoxmm4.5x13204.5x15804.5x20804.5x25404.5x31004.5x4080Hành trình / phútSPM30-4228-4024-3622-3220-3016-24Kẹp giữSố ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm H-0865

MODELH-0465H-0565H-0665H-0865H-1065H-1365Khả năng cắtThép đen (mm)6.5 x 13206.5 x 15806.5 x 20806.5 x 25406.5 x 31006.5 x 4080Thép không rỉ (mm)4.5 x 13204.5 x 15804.5 x 20804.5 x 25404.5 x 31004.5 x 4080Số hành trình/phút30-4228-4024-3622-3220-3016 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn tấm H-1065

MODELH-0465H-0565H-0665H-0865H-1065H-1365Khả năng cắtThép đen (mm)6.5 x 13206.5 x 15806.5 x 20806.5 x 25406.5 x 31006.5 x 4080Thép không rỉ (mm)4.5 x 13204.5 x 15804.5 x 20804.5 x 25404.5 x 31004.5 x 4080Số hành trình/phút30-4228-4024-3622-3220-3016 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-2007

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1710

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1325

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1322

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1319

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1316

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1313

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1310

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1025

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1022

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1019

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1016

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1013

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-1010

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-0825

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-0822

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209 ...

0

Bảo hành : 12 tháng