Thiết bị hỗ trợ giảng dạy & kết nối

(4)
Xem dạng lưới

Thiết bị hỗ trợ giảng dạy CBL 2™

CBL 2™ kết nối được khỏang 40 cảm biến, bao gồm 1 que thăm nhiệt (stainless steel temperature probe), Đầu dò ánh sáng (light probe), đầu đo điện áp(voltage probe), khung đặt máy (calculator cradle), Dây cáp (short link cable), Sách  và CD ...

5320000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị hỗ trợ giảng dạy CBR2

Là thiết bị dò tìm chuyển động, được nối với máy Tính Ti để dùng trong lớp học và các thí nghiệm ngoại khóa như: phân tích sự chuyển động nhanh dần đều, Chậm dần đều, Vận tốc các vật thể khi chuyển động... Được máy phân tích và cụ thể hoá bằng đồ thị ...

2300000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị hỗ trợ giảng dạy Ti-Viewscreen Panel

Là thiết bị kết hợp với đèn chiếu đưa hình ảnh từ máy Tính Ti lên màn hình lớn. Dùng cho giảng đường và hội trường. Nhà trường có thể sử dụng đèn chiếu đã có sẵn kết hợp với thiết bị này giúp giáo viên giảng bài được thuận lợi. Thay cho phấn trắng ...

3850000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị hỗ trợ giảng dạy Ti-Presenter

Là thiết bị kết nối máy tính Ti với Tivi với máy chiếu Project. Dùng cho giảng đường và hội trường. Với thiết bị này giáo viên  truyền tải các dữ liệu từ máy Ti lên màn hình lớn dễ dàng, Học sinh cũng dễ dàng quan sát bài giảng thay cho phấn trắng ...

5950000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội