Tìm theo từ khóa HKC (7)
Xem dạng lưới

Máy khoan cần HKC-40B

Model HKC-40B Thông số chung Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 1600 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 350 Hành trình của đầu trục 315 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 1250 Khoảng cách tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cần HKC-40A

Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 1250 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 350 Hành trình của đầu trục 315 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 1250 Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cần HKC-63

Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 2000 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 450 Hành trình của đầu trục 315 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 1600 Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cần HKC-80

Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 2500 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 500 Hành trình của đầu trục 450 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 2000 Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cần HKC-125

Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 4000 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 600 Hành trình của đầu trục 560 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 2500 Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cần HKC-50B

Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 1600 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 350 Hành trình của đầu trục 315 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 1220 Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan cần HKC-50A

Khoảng cách tối đa từ mặt trụ đến tâm trục chính 1250 Khoảng cách tối thiểu từ mặt trụ đến tâm trục chính 350 Hành trình của đầu trục 315 Khoảng cách tối đa từ mặt chân đế đến điểm cuối của trục chính 1220 Khoảng cách tối thiểu từ mặt chân đế đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10