Tìm theo từ khóa EIKI (90)
Xem dạng lưới

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-57

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI     :  SD10/12/15/20- SANYO :  Sw30/31/35/36- CANON:  LV S3/S4, lv-lp 20- BOXLIGHT :SP10T- EPSON EMP30.,HITACHI,JVC,TOSIBA,PLUS, ...

5850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EiKI LMP-36

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI   : SM3,XM4,XM3-XM2- SANYO : SU 20, XU20, XW20,XW20/B/E/U- CANON :LV S1S2/X1- BOXLIGHT:SP9T,XP8T/9TA ...

5850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-31

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : SM1-SM2, XM1/2/3/4/4D- BOXLIGHT:SP6T,XP5M, XP-5T- INFOCUS: LP:260 ...

5850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-27

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI  :LC- NB1,NB1W, XNB1, NB1U- SANYO : SU07/10/12/15- CANON: LV:5300,5300E- PROXIMA:    LS1- BOXLIGHT:CP-7T/10T ...

5600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-21

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI  : NB2,NB2W, XNB2, XNB2W- SANYO  : SU20N/22N/XU20E/XU22- BOXLIGHT:  CP11T13T / 33T- CANON: LV 7320/7325/E ...

5850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-35

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : XNB3 / XNB4M, NB3(E,S,W),NB4- SANYO: XP20/18/21/SP20/18/21/XU30/32/33/36/37/ 38/35/45/46- CANON :  LV7340/7345/7350 / 7355- BOXLIGHT :CP300T/310T ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-63

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : XNB5M, XNB5MS- SANYO:PLC-XU45.- BOXLIGHT:CP 320 T ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-55

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI   :LC- XB15,XB10 XB20/21/21B/22XB27N/25/28/30- SANYO:XU25/SU55/ XE20/XT15/47/48/50/51/55/56/58- CHRISTIE : LX25 /38VIV208-03- CANON : LV-7225 / 5220 / 5210 ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-90

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI :   LC- XB23/24  XB31/33/ XWIP2000.- SANYO:XU/70/XE40/ XL40/73/74/75/76/ 78/ 83 / 84 / 86/ 87/88- HITACHI: 260 / 268A ...

5850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-65

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI :SB20/15/21/25/26- SANYO:SU50/51S/XU2A/50XU51S/55/55S/56- CANON:LV-5210/5220/E- CHRISTIE : LX25 A ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-107

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : XA 20 / 21- SANYO: XW50/55/55A/ XW56/XE32 ...

5600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-115

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : XB 31 / XB33- SANYO :LP XU88; 88W; - PLC-XU75; PLC-XU78; PLC-XU88; PLC-XU88W; ...

5600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-122

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : XB21B- SANYO: XW57- CANON: LV-5210/5220/E- CHRISTIE : LX25 A ...

5850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI L-5179800151

Dùng cho các loại máy chiếu -EIKI : DLP EIP   – 25               -SHARP : XG- MB55X-VIEWSONIC:PJ506/556/556ED ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI L-P8384-1004

Dùng cho các loại máy chiếu -EIKI  : DLP-EIP-S200;-EIPX200; EIPX280; EIP-X320;-VIEWSONIC; PJ506;-PJ506D; PJ506ED;-PJ556; PJ556D,PJ556ED ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LP-8984-1021

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI  : DLP EIP– X350                     - SHARP : XR-10S / X- HP: XB31,XP7030/ 35.- INFOCUS: C350.IN     38 / IN39- ASK : C350 / 350C ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-103

Dùng cho các loại máy chiếu- EIKI: XB40 / 40N- SANYO : XU10/100/110 ...

6250000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-111

Dùng cho các loại máy chiếu- EIKI:    XB41 / XB40N/XB42 /  XB42N- SANYO :XU101 /105/111  115.WXU30 /35T ...

6250000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-99

Dùng cho các loại máy chiếu- EIKI;      LC-X1000, LC-X985- SANYO; XP40, XP42,XP45,- CHRISTIE; LW25 / LX 35- CANON;    LV7545, LW26 - BOXLIGHT;  MP-385T/41T- PROXIMA;DP9270,DP9290 ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-47

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : LCX986,X1100.- SANYO :XP41 / 46/ XL51- CHRISTIE: XL33/41- PROXIMA : DP 9295,- TOSHIBA:LX4100/4100U- BOXLIGHT:MP39T/42T40T/56T- INFOCUS: LP 810 ...

6250000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-59

Dùng cho các loại máy chiếu- EIKI : XG100 / 200 / 210 /XG110- SANYO : XT10 / 11 / 16/XP30 / XP300/ 3200 / 3800 - BOXLIGHT: MP40T / 50T /55T / 56T- PROXIMA : DP9280 ...

6250000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-105

Dùng cho các loại máy chiếu  - EIKI : XG250 ,XG300 / SXG400 - SANYO : TX20 / 21 / 25 -CHRISTIE : LX380 ...

7095000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-116

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI :  XG400 / XG400L/ SXG400L- SANYO : XT 35/ ET30L/XT25- CHRISTIE :LX -380/450/LX-300/500 ...

6650000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-67

Dùng cho các loại máy chiếu- EIKI: X50 /50M/50D/ 50DM/- SANYO : XP50 / 55 L/XT25L,PLV-80/ 80L- BOXLIGHT MP-45T- CHRISTIE:LX-37/40/45- CANON : LV -7555/LP17 ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-81

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : X60 / X70- SANYO :  XP 51 / 56- CHRISTIE :LX 40/50/51/66- CANON  :7565E /F /FU/U ...

6650000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LM-80

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : SX6 / X6 / X6A- SANYO : EF 60A/XF60/XF60A- CHRISTIE :LX66/66A/LS +58 ...

6650000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-101

Dùng cho các loại máy chiếu - EIKI : X71 /71L- SANYO  : XP57 / 57L- CHRISTIE : LX 55   MIRAGE S + 3 K- CANON  : LV-7555, LP17 ...

6050000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-108

Dùng cho các loại máy chiếu  - EIKI : LC-X80 ,X 85 - SANYO  : XP100/100L/XP200L -CHRISTI: LX650 / W600 . - CANON : LV-7585/ LP29 ...

6880000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-49

- Hãng máy chiếu : EIKI- Công suất bóng đèn:  - Dùng chung cho: - EIKI : XT3 / UXT3 /XT9                            - SANYO : UF15, XF42 / 45                            - CHRISTIE   :LU77 ROAD RUNNER LX100 ...

6650000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-72

- Hãng máy chiếu : EIKI- Công suất bóng đèn:  - Dùng chung cho:    - EIKI    :    HTD 10D                                - SANYO : PLV-HD10/100                                - CHRISTIE : LX 120 ...

6750000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-100

- Hãng máy chiếu : EIKI- Công suất bóng đèn:  300W x bóng- Dùng chung cho:     - EIKI  : XT4 / U / D/ E                                - SANYO :    XF 46 /46 N/   PLV-HD2000.                                - CHRISTIE : LX 120 ...

6650000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu EIKI LMP-109

- Hãng máy chiếu : EIKI- Công suất bóng đèn:  330W x 4 bóng- Dùng chung cho: - EIKI : XT5                            - SANYO :  XF 47 /47W ...

6650000

Bảo hành : 1 tháng

123
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10