Dây Chuyền Sản Xuất Kem

(2)
Xem dạng lưới

Dây Chuyền Sản Xuất Kem VNC213

Quy trình sản xuất kem trong dây chuyền Tiếp nhận và lưu trữ nguyên liệu sản xuất kem Với các nguyên liệu khô với số lượng tương đối nhỏ, như bột nguyên liệu, chất ổn định, chất nhũ hóa, bột ca cao…thường được đóng gói trong các bao bì và lưu trữ kho ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Dây Chuyền Sản Xuất Kem VNC223

Dây Chuyền Sản Xuất Kem được chế tạo ra nhằm mục đích phục vụ thương mại với quy trình làm kem tự động, giúp giảm nhân công và số lượng sản phẩm làm ra gấp nhiều lần so với làm thủ công. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KEMTIẾP NHẬN VÀ BẢO ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội