Bộ thí nghiệm Hỗn hợp

(3)
Xem dạng lưới

Bộ thí nghiệm Hỗn Hợp LabQuest MINI

Bộ dụng cụ thí nghiệm Hỗn hợp kết nối với LabQuest MINI và Computer. Bộ thí nghiệm Hỗn Hợp LabQuest MINI Bộ Deluxe LM-SCI-DX LabQuest MINI ü Stainless Steel Temperature Probe ü Light Sensor ü Voltage Probe ü Motion Detector ü Dual-Range Force Sensor ...

49400000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ thí nghiệm Hỗn Hợp LabQuest

Bộ thí nghiệm Hỗn Hợp LabQuest Bộ Deluxe LQ-SCI-DX Vernier LabQuest ü Stainless Steel Temperature Probe ü Light Sensor ü Voltage Probe ü Motion Detector ü Dual-Range Force Sensor ü Microphone ü Low-g Accelerometer ü Magnetic Field Sensor ü Gas ...

51500000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ thí nghiệm Hỗn Hợp LabPro

Bộ dụng cụ thí nghiệm Hỗn hợp kết nối với Computer, Máy tính khoa học Texas instruments và Palm. Bộ thí nghiệm Hỗn Hợp LabPro Bộ Deluxe COMP-DX LabPro Interface ü Stainless Steel Temperature Probe ü Light Sensor ü Voltage Probe (đã có sẵn) ü Motion ...

47000000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội