Thiết bị dân dụng

(7566)
Xem dạng lưới

Máy giặt LG WF-S1017TT

Model : WF-S1017TT Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 10 Kg Tốc độ vắt tối đa : 700 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

6858500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-8990TDS

Model WD-8990TDS Hãng sản xuất LG Kiểu máy giặt Máy giặt lồng ngang Khối lượng (Kg) 7 Kg Tốc độ vắt tối đa 800 vòng/phút Chế độ giặt Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm nhận, giặt thẩm ...

8250000

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-10550TPS

Model: WD-10550TPSHãng sản xuất: LGKiểu máy giặt: Máy giặt lồng ngangKhối lượng (Kg): 7 KgTốc độ vắt tối đa: 800 vòng/phútChế độ giặt: Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm nhận, giặt ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-13900

Mode WD-13900 Hãng sản xuất LG Kiểu máy giặ Máy giặt lồng ngang Khối lượng (Kg) 8 Kg Tốc độ vắt tối đ 1200 vòng/phút Chế độ giặt Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm nhận, giặt thẩm ...

12500000

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-19900

Model : WD-19900 Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng ngang Khối lượng (Kg) : 8/4 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1200 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

19285500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-80264TP

Model : WD-80264TP Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy lồng ngang Khối lượng (Kg) : 7 Kg Tốc độ vắt tối đa : 800 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm nhận, ...

6944500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WF-A7813BC

Model : WF-7813BC Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7.8 Kg Tốc độ vắt tối đa : 730 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

4106500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WF-A7013BC

Model : WD-A7013BC Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1000 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

3483000

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WF-A7015BC

Model : WD-A7015BC Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1000 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

3483000

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-10480TP

Model : WD-10480TP Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng ngang Khối lượng (Kg) : 7.5 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1000 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

8277500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WD-80481TP

Model : WD-80481TP Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng ngang Khối lượng (Kg) : 7 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1200 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

7761500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt LG WF-S8017TT

Model : WF-8017TT Hãng sản xuất : LG Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 8 Kg Tốc độ vắt tối đa : 700 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm nhận. ...

5525500

Bảo hành : 24 tháng

Máy giặt Panasonic NA-F70T1WRV

Model : NA-F70T1WRV Hãng sản xuất : Panasonic Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7 Kg Tốc độ vắt tối đa : 0 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Panasonic NA-F90T1WRV

Model : NA-F90T1WRV Hãng sản xuất : Panasonic Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 9 Kg Tốc độ vắt tối đa : 740 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động ...

5826500

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Panasonic NA-F90H1LRV

Model : NA-F90H1LRV Hãng sản xuất : Panasonic Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 9 Kg Tốc độ vắt tối đa : 740 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động ...

5805000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Panasonic NA-F80T1WRV

Model : NA-F80T1WRV Hãng sản xuất : Panasonic Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 8 Kg Tốc độ vắt tối đa : 740 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động ...

5117000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Panasonic F80H1LRV

Model : F80H1LRV Hãng sản xuất : Panasonic Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 8 Kg Tốc độ vắt tối đa : 740 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

5310500

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Panasonic NA-F62B1HRV

Model : NA-F62B1HRV Hãng sản xuất : Panasonic Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 6.2 Kg Tốc độ vắt tối đa : 775 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự ...

3655000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Toshiba AW-E84SV

Model : AW-E84SV Hãng sản xuất : Toshiba Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 6.5 Kg Lượng nước tiêu thụ : Điện năng tiêu thụ : Giặt: 500W - Vắt: 450W Tốc độ vắt tối đa : 850 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, ...

3698000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Sanyo ASW-F85HT

Model : ASW-F85HT Hãng sản xuất : Sanyo Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 8.5 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1000 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

4708500

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Sanyo ASW-100AT

Model : ASW-100AT Hãng sản xuất : Sanyo Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 10 Kg Tốc độ vắt tối đa : 1000 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

3999000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Sanyo ASW-68S1T

Model : ASW-68S1T Hãng sản xuất : Sanyo Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 6.8 Kg Tốc độ vắt tối đa : 840 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

3547500

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Samsung WA90U3GEC

Model : WA90U3GEC Hãng sản xuất : Samsung Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7 Kg Tốc độ vắt tối đa : 0 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

3440000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Samsung WA95U7

Model : WA95U7 Hãng sản xuất : Samsung Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7,5 Kg Tốc độ vắt tối đa : 0 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

3633500

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Hitachi SF-100GJX

Model: SF-100GJXHãng sản xuất: HitachiKiểu máy giặt: Máy giặt lồng đứngKhối lượng (Kg): 10 KgTốc độ vắt tối đa: 900 vòng/phútChế độ giặt: Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm nhận, Tính ...

10300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy giặt Hitachi SF-75HJ

Model : SF-75HJ Hãng sản xuất : Hitachi Kiểu máy giặt : Máy giặt lồng đứng Khối lượng (Kg) : 7.5 Kg Tốc độ vắt tối đa : 800 vòng/phút Chế độ giặt : Giặt thường, giặt nhẹ, giặt nặng, giặt nhanh, giặt ngâm, xả, vắt, giặt mạnh, giặt đồ mềm, tự động cảm ...

5719000

Bảo hành : 12 tháng

Cây nước nóng lạnh Sakerama S03TD

Cây nước nóng lạnh  đứng Sakerama S03TD Máy làm nóng lạnh để bàn Làm lạnh bằng điện tử Điện áp sử dụng          : 220V/50 Hz Công suất đun nóng   : 500W Công suất làm lạnh     : Nhiệt độ nước nóng    : > 920 Nhiệt độ nước lạnh     : 0 Bình chứa nước ...

1600000

Bảo hành : 18 tháng

Cây nước nóng lạnh Sakerama S25LD

Cây nước nóng lạnh  đứng Sakerama S25LD Máy làm nóng lạnh dạng đứng Làm lạnh bằng điện tử Có khoang khử trùng Điện áp sử dụng          : 220V/50 Hz Công suất đun nóng   : 500W Công suất làm lạnh     : Nhiệt độ nước nóng    : > 920 Nhiệt độ nước lạnh  ...

1630000

Bảo hành : 18 tháng

Cây nước nóng lạnh Daiwa L622T

Điện sử dụng:  220V/50Hz Điện tiêu thụ: 420W (nước nóng) + 90W (nước lạnh và tủ) Nước nóng trên: 90 độ C, 5 Lít/h Nước lạnh dưới: 10 độ C, 2 Lít/h Khoang tủ lạnh: 0 Trọng lượng: 12 kg Kích thước: 320x340x510 mm Màu : Đỏ boóc đô hoặc đen Hãng sản xuất ...

1930000

Bảo hành : 12 tháng

Cây nước nóng lạnh First FA - 5160

Công dụng: NETBUY.COM.VN - Làm nóng, lạnh nước và giữ ở nhiệt độ thích hợp NETBUY.COM.VN - Công nghệ làm lạnh bằng block, làm lạnh nhanh, không sử dụng chất CFC. NETBUY.COM.VN - Tự động giữ nhiệt khi đã đạt đủ nhiệt độ nóng/ lạnh cần thiết.NETBUY.COM ...

2214500

Bảo hành : 12 tháng

Cây nước nóng lạnh Daiwa YDG2-5BA

Điện sử dụng 220V/50Hz Điện tiêu thụ 500W (nước nóng) + 100W (nước lạnh và tủ) Nước nóng trên 90 độ C, 5 Lít/h Nước lạnh dưới 10 độ C, 2 Lít/h Khoang tủ lạnh 16 Lít Trọng lượng 26 kg Kích thước 310x340x980 mm Màu Xám nhạt (sạch, sang trọng) Hãng sản ...

2050000

Bảo hành : 12 tháng

Cây nước nóng lạnh Daiwa YDG2-5BB

Điện sử dụng 220V/50Hz Điện tiêu thụ 500W (nước nóng) + 100W (nước lạnh và tủ) Nước nóng trên 90 độ C, 5 Lít/h Nước lạnh dưới 10 độ C, 2 Lít/h Khoang tủ lạnh 16 Lít. Trọng lượng 26 kg Kích thước 310x330x950 mm Màu Xanh + bạc. ...

2360000

Bảo hành : 12 tháng