Kim từ điển

(35)
Xem dạng lưới

Kim từ điển GD358V

Số lượng 5.300.000 từ 1.Từ điển:7 bộ từ điển chính :     - Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt) Đồng nghĩa - Trái nghĩa - Đồng âm - Số nhiều - Liên tiếp - Ví dụ - Từ nhầm lẫn - Động từ - Tra chéo.     -  Việt Anh (Phát âm Anh - Việt)      -  Anh - Anh ...

0

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD325V

Số lượng 3.000.000 từ.1. Từ điển: -   3 Bộ từ điển chính :Anh-Việt (Bùi Phụng), Việt-Anh (Bùi Phụng), Anh-Anh-   10 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch, Vật lý. -   22 Bộ từ điển ...

3200000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển CV28

- Số lượng 1.000.000 từ  - Từ điển Hoa-Việt, Việt-Hoa. - 22 chuyên mục từ điển thực dụng ( ăn uống, văn hóa, nghệ thuật, sức khỏe, tài chính, giao thông, con người, động vật, thực vật….). - Từ điển tự biên. - Gồm các câu đàm thoại Hoa-Việt trong đời ...

1200000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD3100V

Số lượng 5.700.000 từTừ điển: 9 Bộ từ điển chính: Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt) Việt - Anh (Phát âm Anh - Việt) Anh - Anh (Phát âm Anh) Hoa - Việt (Phát âm Phổ Thông - Việt, minh họa nét chữ) Việt - Hoa (Phát âm Phổ Thông - Việt)  Anh - Hoa (Phát ...

4200000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển GD3000V

Số lượng: 5.500.000 từ. 1. Từ điển : -   8 Bộ từ điển chính: Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt) Việt - Anh (Phát âm Anh - Việt) Anh - Anh (Phát âm Anh) Việt - Việt (Phát âm Việt) Anh - Hoa (Phát âm Anh - Quảng Đông, Phổ Thông) Hoa - Việt (Phát âm Việt - ...

3580000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD6000V

- Số lượng từ 6.000.000 từ1. Từ điển :-   8 bộ từ điển chính :Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt) Việt - Anh (Phát âm Anh - Việt) Anh - Anh (Phát âm Anh) Hoa - Anh (Phát âm Anh - Phổ Thông & Quảng Đông) Anh - Hoa (Phát âm Anh - Phổ Thông & Quảng Đông) ...

4550000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển EV40

Số lượng từ: 1.200.000 từ 1. Từ điển : -   3 Bộ từ điển chính : Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh -   9 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch. -   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, ...

2090000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV59

Số lượng: 1.500.000 từ 1. Từ điển : -   4 Bộ từ điển chính :Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh,Việt-Việt -   10 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính , Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý.   -   22 chuyên mục trong ...

2580000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển ED63

Số lượng: 2.700.000 từ 1. Từ điển : -   4 Bộ từ điển chính : Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh, Việt-Việt -   11 bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch, Vật lý, Thẩm mỹ. -   22 chuyên mục ...

2440000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV26

Số lượng: 900.000 từ 1. Từ điển : -   2 Bộ từ điển chính : Anh-Việt, Việt-Anh -   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải trí, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán ...

0

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD6100M

Số lượng: 9.600.000 từ 1.Từ điển: 18 bộ từ điển chính:     -  Anh - Việt (Bùi Phụng)      -  Việt - Anh (Bùi Phụng) Nhật - Việt (Econtech)      -  Việt - Nhật (Econtech)      -  Hàn - Việt (Lý Kính Hiền)      -  Việt - Hàn (Lý Kính Hiền)      -  Việt ...

5680000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển GD335V

Số lượng 4.000.000 từ1. Từ điển: -   4 Bộ từ điển chính :Anh-Việt (Bùi Phụng), Việt-Anh (Bùi Phụng), Anh-Anh, Việt-Việt-   11 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y tế, Du lịch, Vật lý, Thẩm Mỹ. ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển GD730M

Số lượng: 5.800.000 từ 1. Từ điển: 8 Bộ từ điển chính :     - Anh-Việt      - Việt-Anh      - Anh-Anh     - Nhật-Việt     - Việt-Nhật      - Hàn-Việt     - Việt-Hàn      - Từ điển nhóm động từ - 11 bộ từ điển chuyên nghiệp: Máy tính, Xây dựng, Kinh ...

3680000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển GD3200M

Số lượng: 7.300.000 từ 1. Từ điển: 18 Bộ từ điển chính : - Anh-Việt  - Việt-Anh - Hoa-Việt  - Việt-Hoa - Nhật-Việt (Econtech) - Việt-Nhật (Econtech) - Hàn-Việt (Lý Kính Hiền) - Việt-Hàn (Lý Kính Hiền) - Việt-Việt (GS Hoàng Phê-Viện Ngôn Ngữ Học) - ...

4580000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV81C

1. Từ điển :     -   9 Bộ từ điển chính : ·          Anh - Việt (Phát âm tiếng Anh & Việt) ·          Việt - Anh (Phát âm tiếng Anh & Việt) ·          Hoa - Việt ·          Việt - Hoa ·          Hoa - Anh ·          Anh - Hoa ·          Anh - Anh ...

0

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD7000M

Số lượng: 9.600.000 từ 1. Từ điển :-   18 Bộ từ điển chínhAnh - Việt (Phát âm Anh - Việt)Từ đồng nghĩa - Thành ngữ - Ví dụ - Âm tiếtViệt - Anh (Phát âm Việt- Anh)Hoa - Việt (Phát âm Hoa - Việt)Việt - Hoa (Phát âm Việt - Hoa)Hoa - Hoa (Phát âm Phổ ...

5990000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển ED71K

Số lượng: 4.500.000 từ 1. Từ điển : -   6 Bộ từ điển chính : Anh - Việt (Phát âm Anh & Việt) Việt - Anh (Phát âm Anh & Việt) Anh - Anh (Phát âm Anh) Việt - Việt (Phát âm Việt) Hàn - Việt (Phát âm Hàn & Việt) Việt - Hàn (Phát âm Việt) -   22 Bộ từ ...

2880000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV65

Số lượng: 1.700.000 từ 1. Từ điển : -   5 Bộ từ điển chính : Anh-Việt (Từ điển của Viện ngôn ngữ là từ điển Anh - Việt giải nghĩa chi tiết và đầy đủ nhất dành cho các nhà nghiên cứu ,giáo viên, sinh viên, du học sinh ) Việt-Anh Anh-Anh Việt-Việt Từ ...

2680000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV61F

Số lượng: 5.300.000 từ 1. Từ điển : -   7 Bộ từ điển chính: Anh - Việt Việt - Anh Pháp - Việt Việt - Pháp Việt - Việt Anh - Anh Từ điển nhóm động từ (Phát âm tiếng Anh) -   10 bộ từ điển chuyên nghiệp : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại ...

0

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV28

Số lượng: 1.100.000 từ 1. Từ điển :-   3 Bộ từ điển chính :Anh-Việt ( Phát âm Anh - Việt)Việt-Anh ( Phát âm Việt - Anh)Anh-Anh ( Phát âm Anh) -   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải ...

1780000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển EV27

Số lượng: 1.100.000 từ 1. Từ điển : -   2 Bộ từ điển chính : Anh-Việt, Việt-Anh -   22 Bộ từ điển thực dụng : Ẩm thực, Trang phục, Nhà ở, Giao thông, Động vật, Thực vật, Con người, Giải trí, Thể thao, Sức khỏe, Thiên nhiên, Văn hóa, Nghệ thuật, Toán ...

1450000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD7100M

1. Từ điển : -  25 bộ từ điển chính : Anh - Việt(Phát âm Anh - Việt) (Từ điển của Viện ngôn ngữ là từ điển Anh - Việt giải nghĩa chi tiết và đầy đủ nhất dành cho các nhà nghiên cứu ,giáo viên, sinh viên, du học sinh ) Từ đồng nghĩa. Thành ngữ. Ví dụ. ...

5980000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển EV42

1. Từ điển : Số lượng từ : 1.300.000 -   3 Bộ từ điển chính : Anh - Việt (Phát âm Anh-Việt) Đồng nghĩa. Đồng âm. Trái nghĩa. Số nhiều. Từ dẫn xuất. Ví dụ. Từ nhầm lẫn. Động từ. Việt - Anh (Phát âm Anh-Việt) Anh - Anh (Phát âm Anh) - 10 bộ từ điển ...

2180000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển EV41

1. Từ điển : Số lượng từ : 1.100.000 -   3 Bộ từ điển chính : Anh - Việt (Phát âm Anh-Việt) Đồng nghĩa. Đồng âm. Trái nghĩa. Số nhiều. Từ dẫn xuất. Ví dụ. Từ nhầm lẫn. Động từ. Việt - Anh (Phát âm Anh-Việt) Anh - Anh (Phát âm Anh) -   9 bộ từ điển ...

2100000

Bảo hành : 60 tháng

Kim từ điển GD5100M

1. Từ điển :-  Từ điển chính :     * Anh - Việt (Phát âm Anh - Việt) (Bùi phụng)             * Việt - Anh (Phát âm Việt - Anh )(Bùi Phụng)     * Anh - Anh (Oxford) (Phát âm Anh )      * Anh - Nga (Phát âm Anh )       * Pháp - Việt (Phát âm Pháp - ...

5480000

Bảo hành : 12 tháng

Kim từ điển SD362V

1. Từ điển: 4.500.000 từ -   4 Bộ từ điển chính :     *      Anh-Việt (Viện ngôn ngữ) (Phát âm Anh - Việt)     *      Việt-Anh (Bùi Phụng) (Phát âm Anh - Việt)     *      Anh-Anh (Biên soạn theo từ điển AHEAD) (Phát âm Anh)     *      Việt-Việt (Viện ...

3180000

Bảo hành : 12 tháng

Từ điển dịch câu GD5200M

Thông tin chi tiết Kim từ điển GD5200M 1.TỪ ĐIỂN STT BỘ TỪ ĐIỂN GHI CHÚ 1 TỪ ĐIỂN DỊCH CÂU ANH - VIỆT Phát âm tiếng Anh và tiếng Việt 2 Anh - Việt Phát âm tiếng Anh và tiếng Việt  3  Việt - Anh Phát âm tiếng Anh và tiếng Việt  4  Anh - Anh Phát âm ...

5650000

Bảo hành : 60 tháng

Từ điển điện tử Inter e.Dict ID100V

I. Từ điển : • Anh – Việt (Phát âm tiếng Anh) • Việt – Anh (Phát âm tiếng Việt) • Việt – Việt (Phát âm tiếng Việt) • Anh – Anh (Phát âm tiếng Anh) • 22 bộ Từ điển thực dụng (Ẩm thực,Trang phục,Nhà ở, Giao thông, Động vật,Thực vật, Con người, Giải trí ...

2680000

Bảo hành : 60 tháng

KIM TỪ ĐIỂN ED-91J

1. Từ điển -   6 Bộ từ điển chính     * Anh - Việt (Phát âm Anh & Việt)     * Việt - Anh (Phát âm Anh & Việt)     * Anh - Anh (Phát âm Anh)     * Việt - Việt (Phát âm Việt)     * Nhật - Việt (Phát âm Nhật & Việt)     * Việt - Nhật (Phát âm Việt) -   ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Kim từ điển EV39

Thông tin chi tiết sản phẩm kim từ điển EV39. 1. Từ điển : -   3 Bộ từ điển chính :     * Anh - Việt     * Việt - Anh     * Anh - Anh -   9 Bộ từ điển chuyên ngành : Máy tính, Xây dựng, Kinh tế, Điện tử, Ngoại thương, Luật, Cơ khí, Y dược, Du lịch. - ...

1880000

Bảo hành : 60 tháng

Kim Từ Điển Dịch Câu thông minh GD-7200M

1. Từ điểnTừ điển Dịch câu Anh - Việt ( Phiên bản mới nhất)Anh - Việt (Bùi Phụng)Việt - Anh (Bùi Phụng)Anh - Anh Hoa - Anh   Anh - HoaViệt - Việt (Viện Ngôn Ngữ)Việt - Việt (Từ nguyên)Hoa - Việt Việt - HoaHoa - HoaNhật - ViệtViệt - NhậtHàn - Việt ...

7480000

Bảo hành : 12 tháng

Từ Điển Dịch Câu GD-3250M

. Từ Điển   Dịch câu Anh-Việt  Anh-Việt (VNN)   Việt-Anh (BP)   Anh-Anh   Hoa-Anh   Anh-Hoa   Việt-Việt (VNN)   Hoa-Việt   Việt-Hoa   Hoa-Hoa   Nhật-Việt   Việt-Nhật   Hàn-Việt   Việt-Hàn   Anh-Nga   Việt-Việt (Từ nguyên)   Nga-Việt   Việt Nga   Đức ...

4580000

Bảo hành : 60 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10