Bồn chứa công nghiệp

(33)
Xem dạng lưới

ISO TANK FOR Beer (Bồn tiêu chuẩn đựng bia)

ISO TANK FOR Beer ( Bồn tiêu chuẩn đựng bia) Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu:  Lloyd’s Register Thể tích chứa thực: 24 m³ Áp suất làm việc :0.175 Mpa. PHục vụ cho mục đích vận chuyển bia xuất nhập khẩu, vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

ISO TANK FOR MILK (Bồn chứa tiêu chuẩn đựng sữa)

ISO TANK FOR MILK (Bồn chứa tiêu chuẩn đựng sữa) Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu:  Lloyd’s Register Thể tích chứa thực: 21 m³ Áp suất làm việc :0.267 Mpa.Phục vụ cho mục đích vận chuyển sữa xuất nhập khẩu, vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Storage Tank (Bồn chứa cố định)

Storage Tank (Bồn chứa cố định)  Thể tích có thể chứa: 5/10/15m3. Tiêu chuẩn : GB. Lắp đặt bao gồm: Bồn, bơm, máy nạp, thiết bị chống nổ.Bồn chứa cố định ( được lắp dựng cố định tại một vị trí nhằm phục vụ mục đính sang chiết , chứa đựng dạng kho cho ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Swapbody

Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu: LR/BV/ABS. Thể tích chứa thực: 31~37 m³ Áp suất làm việc :0.4 Mpa.Bồn chứa rời theo tiêu chuẩn vận chuyển đường bộ, đường sắt. Thể tích có thể chạm tới 35000lit. Ứng dụng vận ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T3 ISO tank for bitumen

T3 ISO tank for bitumen20FTSPECIFICATIONASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDCCS/LR/BVCLASSIFICATION SOCIETY22.45 M³EFFECTIVE CAPACITY0.175 BarWORKING PRESSUREBITUMEN ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T4 ISO tank container

T4 ISO tank container20FTSPECIFICATIONASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY24~26 m³EFFECTIVE CAPACITY0.2 MPaWORKING PRESSURESA-612MMATERIAL OF CONSTRUCTIONPetro Chemicals, Oils. Food Grade LiquidsMATERIAL OF MEDIUM Đặc điểm: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T7 ISO tank container

T7 ISO tank container20FTSPECIFICATIONASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY24~26 m³EFFECTIVE CAPACITY0.267 MPaWORKING PRESSURESA-612MMATERIAL OF CONSTRUCTIONPetro Chemicals, Oils. Food Grade LiquidsMATERIAL OF MEDIUM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T11 ISO tank containe

T11 ISO tank containe20FTSPECIFICATIONASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY21~26 m³EFFECTIVE CAPACITY0.4 MPaWORKING PRESSUREStainless Steel 316LMATERIAL OF CONSTRUCTIONChemicals, Oils. Food Grade LiquidsMATERIAL OF MEDIUMĐặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T14 ISO tank container

T14 ISO tank container20FTSPECIFICATIONASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY16~21 m³EFFECTIVE CAPACITY0.4 MPaWORKING PRESSUREStainless Steel 304L/ Stainless Steel 316LMATERIAL OF CONSTRUCTIONCorrosive ChemicalsMATERIAL OF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T20 ISO tank container

T20 ISO tank container20FTSPECIFICATIONLR/CCSDESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY14.5~21 m³EFFECTIVE CAPACITY0.667 BarWORKING PRESSUREAnhydrous Hydrofluoric Acid, Titanium Tetrachloride Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: LR/CCS Hội xếp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T50 ISO TANK 1.8MPA.20ft

T50 ISO TANK 1.8MPA.20ft20FTSPECIFICATIONASME U2DESIGN STANDARDLloyd’s RegisterCLASSIFICATION SOCIETY24.8 m³EFFECTIVE CAPACITY1.8 MPaWORKING PRESSUREButane,Butylene,Trimethylene, Dimetlylamine,Dimethylether, Isobutene,LPG,Propene.Đặc điểm: .20feet. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T50 ISO TANK 1.8MPA.20ft

T50 ISO TANK 1.8MPA.20ft20FTSPECIFICATIONASME U2DESIGN STANDARDLRCLASSIFICATION SOCIETY24.72 m³EFFECTIVE CAPACITY2.2 MPaWORKING PRESSURESA-612MMATERIAL OF CONSTRUCTIONAmmonia, R22, Butadiene, Butane, Butylene, R124, Trimethylene, R12, R21, R152A, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T50 ISO TANK 2.75MPA.20ft

T50 ISO TANK 2.75MPA.20ft20FTSPECIFICATIONASME U2DESIGN STANDARDLRCLASSIFICATION SOCIETY24.5 m³EFFECTIVE CAPACITY2.75 MPaWORKING PRESSURESA-612MMATERIAL OF CONSTRUCTIONR22, Butadiene, Butane, Butylene, R124, Trimethylene, R12, R21, R152A, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T50 ISO TANK 3.45MPA.20ft

T50 ISO TANK 3.45MPA.20ft20FTSPECIFICATIONASME U2DESIGN STANDARDLRCLASSIFICATION SOCIETY24.5 m³EFFECTIVE CAPACITY3.45 MPaWORKING PRESSUREP460NL1MATERIAL OF CONSTRUCTIONR22, Butadiene, Butane, Butylene, R124, Trimethylene, R12, R21, R152A, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T50 1.8MPA 40ft

T50 1.8MPA 40ft40FTSPECIFICATIONGB150DESIGN STANDARDCCSCLASSIFICATION SOCIETY51.8 m³EFFECTIVE CAPACITY1.8MPAWORKING PRESSUREButane,Butylene,Trimethylene, Dimetlylamine,Dimethylether, Isobutene,LPG,Propene. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T75 for LO2 / LN2 / LAr / LCO2

T75 for LO2 / LN2 / LAr / LCO220FTSPECIFICATIONASME/ENDESIGN STANDARDLRCLASSIFICATION SOCIETY19.5m³EFFECTIVE CAPACITY2.2 MpaWORKING PRESSURELIN、LO2、LAr、LCO2 Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME / EN Hội xếp hạng tàu: LR Thể tích chứa thực: 19 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

T75 ISO tank container for LNG

T75 ISO tank container for LNG40FTSPECIFICATIONASME/ENDESIGN STANDARDLRCLASSIFICATION SOCIETY45.70 m³EFFECTIVE CAPACITY0.8 MPaWORKING PRESSUREInner Shell – Stainless Steel 304; Outer Jacket –Q345RMATERIAL OF CONSTRUCTIONLNG ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Swapbody 31m³

SwapbodyASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY31~37 m³EFFECTIVE CAPACITY0.4 MPaWORKING PRESSUREChemicals, Oils, Food Grade LiquidsĐặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu: LR/BV/ABS. Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Swapbody 33m³

SwapbodyASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY31~37 m³EFFECTIVE CAPACITY0.4 MPaWORKING PRESSUREChemicals, Oils, Food Grade LiquidsĐặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu: LR/BV/ABS. Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Swapbody 35m³

SwapbodyASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY31~37 m³EFFECTIVE CAPACITY0.4 MPaWORKING PRESSUREChemicals, Oils, Food Grade LiquidsĐặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu: LR/BV/ABS. Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Swapbody 37m³

SwapbodyASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARDLR/BV/ABSCLASSIFICATION SOCIETY31~37 m³EFFECTIVE CAPACITY0.4 MPaWORKING PRESSUREChemicals, Oils, Food Grade LiquidsĐặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu: LR/BV/ABS. Thể tích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

LPG Storage Tank

LPG Storage Tank150Gal~200M³CAPACITY:GB/ASMESTANDARD:LPGContent:Chemicals, Oils, Food Grade LiquidsMATERIAL OF MEDIUM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

LPG Skid Tank

LPG Skid Tank5/10/15M³CAPACITY:GBSTANDARD:Tank,pump,filling machine,anti-explosion unitASSEMBLY: Thể tích có thể chứa: 5/10/15m3. Tiêu chuẩn : GB. Lắp đặt bao gồm: Bồn, bơm, máy nạp, thiết bị chống nổ. Bồn chứa cố định ( được lắp dựng cố định tại một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Refrigerant Storge

Refrigerant Storge5~200M³CAPACITY:GB/ASMESTANDARD:RefrigerantsContent: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cryogenic storage tank

Cryogenic storage tankLNGMedium:5/10/20/30/50/60/100/150 M³The volume size:0.8MPaPressure of work:GB/ASMEDesign criteria:Vertical tank/horizontal tankContainer type: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cryogenic storage tank

Cryogenic storage tankLNGMedium:5/10/20/30/50/60/100/150 M³The volume size:0.8MPaPressure of work:GB/ASMEDesign criteria:Vertical tank/horizontal tankContainer type: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

IBC Tank

CAPACITY:SS304 or SS316MATERIAL OF CONSTRUCTION:Atmospheric pressureWORKING PRESSURE:1150 x 1150 x 1280 mmDIMENSION:Liquid ChemicalsLOADING MEIDUM: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

ISO Tank for Milk

ISO Tank for Milk20FTSPECIFICATION:ASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARD:Lloyd's RegisterCLASSIFICATION SOCIETY:21 m³EFFECTIVE CAPACITY:0.267MPAWORKING PRESSURE:Raw Milk Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu:  Lloyd’s ...

0

Bảo hành : 12 tháng

ISO Tank for Beer

ISO Tank for Beer20FTSPECIFICATION:ASME VIII DIV. 1DESIGN STANDARD:Lloyd's RegisterCLASSIFICATION SOCIETY:24 m³EFFECTIVE CAPACITY:0.175 MPaWORKING PRESSURE:Beer Đặc điểm: 20 feet  Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII DIV.1 Hội xếp hạng tàu:  Lloyd’s ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

12
Hà Nội - Q. Cầu Giấy
TP.HCM Q.Tân Phú
Hà Nội - Q.Nam Từ Liêm