Tìm theo từ khóa PCI Express (7)
Xem dạng lưới

HP NC110T PCI Express Gigabit Server - Single port

HP NC110T PCI Express Gigabit Server - Single port (434982-001, 434903-001) ...

2236000

Bảo hành : 12 tháng

Sun Silicom PEG2 PCI-Express x4 Dual Port

Product Description Sun Silicom PEG2 PCI-Express x4 Dual Port Gigabit Server Adapter Key features • Nway auto negotiation automatic sensing and switching between 1Gbps full duplex and 100 / 10 Mbps operations Simplex or Full Duplex. • Host Interface ...

3074500

Bảo hành : 12 tháng

HP NC360T PCI Express Gigabit Server - Dual ports

HP NC360T PCI Express Gigabit Server - Dual ports (412648-B21) ...

3676500

Bảo hành : 12 tháng

HP NC373T PCI Express Multifunction Gigabit Server

HP NC373T PCI Express Multifunction Gigabit Server Adapter ...

3699990

Bảo hành : 12 tháng

HP NC373F PCI Express Multifunction Gigabit Server

HP NC373F PCI Express Multifunction Gigabit Server Adapter ...

5100000

Bảo hành : 12 tháng

HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Ada

HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter ...

10500002

Bảo hành : 12 tháng

HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Ada

HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter ...

10250000

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10