Tìm theo từ khóa Headphone (27)
Xem dạng lưới

Headphone YIHAO - YH-011

Headphone YIHAO - YH-011: Ear-hook Headset, Microphone + Headphone, kiểu dáng nhỏ gọn, bền đẹp, có vỏ hộp ...

60000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone YIHAO - YH-605

Headphone YIHAO - YH-605: Stereo earphone, phong c¸ch m¹nh mÏ, ©m thanh trung thùc, cã vá hép ...

65000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone YIHAO - YH-505

Headphone YIHAO - YH-505: Stereo earphone, Microphone + Headphone, mµu s¾c trÎ trung, ©m thanh trung thùc, cã vá hép ...

70000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone EWAVE E7 - Full Box

Headphone EWAVE E7: Microphone + Headphone, nhá gän, mµu s¾c trang nh·, bÒn ®Ñp, cã vá hép ...

80000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone voiceao 2100

Headphone voiceao 2100 - Microphone + Headphone, kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, trang nh·, hîp thêi trang ...

60000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Somic 2688 Có Mic

Headphone Somic 2688 Có Mic full box ...

180000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Somic 360 Có Mic

Headphone SM-360: Microphone + Headphone, chÊt l­îng cao cÊp, bÒn ®Ñp, cã vá hép ...

85000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Somic 991

Headphone SM-991:  Microphone + Headphone, nhá gän, mµu s¾c trang nh·, bÒn ®Ñp, cã vá hép ...

50000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Yahoo 440

Tai Nghe Yahoo 440 " Full Box " ...

40000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone ovann OV T201

Headphone OVAN OV T201 - Màu Trắng Nhỏ Gọn - Có Míc Rời - Full Box ...

40000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Sala A11

Tai NGhe Hieu Sala A11 Loai To Co Mic Roi - Chinh Hang "Full Box" ...

120000

Bảo hành : 0 tháng

HEADPHONE SALA V80 - Dây Dù

TAI NGHE V80 - DÂY DÙ - GỌNG SẮT ...

30000

Bảo hành : 0 tháng

60000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM320

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM320 Sensitivity:100±3dB / Impedance: 32 Ohm Freqency Response : 20-20,000Hz / Cable Length: 2.1m±0.3 Freqency Response : 100-16,000Hz  / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone KANEN KM200

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM200 Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity:94±3dB                                      Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM530

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM530 Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity:96±3dB /   Impedance: 32 Ohm Cable Length: 2.1m±0.3 / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM330

Headphone (Tai Nghe )  KANEN KM330 Sensitivity:100±3dB / Impedance: 32 Ohm Freqency Response : 20-20,000Hz / Cable Length: 2.1m±0.3 Freqency Response : 100-16,000Hz  / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM860

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM860 Detachable mic #MC206 for PC Available Color: White/Pink/Blue/Black  / FreqencyResponse:20-20,000Hz Sensitivity:102±3dB      /  Impedance: 32 Ohm Cable Length: 1.8m±0.3 / Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

193500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM830

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM830 Detachable mic #MC206 for PC Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity:104±3dB                                      Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 1.8m±0.3 Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

215000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM508

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM508 Freqency Response : 20-20,000Hz        Sensitivity:94±3dB                                       Impedance: 32 Ohm /  Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM630

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM630 TYPE: ON-EAR VOLUME CONTROL / Freqency Response : 20-20,000Hz       Sensitivity:102±3dB    / Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

129000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM880

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM880 Wood Headset+Detachable microphone Freqency Response: 20-20,000Hz Sensitivity:104±3dB                                       Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 1.8m±10% / Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

322500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM500

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM500 Freqency Response : 20-20,000Hz        Sensitivity:94±3dB                                       Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

129000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM610

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM610 Freqency Response : 20-20,000Hz       Sensitivity:100±3dB                                      Impedance: 32 Ohm /  Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM690

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM690 TYPE: ON-EAR VOLUME CONTROL Freqency Response : 20-20,000Hz /  Sensitivity:102±3dB                                      Impedance:32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 /Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

150500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM460

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM460 Freqency Response : 20-20,000Hz  / Sensitivity:94±3dB                                       Impedance: 32 Ohm Cable Length: 2.1m±0.3 /  Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM660

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM660 Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity: 102±3dB Impedance: 32 Ohm Cable Length: 2.1m±0.3 /  Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

150500

Bảo hành : 0 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10