Tìm theo từ khóa Máy phay đứng CNC (13)
Xem dạng lưới

Máy phay đứng CNC Makino Seiki MSA40

Năm: 1989 Hệ điều khiển: Fanuc OM Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 800x450 mm Hành trình X: 600 mm Hành trình Y: 400 mm Hành trình Z: 400 mm Tải trọng lớn nhất: 300 kg Tốc độ trục chính: 60-15000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 30 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phay đứng CNC Moriseiki MV-65/50

Năm: 1991 Hệ điều khiển: Fanuc OM Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1700x650 mm Hành trình X: 1270 mm Hành trình Y: 650 mm Hành trình Z: 650 mm Tốc độ trục chính: 4000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 40 pcs Loại đầu dao: BT50 Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phay đứng CNC Okuma Howa FMR40

Năm: 1999 Hệ điều khiển: Fanuc 20F Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 950x520 mm Hành trình X: 580 mm Hành trình Y: 410 mm Hành trình Z: 400 mm Tốc độ trục chính: 4000 rpm Động cơ trục chính (AC, DC): AC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phay đứng CNC Shizuoka B-3V-VH

Hệ điều khiển: Fanuc 11M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1100x330 mm Hành trình X: 710 mm Hành trình Y: 410 mm Hành trình Z: 500 mm Tải trọng lớn nhất: 500 kg Tốc độ trục chính: 85-3800 rpm Loại đầu dao: NTS40 Động cơ trục chính ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Enshu 2MV

Hệ điều khiển: Fanuc OM Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1150x320 mm Hành trình X: 750 mm Hành trình Y: 320 mm Hành trình Z: 400 mm Tải trọng lớn nhất: 300 kg Tốc độ trục chính: 44-2000 rpm Động cơ trục chính (AC, DC): AC Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phay đứng CNC Kuraki KV-1600M

Hệ điều khiển: Fanuc 6M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 2100x700 mm Hành trình X: 1600 mm Hành trình Y: 750 mm Hành trình Z: 650 mm Tải trọng lớn nhất: 3000 kg Tốc độ trục chính: 30-3000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 24 pcs Loại ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Enshu NR-B

Hệ điều khiển: Fanuc 10M Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1100x350 mm Hành trình X: 700 mm Hành trình Y: 350 mm Hành trình Z: 400 mm Tốc độ trục chính: 70-4000 rpm Loại đầu dao: NT40 Động cơ trục chính (AC, DC): AC Công suất động ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Enshu VF-C

Hệ điều khiển: YASNAC Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 900x500 mm Hành trình X: 630 mm Hành trình Y: 480 mm Hành trình Z: 400 mm Tốc độ trục chính: 4000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 12 pcs Loại đầu dao: BT50 Động cơ trục chính (AC ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Toyama TMC-40V

Hệ điều khiển: Fanuc OMC Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1000x480 mm Hành trình X: 800 mm Hành trình Y: 450 mm Hành trình Z: 500 mm Tốc độ trục chính: 30-6000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 25 pcs Loại đầu dao: BT40 Động cơ trục ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Toyama TMC-4V

Hệ điều khiển: Fanuc OMC Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 4 Kích thước bàn: 740x450 mm Hành trình X: 570 mm Hành trình Y: 420 mm Hành trình Z: 460 mm Tốc độ trục chính: 100-6000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 21 pcs Loại đầu dao: BT40 Động cơ trục ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Makino BNI-85

Năm: 1987    Hệ điều khiển: Fanuc OMB Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 550x1350 mm Hành trình X: 850 mm Hành trình Y: 500 mm Hành trình Z: 400 mm Tốc độ trục chính: 2200 rpm Loại đầu dao: BT50 Động cơ trục chính (AC, DC): AC Công ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Makino AVNC-74

Năm: 1992 Hệ điều khiển: F-OMT Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 1050x400 mm Hành trình X: 710 mm Hành trình Y: 400 mm Hành trình Z: 360 mm Tải trọng lớn nhất: 500 kg Tốc độ trục chính: 80-4000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 1 pcs ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phay đứng CNC Hitachi U-MACC46

Năm: 1991 Hệ điều khiển: Fanuc OM Nước sản xuất: Japan Số lượng trục: 3 Kích thước bàn: 900x410 mm Hành trình X: 560 mm Hành trình Y: 410 mm Hành trình Z: 460 mm Tốc độ trục chính: 6000 rpm Số dao dự trữ lớn nhất: 16 pcs Loại đầu dao: BT40 Động cơ ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân