Máy cắt thủy lực

(270)
Xem dạng lưới

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250200S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  20x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  12x2500  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-30  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410200S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  20x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  12x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610200S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  20x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  12x6050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực CNC YEH-CHIUN YCS-150250S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  25x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  15x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực CNC YEH-CHIUN YCS-250250S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  25x2550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  15x2550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực CNC YEH-CHIUN YCS-410250S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  25x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  15x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-20  Góc nghiêng dao cắt  2°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực đa trục CNC YEH-CHIUN YCS-61045H

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  4.5  Góc xéo tối đa ss41  1°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  3.5  Góc nghiêng trung bình  1°20′  Góc nghiêng nhỏ nhất  1°  Khả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực CNC YEH-CHIUN YCS-310250S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  25x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  15x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-20  Góc nghiêng dao cắt  2°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-510200S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  20x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  16x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310200S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  20x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  12x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-150200S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  12x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  12x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  17-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x6050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-510160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250160S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x2500  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  16-25  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-200160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x2000  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-30  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-150160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  17-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x6050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-510130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  16-30  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x2500  Độ sâu của hầu (mm)  800  Khả năng cắt/phút  16-30  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-150130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  16-30  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-61065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x6050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-25  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  50  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-51065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-28  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41065S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  17-35  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  20-35  Góc nghiêng dao cắt  1°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x2500  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  23-40  Góc nghiêng dao cắt  1°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-20065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x2000  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  28-45  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-15065S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  28-45  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  22-45  Góc nghiêng dao cắt  0°40′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  25-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x2500  Độ sâu của hầu (mm)  250  Khả năng cắt/phút  28-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-20045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x2000  Độ sâu của hầu (mm)  250  Khả năng cắt/phút  32-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-15045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x1550  Độ sâu của hầu (mm)  250  Khả năng cắt/phút  32-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực đa trục CNC YEH-CHIUN YCS-61080H

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  8.0  Góc xéo tối đa ss41  1°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  6.5  Góc nghiêng trung bình  1°30′  Góc nghiêng nhỏ nhất  1°  Khả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực đa trục CNC YEH-CHIUN YCS-41080H

Chiều dài cắt (mm)  4100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  8.0  Góc xéo tối đa ss41  1°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  6.5  Góc nghiêng trung bình  1°10′  Góc nghiêng nhỏ nhất  1°  Khả ...

0

Bảo hành : 12 tháng