Tìm theo từ khóa TigerDirect HMAMT 110 (1)
Xem dạng lưới

Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm TigerDirect HMAMT-110

Đồng hồ đô nhiệt độ và độ ẩm trong và ngoài phòng TigerDirect  HMAMT-110Dự báo thời tiết đồng hồ với Mặt Trăng, nhiệt độ và độ ẩm 12/24 giờHiển thị ngày (tháng/ ngày / tuần)Năm di chuyển là 2003-2052 (mặc định năm 2003)Điều chỉnh tự động Tuần lễChức ...

699000

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh
TP. Đà Nẵng