Tìm theo từ khóa Máy xúc đào mini (7)
Xem dạng lưới

Máy xúc đào mini KOMATSU PC50UU-2

Dung tích gầu: 0,2m3. Kiểu gầu: gầu nghịch. Bán kính đào lớn nhất: 5660mm. Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất: 4600mm. Động cơ Diesel 4D84. Công suất/ số vòng quay: 29(39)/ 2700 kw/ vòng /phút. Áp suất hệ thủy lực lớn nhất: 220kg/cm2. Vận tốc di chuyển ...

320000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xúc đào mini KOMATSU PC38UU-1

Dung tích gầu: 0,1m3. Kiểu gầu: gầu nghịch. Bán kính đào lớn nhất: 4840mm. Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất: 4050mm. Động cơ Diesel 3D84. Công suất/ số vòng quay: 22(30)/ 2700 kw/ vòng /phút. Áp suất hệ thủy lực lớn nhất: 210kg/cm2. Vận tốc di chuyển ...

195000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xúc đào mini KOMATSU PC38UU-2E

Dung tích gầu: 0,1m3. Kiểu gầu: gầu nghịch. Bán kính đào lớn nhất: 4855mm. Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất: 4020mm. Động cơ Diesel 3D842GA. Công suất/ số vòng quay: 22(30)/ 2700 kw/ vòng /phút. Áp suất hệ thủy lực lớn nhất: 210kg/cm2. Vận tốc di ...

250000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xúc đào mini KOMATSU PC20UU-3

Giờ sử dụng: 4939 Năm sản xuất: 2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xúc đào mini KOMATSU PC28UU-3

Giờ sử dụng: 3679 Năm sản xuất: 2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xúc đào mini KOMATSU PC50UU-2E

Dung tích gầu: 0,2m3. Kiểu gầu: gầu nghịch. Bán kính đào lớn nhất: 5660mm. Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất: 4600mm. Động cơ Diesel 4D88-C. Công suất/ số vòng quay: 29(49)/ 2400 kw/ vòng /phút. Áp suất hệ thủy lực lớn nhất: 220kg/cm2. Vận tốc di chuyển ...

380000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xúc đào mini HITACHI EX55UR

Dung tích gầu: 0,22m3. Kiểu gầu: gầu nghịch. Bán kính đào lớn nhất: 5765mm. Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất: 4740mm. Động cơ Diesel TD23. Công suất/ số vòng quay: 29(39)/ 2300 kw/ vòng /phút. Áp suất hệ thủy lực lớn nhất: 220kg/cm2. Vận tốc di chuyển ...

330000000

Bảo hành : 12 tháng