Tìm theo từ khóa HDD IBM (31)
Xem dạng lưới

IBM 73.4GB 10K rpm Ultra320 SCSI Hot-swap HDD

IBM 73.4GB 10K rpm Ultra320 SCSI Hot-swap HDD ...

2250000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146.8GB Nonhot-swap10K rpm Ultra320 SCSI HDD (

IBM 146.8GB Nonhot-swap10K rpm Ultra320 SCSI HDD (68pins) ...

3580000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146.8GB 10K rpm Ultra320 SCSI Hot-swap HDD

IBM 146.8GB 10K rpm Ultra320 SCSI Hot-swap HDD ...

2900000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146GB 15K rpm Ultra320 SCSI HDD

IBM 146GB 15K rpm Ultra320 SCSI HDD ...

3150000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 300GB, Ultra 320, 10K SCSI HDD

IBM 300GB, Ultra 320, 10K SCSI HDD ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 1TB 7200 SATA 3.5'' HS HDD

IBM 1TB 7200 SATA 3.5'' HS HDD ...

4490000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 2TB 7200 NL SATA 3.5" HS HDD

IBM 2TB 7200 NL SATA 3.5" HS HDD ...

6890000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 73GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap HDD

IBM 73GB 15K 3.5" SAS Hot-Swap HDD ...

2650000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SAS HDD

IBM 146GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SAS HDD ...

3200000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 300GB SAS 15K Hot-Swap 3.5" HDD

IBM 300GB SAS 15K Hot-Swap 3.5" HDD ...

4690000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD ...

4690000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD

IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5" Hot-Swap HDD ...

8590000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD ...

6200000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD ...

5620000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD

IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" HS HDD ...

10800000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 450GB 15K SAS 3.5" HS HDD

IBM 450GB 15K SAS 3.5" HS HDD ...

9700000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 450GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD

IBM 450GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD ...

7600000

Bảo hành : 0 tháng

IBM 73GB 10K 2.5" SAS Hot-Swap HDD

IBM 73GB 10K 2.5" SAS Hot-Swap HDD ...

2690000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146GB 10K 2.5" Hot-Swap SAS HDD

IBM 146GB 10K 2.5" Hot-Swap SAS HDD ...

3690000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD ...

5400000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 73 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD

IBM 73 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD ...

2590000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD

IBM 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD ...

3250000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD ...

4150000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD ...

3990000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD ...

4120000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD ...

4150000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 500GB 7200 6Gbps NL SAS 2.5" SFF Slim- HS HDD

IBM 500GB 7200 6Gbps NL SAS 2.5" SFF Slim- HS HDD ...

8700000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD ...

0

Bảo hành : 12 tháng

IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5-inch SFF Slim HS HDD

IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5-inch SFF Slim HS HDD ...

7590000

Bảo hành : 12 tháng

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF HS HDD

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF HS HDD ...

6890000

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10